Η εργασία στην εταιρεία μας, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία σταδιοδρομίας για τα άτομα που πιστεύουν στις ικανότητες και τις δεξιότητές τους και διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, την εμπειρία αλλά κυρίως την επιθυμία να εξελιχθούν.

 

Στείλτε μας το βιογραφικό σας


στη διεύθυνση email που αναφέρεται στην αγγελία που σας ενδιαφέρει, σημειώνοντας στο θέμα τον κωδικό θέσης που σας ενδιαφέρει και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εφόσον οι ικανότητες και η εμπειρία σας αξιολογηθούν θετικά και μπορούν να αξιοποιηθούν στο εργασιακό μας περιβάλλον.

Η NeuroPublic (www.neuropublic.gr) είναι εταιρεία παροχής συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής, με έδρα στον Πειραιά και παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρή παρουσία στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας και της συνεχούς πρωτοπορίας μας στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή ανταγωνιστικών και καινοτόμων λύσεων επιθυμούμε να προσλάβουμε Full stack web developer:

Requirements:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση στην Πληροφορική ή σχετικό αντικείμενο
 • Προγραμματισμός σε PHP
 • Άριστη γνώση και εμπειρία σε HTML5, Javascript, jQuery και CSS
 • Άριστη γνώση και εμπειρία σε WordPress και Joomla
 • Δημιουργία test με εργαλεία όπως Selenium και PHPUnit
 • Monitoring και cross browser testing
 • Δημιουργία plugin για Wordress και επέκταση/συντήρηση custom κώδικα
 • Σχεδιαστικές ικανότητες με βάση τις αρχές του Responsive Design για κινητά και tablets
 • SEO optimization και προώθηση μέσω δικτύων Social Media
 • Διασύνδεση με τρίτες υπηρεσίες μέσω API (Restful & SOAP)
 • Σχεδιασμός και χρήση σχεσιακών Βάσεων δεδομένων (MySql, MariaDB)
 • Εξοικείωση με linux web server

Επιθυμητές δεξιότητες:

 • Σχεδίαση με χρήση Adobe Photoshop/illustrator
 • Εμπειρία σε Frontend MVC Framework (πχ Angular)
 • Version control systems (SVN)

και προβλεπόμενα καθήκοντα:

 • Σχεδίαση, συντήρηση και επέκταση των υπαρχόντων website
 • Ανάπτυξη νέων ιστοσελίδων και portal
 • Εξασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας των ιστοτόπων 24/7

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση cvnp1@neuropublic.com. Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό (FSWEBDEV).

NEUROPUBLIC asks for an experienced Project Manager who will join our R&D Department in Piraeus. You will have the opportunity to be a part of a top-rated team of talented individuals with different expertise working collaboratively on common goals. You will be expected to show initiative, be flexible and take responsibility. Responsibilities include but are not limited to:

Requirements:

 • Managing the whole lifecycle of EC funded IT projects.
 • Writing deliverables and reports.
 • Managing scope, budget and timelines.
 • Working closely with the technical PM to coordinate implementation.
 • Working closely with the PMO to manage financial issues.
 • Coordinating with teams of specialists within and outside the company.
 • Coordinating with partners and monitoring work packages on a daily basis.
 • Participating in proposal writing for projects in the context of Horizon 2020 and beyond.
 • Preparing and delivering presentation.
 • Participating in project meetings, networking events, conferences & workshops in Greece and abroad.

Qualifications:

 • At least 4 years’ experience in managing projects with proven track record.
 • At least 2 years’ experience specifically in European projects and proposals, focusing especially in H2020, FP7, ICT-PSP and LIFE funding programmes.
 • BSc in Engineering / Computer Science / Management or Agronomy.
 • Fluency in English, both verbal and written.
 • Experience in IT projects focused on rural development, smart farming or other agri-food topics would be a plus.
 • PMP certification would be a plus.
 • MSc and/or Doctoral degree would be a plus.

Personal Characteristics and Skills:

 • Organizational skills and ability to operate in diverse and international teams.
 • Excellent communication and presentation skills.
 • Ability to manage internal and external partners.
 • Excellent time management and crisis management.
 • Availability to travel in Greece and abroad.
 • Personal interest in issues related to rural development, smart farming and various agri-food topics.

Benefits:

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You we’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV and introductory letter at cvnp@neuropublic.com and include the word PM-EU in the e-mail subject.

