Η NEUROPUBLIC συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία μετάβασης της αυτοδιοίκησης στην ψηφιακή εποχή, αναπτύσσοντας Πληροφοριακά Συστήματα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δήμων και των περιφερειών της χώρας.


Η NEUROPUBLIC συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία μετάβασης της αυτοδιοίκησης στην ψηφιακή εποχή, αναπτύσσοντας Πληροφοριακά Συστήματα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δήμων και των περιφερειών της χώρας.

Η Αυτοδιοίκηση, το εγγύτερο προς τον πολίτη διοικητικό επίπεδο και κύτταρο της τοπικής δημοκρατίας και συνοχής, καλείται σήμερα να παίξει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην προοδευτική και αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι καθοριστικής σημασίας για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς και συμβάλλοντας στη βιώσιμη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

To ενιαίο και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Politeia» της NEUROPUBLIC, δημιουργήθηκε για την Τοπική Αυτοδιοίκηση με σκοπό να αποτελέσει το βασικό εργαλείο της Διοίκησης των Δήμων.

Είναι ένα web based σύστημα το οποίο καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές, διοικητικές και οικονομικές ανάγκες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), προσαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία στις ανάγκες μικρών και μεγάλων Δήμων και υλοποιείται είτε με τοπική εγκατάσταση είτε ως ενοικιαζόμενη υπηρεσία.
Το σύστημα υποστηρίζει με απόλυτη επάρκεια τις Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ, τις Υπηρεσίες Εσόδων (καλύπτει 13 κατηγορίες εσόδων), τη Διεύθυνση Έργων καθώς και το τμήμα Προσωπικού με πλήρες σύστημα Μισθοδοσίας (ενημερωμένο με τις τελευταίες αλλαγές βάσει του Ενιαίου Μισθολογίου) και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, πλήρως παραμετροποιήσιμα σύμφωνα με τις ανάγκες ενός εκάστου οργανισμού.

Αποτελεί πραγματικό εργαλείο για τους ΟΤΑ αφού δίνει τη δυνατότητα στις Διοικήσεις των Δήμων να παρακολουθούν, να ελέγχουν την πορεία των εσόδων και δαπανών, να χαράσσουν και να υλοποιούν εντός των απαιτούμενων χρονοδιαγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων το Πρόγραμμα Έργων, να έχουν έγκαιρα τον έλεγχο απόκλισης των δαπανών έναντι του προϋπολογισμού και να λειτουργούν συνολικά τον οργανισμό με διαφανείς και ασφαλείς διαδικασίες.

Το σύστημα υποστηρίζεται από το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας που παρακολουθεί, εφαρμόζει το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο και τις διατάξεις λειτουργίας των ΟΤΑ και το προσαρμόζει σε επικαιροποιημένες νέες εκδόσεις.

Το σύστημα έχει εγκατασταθεί και υποστηρίζεται σε σημαντικούς Δήμους στην Ελλάδα

 • ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΥΡΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Η NEUROPUBLIC, αξιοποιώντας τις εμπειρίες που διαθέτει στο χώρο της Γεωργίας, μελετά και σχεδιάζει σε περιφερειακό επίπεδο, συστήματα για την Ανάπτυξη των περιφερειών μέσα από την αξιοποίηση της Αγροτικής Πληροφορίας, την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και τη διαχείριση αγροτικών και γεωγραφικων δεδομένων.

Στα πλαίσια αυτά έχει σχεδιάσει για τις περιφέρειες το Ηλεκτρονικό Καλάθι Αγροτικών προϊόντων. Το συγκεκριμένο πακέτο ηλεκτρονικών υπηρεσιών στοχεύει στην προώθηση και διάθεση των περιφερειακών αγροτικών προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει μέσω διαδικτυακής πύλης μέσω σταθερών ή και mobile συσκευών ικανοποιώντας την ανάγκη για άμεση επαφή του καταναλωτή με τα προϊόντα του παραγωγού. Αναλυτικότερα, το πληροφοριακό σύστημα απαρτίζεται από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

 • Παρατηρητήριο Τιμών Προϊόντων Καλαθιού
 • Geo-Map για τα προϊόντα του καλαθιού
 • Ηλεκτρονικό Πιάτο
 • Ηλεκτρονικό Πιάτο για Mobile Συσκευή
 • Ηλεκτρονικό Αγροτικό «Magazino»
 • Υπηρεσία Δικτύωσης Αγροτικού Χώρου
 • Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Προώθησης