Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Πελάτης: 100 Πελάτες σε όλο το κόσμο
 • Τομέας: Εταιρίες τηλεπικοινωνιών – Data clearing companies
 • Χρήστες: 1500 σε 28 χώρες

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες μας στο χώρο του Roaming (περιαγωγή) και της χρέωσης λογισμικού, μας δίνει τη δυνατότητα να συνεργαζόμαστε επί σειρά ετών με μεγάλες εταιρείες του χώρου σε παγκόσμιο επίπεδο (Bell, Telefonica, Vodafone).

Οι υπηρεσίες στις εταιρείες αυτές καλύπτουν μεταξύ άλλων τις ανάγκες τους για ολοκλήρωση αυτόματου μετασχηματισμού και των ελέγχων πληρότητας και ορθότητας (validations) αρχείων πολλών και διαφορετικών μορφοτύπων.

Οι ιδιαίτερα αξιόπιστες υπηρεσίες του πακέτου υπηρεσιών Roaming studio, αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο διαχείρισης και μείωσης κόστους καθώς με τη χρήση τους επιτυγχάνονται:

 • μείωση και έλεγχος του κόστους στις επικοινωνίες με κινητά
 • διαφάνεια στις χρεώσεις
 • βελτίωση στην απόδοση του συστήματος χρεώσεων
 • ενιαία διαχείριση και κόστος
 • τεκμηριωμένη ενημέρωση του χρήστη
 • μείωση των τιμών των GSM operators
 • σύγκριση και έλεγχος χρεώσεων – συμβολαίων
 • ταυτοποίηση και εντοπισμός των αποκλίσεων με αποτέλεσμα τη μείωση λογαριασμών από 2 έως 15%
 • συνολική μείωση του κόστους διαχείρισης