Η εταιρεία στοχεύοντας στη διεύρυνση του κύκλου εργασιών της, επενδύει σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πόρους εκτός των Ελληνικών συνόρων, δημιουργεί Ευρωπαϊκό γραφείο και συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή έργα λογισμικού και τεχνολογίας.

Η εταιρεία στοχεύοντας στη διεύρυνση του κύκλου εργασιών της, επενδύει σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πόρους εκτός των Ελληνικών συνόρων, δημιουργεί Ευρωπαϊκό γραφείο και συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή έργα λογισμικού και τεχνολογίας.

Δραστηριοποιείται και υλοποιεί σειρά διεθνών έργων στους παρακάτω τομείς

  • Στον τομέα του διαστήματος (συνεργασία με την ESA)
  • Στον τομέα της Γεωργίας (συνεργατικό έργο ACRITAS, GAPP – PEGAPP)
  • Στον τομέα της Πολιτικής ασφάλειας και του εγκλήματος (ADVISE, LASIE)
  • Στον τομέα των Cloud υποδομών (XΙFI)

Η συνεχώς αυξανόμενη παρουσία μας σε διάφορα διεθνή projects μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για ευρύτερες συνεργασίες και παρουσία σε νέες αγορές. Στόχος μας, μέσα από την επέκτασή μας πέραν των εθνικών συνόρων, η συνεργασία μας με νέους πιθανούς πελάτες και η ενδυνάμωση των επιχειρηματικών μας ευκαιριών.

Μέσα από τη συμμετοχή μας σε διεθνή έργα αυξάνουμε την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε με αξιοπιστία, ποιότητα και επάρκεια στους πολλούς και διαφορετικούς κανόνες και απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση.