Η NEUROPUBLIC αποτελεί επί σειρά ετών μια από τις πιο υγιείς και οικονομικά εύρωστες εταιρείες πληροφορικής στην Ελλάδα. Η οικονομική της θέση, η επάρκεια σε υποδομές και πόρους σε συνδυασμό με την μακροχρόνια εμπειρία, την καινοτομία, την άρτια οργάνωση και την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, την καθιστούν μια από τις πιο αξιόπιστες και ποιοτικές εταιρείες στο χώρο της πληροφορικής.

 

Ισολογισμοί

2011 2012 2013 2014 2015

Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση