Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Link: http://www.c-gaia.gr
 • Πελάτης: GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε
 • Τομέας: Ιδιωτικός τομέας γεωργίας
 • Χρήστες: 600.000 Έλληνες παραγωγοί, 1.000 εργαζόμενοι των ΚΕΑ και των ΕΑΣ, 500 συνεργάτες και φορείς

Οι υπηρεσίες GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ που αναπτύσσει η NEUROPUBLIC από το Μάρτιο του 2013 αξιοποιώντας τη χρήση του Ιnternet και του Cloud Computing, αποτελούν ένα από τα πιο καινοτόμα προϊόντα που έχει να επιδείξει τα τελευταία χρόνια η ελληνική πραγματικότητα στο χώρο του επιχειρείν.

Η καινοτομία της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δεν οφείλεται μόνο στην τεχνολογική πρωτοπορία, αξιοπιστία και επάρκειά των προσφερόμενων υπηρεσιών, απαύγασμα της πολυετούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας της εταιρείας. Βασίζεται, επίσης, στον σχηματισμό μιας ευρύτερης, δημιουργικής σύμπραξης τριών τομέων : του τεχνολογικού που εκπροσωπείται από τη NEUROPUBLIC, του αγροτικού που εκπροσωπείται από Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) και Συνεταιριστικές Οργανώσεις/Εταιρείες και του χρηματοοικονομικού που εκπροσωπείται από την Τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του έλληνα αγρότη ως παραγωγού και ως επιχειρηματία.

Το εγχείρημα αυτό είναι κομβικής σημασίας για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του αγροτικού τομέα της χώρας, σε μία συγκυρία όπου πολλές προσδοκίες έχουν επενδυθεί σε αυτόν για τη συνολική αναπτυξιακή διέξοδο της ελληνικής οικονομίας.

Με τα τεχνολογικά εργαλεία που παρέχει στον έλληνα παραγωγό η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ του δίνεται η δυνατότητα να οργανώνει, να ελέγχει και να παρακολουθεί την παραγωγή του, να διαχειρίζεται και να διοικεί καλύτερα την αγροτική του επιχείρηση και πάνω από όλα να αυξάνει και να βελτιώνει την παραγωγικότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής του. Ακόμη, έχει τη δυνατότητα να προβάλλει τα προϊόντα του και να γίνεται γνωστός σε ένα ευρύτατο επιχειρηματικό δίκτυο που ξεπερνά τα στενά χωρικά του όρια και απλώνεται σε διεθνές επιχειρηματικό και οικονομικό επίπεδο.

Η τεχνολογική πλατφόρμα υπηρεσιών GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σχεδιάζεται και υλοποιείται από μια ομάδα εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης της NEUROPUBLIC που έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση των καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα του software και των cloud υπηρεσιών, προσφέροντας στον αγροτικό κόσμο ένα εντελώς πρωτοποριακό προϊόν με χαμηλό κόστος και αυξημένη προσβασιμότητα.

Οι υπηρεσίες, με πάνω από 1 εκατομμύριο χρήστες από τον αγροτικό τομέα διανέμονται από την εταιρεία GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ και υποστηρίζονται πανελλαδικά από ένα εκτεταμμένο δίκτυο πιστοποιημένων στην ποιότητα παροχής υπηρεσίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ).

Οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται καλύπτουν τις παρακάτω κατηγορίες αγροτικής επιχειρηματικότητας:

 1. GAIA MANAGEMENT
  Υπηρεσίες / Εργαλεία Διαχείρισης και Οικονομικής Παρακολούθησης
 2. GAIA SUBSIDY
  Υπηρεσίες Επιδοτήσεων και Κανονιστικών Υποχρεώσεων του Δημοσίου
 3. GAIA INFARM
  Υπηρεσίες Αγροτικής Παραγωγής και Ευφυούς Γεωργίας
 4. GAIA COMMERCE
  Υπηρεσίες Εμπορίας και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων
 5. GAIA SOCIETY
  Ηλεκτρονική Αγροτική Κοινότητα

Με την χρήση των υπηρεσιών GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ο ιδιωτικός τομέας της γεωργίας και ειδικά οι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης και όσοι γενικότερα απασχολούνται στον γεωργικό τομέα, αποκτούν το συγκριτικό πλεονέκτημα που τους κάνει να ξεχωρίζουν.

Με τη χρήση των υπηρεσιών ο Έλληνας παραγωγός κερδίζει και απολαμβάνει

 • Μείωση στο χρόνο απασχόλησής του με γραφειοκρατικά και αντιπαραγωγικά θέματα
 • Από την ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών
 • Από τη βελτίωση στις σχέσεων του με τη Συνεταιριστική Οργάνωση που ανήκει
 • Από την διαφάνεια και τις τιμές που χρεώνεται
 • Τεχνολογικές γνώσεις για την βελτίωση της παραγωγής του

Μάθε περισσότερα για το GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ εδώ