Γεωργία

Γεωργία

Ιδιωτικός Τομέας, Οργανισμοί Πληρωμών, ΥΠΑΑΤ

Περισσότερα  

Δημόσια Διοίκηση

Δημόσια Διοίκηση

Αυτοδιοίκηση, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου

Περισσότερα  

Υγεία

Υγεία

Μονάδες υγείας

Περισσότερα  

Ευρωπαϊκά έργα

Ευρωπαϊκά έργα

IoT4Potato, SmartAgriHubs, OchraVine Control, DataBio (Data-driven Bioeconomy), RAWDAR, EVOR, XIFI, GAPP-PEGAPP, ADVISE, LASIE

Περισσότερα  

Ερευνητικά έργα

Ερευνητικά έργα

Ανάπτυξη Τεχνολογιών, Ανάπτυξη Ψηφιακών Συστημάτων Πεδίου για Εφαρμογές Ευφυούς Γεωργίας

Περισσότερα  

Ελληνικά έργα

Ελληνικά έργα

SmartOliveGrove, SymbIoT - Ενσωμάτωση GNSS δυνατοτήτων σε τηλεμετρικούς σταθμούς αγρού, SmartPeach - Ανάπτυξη τεχνικών ευφυούς γεωργίας στην καλλιέργεια συμπύρηνου και επιτραπέζιου ροδάκινου

Περισσότερα