Η εξειδικευμένη μας γνώση και η τεχνογνωσία που αποκτούμε μέσα από τη συμμετοχή μας σε ερευνητικά έργα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών μας καθιστά ως μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο.


Η εξειδικευμένη μας γνώση και η τεχνογνωσία που αποκτούμε μέσα από τη συμμετοχή μας σε ερευνητικά έργα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών μας καθιστά ως μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μας δραστηριότητας έχουμε αναπτύξει το πακέτο υπηρεσιών Roaming Suite που αποτελείται από τη σειρά εφαρμογών Roaming StudioRoaming Components και Roaming Tests.

Το πακέτο αυτό καλύπτει τις ανάγκες μεγάλων εταιρειών του χώρου των τηλεπικοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο (όπως οι εταιρείες Bell, Telefonica, Vodafone) και τους δίνει την δυνατότητα να υλοποιούν αυτόματους μετασχηματισμούς και ελέγχους πληρότητας και ορθότητας (validations) ανάμεσα στους διαφορετικούς μορφότυπους αρχείων που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή αυτής της πληροφορίας (με νέα formats να ορίζονται κάθε 2 περίπου χρόνια – tap files), και όλα αυτά με εύκολο και γρήγορο αλλά πάνω από όλα με αξιόπιστο τρόπο.

Πρόκειται για μια desktop εφαρμογή TAP3/RAP/NRTRDE, που προσφέρει πλήρη TAP 3.x, NRTRDE 2,1 και 1,5 RAP υποστήριξη, μετατροπές μεταξύ TAP3 εκδόσεων (προς τα πάνω ή προς τα πίσω), επικυρώσεις, εισαγωγή / εξαγωγή σε ASCII, επισήμανση λάθους, προσαρμοσμένο πεδίο εξαγωγής σε Excel, προηγμένες λειτουργίες επεξεργασίας και πολλές άλλες λειτουργικότητες και υπηρεσίες.