Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Πελάτης: Οικονομική και Διοικητική διαχείρηση προσωπικού, Ιατρικός φάκελος, Αποθήκες, Φαρμακεία
  • Τομέας: Παιδοψυχιατρικά Νοσοκομεία, Μονάδες υγείας
  • Χρήστες: Ιατρικό και Διοικητικό προσωπικό μονάδων

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ygeia, έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία επί σειρά ετών σε διάφορες Μονάδες Υγείας, όπως το Νοσοκομείο Ζακύνθου, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κερκύρας και το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Ραφήνας (ΠΨΝ Ραφήνας).

Στο ΠΨΝ Ραφήνας συγκεκριμένα, το σύστημα είναι προσβάσιμο μέσα από έναν web browser και δίνει την δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες τόσο από το ιατρικό όσο και από το διοικητικό του προσωπικό, να χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται τις εφαρμογές του, ως cloud υπηρεσίες.

Το σύστημα καλύπτει πλήρως τη διαχείριση των Οικονομικών, του Προσωπικού, των Εσόδων – Εξόδων, των Προμηθειών αλλά και του Ιατρικού φακέλλου (Ιατρικό Υποσύστημα και Διαχείριση Ασθενών) και αποτελεί ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό εργαλείο για τη σωστή διαχείριση της μονάδας καθώς επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία και τη διασύνδεση της με όλα τα περιφερειακά και συνεργαζόμενα γραφεία, on line.
Το σύστημα, που υποστηρίζεται επι 24ώρου βάσης από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας ως cloud υπηρεσία, έχει βοηθήσει έμπρακτα στην καλύτερη οργάνωση της μονάδας, στον εξορθολογισμό των εξόδων της και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς της.

Μάθετε περισσότερα για το Πληροφοριακό σύστημα Υγεία