Αυτοδιοίκηση

Η NEUROPUBLIC συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία μετάβασης της αυτοδιοίκησης στην ψηφιακή εποχή, αναπτύσσοντας Πληροφοριακά Συστήματα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δήμων και των περιφερειών της χώρας. Η Αυτοδιοίκηση, το εγγύτερο προς τον...

Περισσότερα  

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου

Η NEUROPUBLIC συνεργάζεται συστηματικά με Νομικά Πρόσωπα και οργανισμούς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα διαθέτοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της για την προώθηση του στόχου της μετάβασης της Δημόσιας Διοίκησης...

Περισσότερα