Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι καθοριστικής σημασίας για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς και συμβάλλοντας στη βιώσιμη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.


Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι καθοριστικής σημασίας για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς και συμβάλλοντας στη βιώσιμη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Η NEUROPUBLIC συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία μετάβασης της αυτοδιοίκησης στην ψηφιακή εποχή, αναπτύσσοντας Πληροφοριακά Συστήματα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δήμων και των περιφερειών της χώρας.

Η Αυτοδιοίκηση, το εγγύτερο προς τον πολίτη διοικητικό επίπεδο και κύτταρο της τοπικής δημοκρατίας και συνοχής, καλείται σήμερα να παίξει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην προοδευτική και αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι καθοριστικής σημασίας για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς και συμβάλλοντας στη βιώσιμη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

To ενιαίο και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Politeia της NEUROPUBLIC, δημιουργήθηκε για την Τοπική αλλά και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με σκοπό να αποτελέσει το βασικό εργαλείο Διοίκησης.

Είναι ένα Web based σύστημα το οποίο καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές, διοικητικές και οικονομικές ανάγκες των Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, προσαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία στις ανάγκες μικρών και μεγάλων Δήμων και υλοποιείται είτε με τοπική εγκατάσταση είτε ως ενοικιαζόμενη υπηρεσία.

Το σύστημα υποστηρίζει με απόλυτη επάρκεια τις Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ, τις Υπηρεσίες Εσόδων με 13 κατηγορίες εσόδων, τη Διεύθυνση Έργων καθώς και το τμήμα Προσωπικού με πλήρες σύστημα Μισθοδοσίας (ενημερωμένο με τις τελευταίες αλλαγές βάσει του Ενιαίου Μισθολογίου) και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όλα πλήρως παραμετροποιήσιμα σύμφωνα με τις ανάγκες ενός εκάστου οργανισμού.

Αποτελεί το βασικό εργαλείο διοίκησης για τους ΟΤΑ αφού δίνει τη δυνατότητα στις διοικήσεις των Δήμων να ελέγχουν και να παρακολουθούν με απλό τρόπο την πορεία των εσόδων, δαπανών και χρηματοδοτήσεων, να εκδίδουν έγκαιρα τους ισολογισμούς, αλλά και να υλοποιούν εντός των απαιτούμενων χρονοδιαγραμμάτων το Πρόγραμμα Έργων, να ελέγχουν έγκαιρα κάθε απόκλιση των δαπανών έναντι του προϋπολογισμού και γενικά να λειτουργούν τον οργανισμό με διαφανείς, έγκυρες και ασφαλείς διαδικασίες.

Το σύστημα υποστηρίζεται από το έμπειρο τμήμα υποστήριξης της εταιρείας που παρακολουθεί και εφαρμόζει το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις διατάξεις λειτουργίας των ΟΤΑ και το προσαρμόζει σύμφωνα με τις εκάστοτε νέες εκδόσεις.