Η ανάγκη αναμόρφωσης και προσαρμογής του Εθνικού Συστήματος Υγείας στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις (ηλεκτρονική υγεία) αποτέλεσε την πρόκληση για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την Υγεία από τη NEUROPUBLIC.


Neuropublic

Η ανάγκη αναμόρφωσης και προσαρμογής του Εθνικού Συστήματος Υγείας στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις (ηλεκτρονική υγεία) αποτέλεσε την πρόκληση για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την Υγεία από τη NEUROPUBLIC.

Το ενιαίο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ygeia, δημιουργήθηκε για τις Μονάδες Υγείας και Ψυχικής Υγείας με σκοπό να αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο για τις Διοικήσεις τους. Το εργαλείο παρέχει το κατάλληλο πληροφοριακό περιβάλλον για βελτιστοποίηση της απόδοσης των οργανισμών υγείας μέσω της Ενιαίας και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της ιατρικής, οικονομικής και διοικητικής πληροφορίας με επίκεντρο τον πολίτη.

Είναι ένα Web based σύστημα το οποίο καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές, διοικητικές και οικονομικές ανάγκες των Μονάδων Υγείας, προσαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία στις ανάγκες μικρών και μεγάλων μονάδων και οργανισμών και  υλοποιείται είτε με τοπική εγκατάσταση είτε ως ενοικιαζόμενη υπηρεσία.

Το σύστημα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού. Δίνει τη δυνατότητα κεντρικού ελέγχου της πορείας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, της επάρκειας των πόρων, της πορείας των εσόδων και δαπανών, των προμηθειών, του προσωπικού, των εξωτερικών ιατρείων, του προϋπολογισμού και γενικά της πλήρους λειτουργίας των μονάδων με διαφανείς και ασφαλείς διαδικασίες.

Το σύστημα υποστηρίζεται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη, που παρακολουθούν και εφαρμόζουν το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις διατάξεις λειτουργίας των μονάδων Υγείας  ενσωματώνοντάς τες στις εκάστοτε νέες εκδόσεις.