ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΘ) πριν επιλέξουν το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικών Υπηρεσιών της NEUROPUBLIC στηρίζονταν σε συστήματα και μεμονωμένες εφαρμογές που είχαν αναπτυχθεί και υποστηριζόταν από τη μηχανογράφηση του Δήμου...

Περισσότερα