Είμαστε μια πρωτοποριακή εταιρεία που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών υψηλών απαιτήσεων σε Web και Cloud περιβάλλον.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας χρησιμοποιούνται με επιτυχία για πάνω από 10 χρόνια, από περισσότερους από 800 χιλιάδες τελικούς χρήστες, στη γεωργία, την τοπική αυτοδιοίκηση και την υγεία.

Απευθυνόμαστε σε οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην τοπική αλλά και τη διεθνή αγορά.

Παρακολουθούμε με συστηματική προσήλωση τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας και αναπτύσσουμε καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες που ξεχωρίζουν για την αποτελεσματικότητα και την επάρκειά τους.

Συνδέουμε σταθερά την ανάπτυξή μας με την σχολαστική ανάλυση των τάσεων και των πραγματικών αναγκών της αγοράς και την έγκαιρη πρόβλεψη των ευκαιριών.

Επενδύουμε σημαντικά ποσά στον Τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης (1,5εκ € για τη διετία 2013-2014) και εφαρμόζουμε τα ερευνητικά μας αποτελέσματα σε καινοτόμα προϊόντα που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του μέλλοντος και τις νέες τάσεις της αγοράς.

Ακολουθούμε και εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης ποιότητας για την ανάπτυξη και την υποστήριξη του λογισμικού μας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του.

 

Δείτε το εταιρικό μας profile