Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Γ.Π.Σ.) είναι πληροφοριακά συστήματα που παρέχουν την δυνατότητα συλλογής, διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης, σε ψηφιακό περιβάλλον, των δεδομένων που σχετίζονται με τον χώρο.


Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Γ.Π.Σ.) είναι πληροφοριακά συστήματα που παρέχουν την δυνατότητα συλλογής, διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης, σε ψηφιακό περιβάλλον, των δεδομένων που σχετίζονται με τον χώρο.

Η εταιρεία μας έχει σχεδόν δεκαετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστήματων που περιλαμβάνουν γεωχωρικά δεδομένα, καθώς όλες οι εφαρμογές μας έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν γεωχωρικές πληροφορίες.
Ειδικά στον αγροτικό τομέα είμαστε πρωτοπόροι στην ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων που συνδυάζουν αλφαριθμητικά και γεωχωρικά δεδομένα, έχοντας σχεδιάσει και υλοποιήσει με επιτυχία, έργα τεράστιου εύρους και σημασίας, όπως η υποβολή επί σειρά ετών από τους παραγωγούς της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) για λογαριασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.).

Παράλληλα, στο πλαίσιο της στρατηγικής μας επιλογής για συνεχή βελτίωση και εξέλιξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης, τοποθετούμαστε σήμερα στην τεχνολογική αιχμή της εφαρμογής Γ.Π.Σ στον αγροτικό τομέα μέσω της συμμετοχής μας στο ερευνητικό έργο ACRITAS (Space Technologies for Surveillance and Monitoring Integrated Applications). Το έργο ACRITAS στοχεύει στην έρευνα, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή ολοκληρωμένων υπηρεσιών βασισμένων σε διαστημικές τεχνολογίες και στο πλαίσιο της συμμετοχής μας σε αυτό συντονίζουμε και αναπτύσσουμε την εφαρμογή λογισμικού «Δορυφορική Επισκόπηση Αγροτικών Καλλιεργειών» (Satellite Agricultural Monitoring) που μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να προσφέρουμε εξελιγμένες υπηρεσίες που στηρίζονται σε δορυφορικά δεδομένα παρέχοντας μεγαλη κλίμακα αναλύσεων – μακροσκοπικά με την καταγραφή της καλλιεργήσιμης έκτασης έως και μικροσκοπικά με την ανάλυση του είδους της καλλιέργειας.

Σχετικά έργα:
LPIS (ΟΠΕΚΕΠΕ).
– Διεπαφή για χρήση των δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ από την πυροσβεστική

GIS Δήμου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.
– Διαδικτυακή πύλη διάχυσης χωρικών δεδομένων για τους πολίτες.
– Θέαση χαρτών δικτύων κοινής ωφέλειας , οικοδομικών τετραγώνων, κατόψεων κτηρίων, δικτύων μεταφοράς, σημείων ενδιαφέροντος.
– Εφαρμογή μεταβολής χωρικών δεδομένων για τους υπαλλήλους του Δήμου.

Ευρωπαϊκό /Ερευνητικό έργο ADVISE – Διαχείριση καμερών ασφαλείας.
– Χάρτης με προβολή καμερών εντός και εκτός κτηρίων
– Εισαγωγή, μεταβολή θέσης και στοιχείων καμερών
– Εύρεση συντομότερων διαδρομών μεταξύ καμερών
– Εισαγωγή και σχεδίαση κτηρίων

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα έργα μας είναι:

1. DATABASE 
– Oracle (DB) /Oracle Spatial (spatial extension)
– PostgreSQL (DB) /POSTGIS (spatial extension)
2. GIS Application Server
– Geoserver (opensource)
– OracleMapviewer
– Ismart
3. GIS web client
– Openlayers (opensource)
– OracleMaps
– Ismart Web Editor