Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Project: Taxinomia
  • Τομέας: Δημόσιοι – Ιδιωτικοί φορείς
  • Χρήστες: 500

taxinomia

Η NEUROPUBLIC διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και αποτελεί έναν σημαντικό συνεργάτη στην ανάληψη έργων που σχετίζονται με την Ψηφιακή ανάδειξη του Πολιτισμού.

Σε συνεργασία με πανεπιστημιακά εργαστήρια και ομάδες εξειδικευμένων επιστημόνων έχει παράσχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιοποίησης, επιστημονικής τεκμηρίωσης και ανάπτυξης ψηφιακών βιβλιοθηκών σε πελάτες όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το Ιστορικό Αρχείο της ATEbank, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών, η Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας κ.α

Εφόδιο στον τομέα αυτόν είναι το εξειδικευμένο λογισμικό Taxinomia, το οποίο συμβαδίζοντας με τις τάσεις της εποχής, έχει ως στόχο την καταλογογράφηση αρχειακού υλικού και τη διαχείριση ψηφιακών τεκμηρίων.

Το Taxinomia, διαθέτει χαρακτηριστικά που το καθιστούν ως ένα από τα πλέον κατάλληλα λογισμικά για τη διαχείριση ψηφιοποιημένου υλικού, ιδιαίτερα όταν το υλικό αυτό έχει ιστορική ή/και πολιτισμική αξία μιάς και η τεκμηρίωση δεν καλύπτεται απαραιτήτως από καθιερωμένα διεθνή πρότυπα.
Ιδιαίτερα, το χαρακτηριστικό της εύκολης και σε μεγάλο βάθος δυνατότηταςπαραμετροποίησης των δομών των μεταδεδομένων που υποστηρίζει, το καθιστά ευέλικτο εργαλείο για τη διαχείριση γνώσης που αφορά σε υλικό διαφόρων μορφοτύπων και θεματικών κατηγοριών, όπως αρχειακά έντυπα ή χειρόγραφα, μουσειακά εκθέματα, πίνακες ζωγραφικής, κτήρια, φωτογραφίες κ.α.

Στα πλαίσια της εξέλιξης και της εξειδίκευσης, το Taxinomia διατίθεται σήμερα σαν πακέτο σε δύο εκδόσεις. Το Taxinomia Archive, που είναι εξειδικευμένο για αρχεία, και το Taxinomia Culture που είναι εξειδικευμένο για μουσεία, συλλογές και γενικό πολιτιστικό υλικό.