2017

Σύμβαση έργου για την ανάπτυξη/ συντήρηση/ υποστήριξη των ΠΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2017, προϋπολογισμού €1.100.000 και με δικαίωμα προαίρεσης για το 2018 με το ίδιο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

Σύμβαση έργου με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (E.A.A.)

Σύμβαση έργου με ΠΝΟ.

Συντήρηση, υποστήριξη και επέκταση του Euro-VO Registry και συμμετοχή στο International Virtual Observatory Alliance (IVOA).

Συνεργασία με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την εφαρμογή ευφυούς γεωργίας στη δακοκτονία.

Συνεργασία με αγροτικούς συνεταιρισμούς και αγροτικές επιχειρήσεις για την εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας μεγάλης κλίμακας.

Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 6 του AIOTI με αντικείμενο «Ευφυής Γεωργία και Επισιτιστική Ασφάλεια».

Συμμετοχή στο έργο DataBio, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό έργο για big data στη Βιοοικονομία.

Συμμετοχή σε δράσεις του DIGITALEUROPE.

2016

Μετεγκατάσταση της έδρας της στα νέα γραφεία Μεθώνης 6, στον Πειραιά και δημιουργία νέου υπερσύγχρονου Data Center

Μετεγκατάσταση των γραφείων της στη Β. Ελλάδα σε νέα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα γραφεία.

H NEUROPUBLIC γίνεται μέλος των δικτύων AIOTI (www.aioti.eu) – EARSC (www. earsc.org) – BDVA (www.bdva.eu) και GODAN (www.godan.info)

Πιλοτικές εγκαταστάσεις 27 σταθμών Gaiatron σε πανελλαδική κλίμακα. Συμμετοχή στο μετοχικό σχήμα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ ως τεχνολογικός πυλώνας.

Aνάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και συμμετοχή σε ερευνητικά και συνεργατικά έργα.

 

2015

Κατασκευή πρωτότυπου (prototype) συσκευής Συλλογής και Επεξεργασίας Περιβαλλοντικών Δεδομένων (Gaiatron) με στόχο την ανάπτυξη συστήματος σταθμών σε πανελλήνιο δίκτυο για λογαριασμό της GAIA INFARM

2014

Συμμετοχή στο μετοχικό σχήμα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ως τεχνολογικός πυλώνας

Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και συμμετοχή σε ερευνητικά και συνεργατικά έργα

2013

Έναρξη κατασκευής ιδιόκτητου 7όροφου κτηρίου στον Πειραιά.

Ανάληψη έργου για λογαριασμό της ESA (Euro-VO).

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών (ADVISE), με συστήματα επεξεργασίας και γνωσιακής ανάλυσης σε τομείς εγκληματολογικής έρευνας (LASIE) καθώς και με συστήματα παρακολούθησης της γης με χρήση τεχνολογιών όπως GMES, SatCom και GNSS (ACRITAS).

Ανάπτυξη Ψηφιακής πλατφόρμας Cloud υπηρεσιών για τον Αγροτικό τομέα.

Πιστοποίησης της εταιρείας από την Ripe (διαχειρίζουσα αρχή των πόρων Internet σε Ευρώπη, Μέση ανατολή και Κεντρική Ασία) ως πάροχος Internet για τον Ελλαδικό χώρο.

Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα XIFi ως Infrastructure owner and Operator (ιδιοκτήτης και διαχειριστής υποδομής). Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήματος cloud, για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων εφαρμογών.

2012

Ανάθεση μελέτης για την κατασκευή ιδιόκτητου 7όροφου κτηρίου στον Πειραιά και έκδοση Πολεοδομικής Άδειας.

ενσωμάτωση τεχνολογιών και προσωπικού της Εταιρείας Semantrix A.E.

Συμμετοχή σε έεργα λογισμικού για την διαστημική τεχνολογία

Παροχή υπηρεσιών Roaming για GSM operators

Εξειδίκευση στη διαχείριση ψηφιακών τεκμηρίων

2009

Δημιουργία υποκαταστήματος στη Βόρεια Ελλάδα και ανάπτυξη των πωλήσεων λογισμικού στη Β.Ελλάδα

Συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ – τεχνολογική αναβάθμιση σε 100 αγροτικούς συνεταιρισμούς

2006

Συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την Ανάπτυξη Custom Λογισμικού

2005

Δημιουργία Internet Data Center (I.D.C.)

Πιστοποίηση Neuropublic κατά ISO 9001 & ISO 27001 με συνεχή ανανέωση έως σήμερα

2003

Ανάπτυξη λογισμικού σε Web περιβάλλον για Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης και Υγείας

Ίδρυση τον Φεβρουάριο του 2003