Requirements
Ζητείται έμπειρος αναλυτής-προγραμματιστής για να πραγματοποιεί ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση για ηλεκτρονικές, cloud-based υπηρεσίες.
Ο υποψήφιος απαιτείται να έχει:

 • πτυχίο μηχανικού λογισμικού ή ισοδύναμο καθώς και τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην ανάλυση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.
 • γνώσεις σχεσιακών βάσεων δεδομένων, με εμπειρία στην σχεδίαση σύνθετων σχεσιακών σχημάτων.
 • ικανότητα συγγραφής και χειρισμού τεχνικών κειμένων (ανάλυση απαιτήσεων, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ)
 • ικανότητα επικοινωνίας με τον τελικό πελάτη και οργάνωσης μικρών ομάδων ανάπτυξης

Τα παρακάτω θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα:

 • Εμπειρία σε ανάπτυξη με Java και PL/SQL.
 • Εμπειρία σε τεχνολογίες Διαδικτύου (JavaScript/CSS/HTML)
 • Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε τεχνολογίες πληροφορικής
 • Διάθεση εκμάθησης νέων τεχνολογιών

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση cvnp2@neuropublic.com. Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό (SENIOR ANALYST)

Requirements
Neuropublic is seeking an experienced senior software engineer with required skills:

 • 3 years experience in Java (J2SE)
 • Test automation
 • Very strong technical communication skills in English (both oral and writing)
 • proficient in using the Linux command line and using / writing simple shell scripts in Bash.

Nice-to-have skills:

 • experience in build automation using Ant/Ivy, Gradle or similar tools
 • experience in test automation (with emphasis on requirements traceability)
 • experience using SonarQube or similar tools

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You we’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV and introductory letter at cvnp2@neuropublic.com and include the word RAW-J2SE in the e-mail subject.

Requirements
Neuropublic is seeking an experienced project manager with required skills:

 • strong communication skills in English (both oral and writing)
 • experience in managing European Research projects and able to comfortably interact with various stakeholders
 • experience in managing projects under Waterfall and/or Agile models with emphasis in formal analysis and requirements tracking methodologies and able to prepare relevant deliverables
 • Technical skills. Little or no coding will be required for the role but the candidate must have an understanding of software concepts, protocols, architectures and tools.

Nice-to-have skills:

 • comfortable using Linux shell
 • experience in test automation (with emphasis on requirements traceability)
 • experience using tools for formal requirements tracking.
 • experience using SonarQube or similar tools

Please e-mail your CV and introductory letter at cvnp2@neuropublic.com and include the title (RAW-PM) in the e-mail subject.

We are currently looking for an experienced Technical Project Manager who will join our R&D Department. You will have the opportunity to be a part of a top-rated team of talented individuals with different expertise working collaboratively on common goals. You will be expected to show initiative, be flexible and take responsibility.
Responsibilities include but are not limited to:

 • Managing the whole lifecycle of both commercial and EC funded IT projects;
 • Writing deliverables and reports;
 • Managing scope, budget and timelines;
 • Working closely with the technical team to coordinate implementation;
 • Coordinating with teams of specialists within and outside the company;
 • Coordinating with partners and monitoring work packages on a daily basis;
 • Participating in proposal writing for projects in the context of Horizon 2020 and beyond;
 • Preparing and delivering presentations;
 • Participating in project meetings, networking events, conferences & workshops in Greece and abroad.

Qualifications 

 • At least 4 years’ experience in managing projects & working directly with technical & commercial teams with proven track record;
 • At least 2 years’ experience specifically in European projects and proposals;
 • Experience in software design and development;
 • Experience in Visio, UML;
 • BSc in Engineering / Computer Science;
 • Fluency in English, both verbal and written;
 • Experience in IT projects focused on rural development, smart farming or other agri-food topics would be a plus;
 • PMP certification would be a plus;
 • MSc and/or Doctoral degree would be a plus.

Personal Characteristics and Skills

 • Organizational skills and ability to operate in diverse and international teams;
 • Excellent communication and presentation skills;
 • Ability to manage internal and external partners;
 • Excellent time management and crisis management;
 • Availability to travel in Greece and abroad;
 • Personal interest in issues related to rural development, smart farming and various agri-food topics.

Benefits

 • Competitive salary commensurate with the qualifications;
 • Work in a friendly, diverse and dynamic environment;
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond;
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You we’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV and introductory letter at cvnp@neuropublic.com and include the word TECHPM in the e-mail subject.

H NEUROPUBLIC Α.Ε., με έδρα τον Πειραιά, αναζητά έναν Front-end developer για σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον Διαδικτύου.
Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να γίνει μέλος μιας έμπειρης και δυναμικής ομάδας προγραμματιστών που συνεργάζονται για την υλοποίηση των έργων της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα: Πολύ καλή και αποδεδειγμένη εμπειρία σε:

 • CSS
 • JavaScript
 • HTML5

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση AngularJS
 • Γνώση TypeScript
 • Δημιουργικότητα & ομαδικό πνεύμα

Τι προσφέρουμε:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλισης
 • Φιλικό και μοντέρνο εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητες κατάρτισης και εξέλιξης εντός της εταιρείας

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση cvnp2@neuropublic.com. Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό (FED-01)