Ανάπτυξη Τεχνολογιών

Η προσήλωση στο στόχο της παροχής καινοτόμων και αξιόπιστων υπηρεσιών στους πελάτες μας σε συνδυασμό με τη συστηματική επένδυση στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία οδήγησε τους μηχανικούς της εταιρείας μας στην...

Περισσότερα  

Ανάπτυξη Ψηφιακών Συστημάτων Πεδίου για Εφαρμογές Ευφυούς Γεωργίας

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών της εταιρείας μας σχεδίασε τους πρότυπους τηλεμετρικούς σταθμούς GAIA TRON οι οποίοι αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη ενός πανελλαδικού δικτύου Συγκέντρωσης και Επεξεργασίας Περιβαλλοντικών Δεδομένων GAIA...

Περισσότερα