Η προσήλωση στο στόχο της παροχής καινοτόμων και αξιόπιστων υπηρεσιών στους πελάτες μας σε συνδυασμό με τη συστηματική επένδυση στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία οδήγησε τους μηχανικούς της εταιρείας μας στην ανάπτυξη του code generator (γεννήτορα κώδικα) NeuroCode.


Η προσήλωση στο στόχο της παροχής καινοτόμων και αξιόπιστων υπηρεσιών στους πελάτες μας σε συνδυασμό με τη συστηματική επένδυση στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία οδήγησε τους μηχανικούς της εταιρείας μας στην ανάπτυξη του code generator (γεννήτορα κώδικα) NeuroCode.

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή τεχνολογία σε παγκόσμιο επίπεδο η οποία επιτρέπει την αυτόματη σύνδεση κωδίκων που παράγονται από διαφορετικά εργαλεία μοντελοποίησης (software modeling tools). Με τη χρήση του γεννήτορα κώδικα NeuroCode, o παραγόμενος νέος κώδικας προκύπτει αυτόματα, αποφεύγοντας την επίπονη και επιρρεπή σε λάθη χειροκίνητη μεθοδολογία προγραμματισμού.

Πριν εφαρμοστεί εσωτερικά στη NEUROPUBLIC, η τεχνολογία του γεννήτορα κώδικα είχε εφαρμοστεί με επιτυχία σε έργα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (European Space Agency – (ESA)) από την ομάδα μηχανικών του τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας μας.

Ο γεννήτορας κώδικας NeuroCode έχει ήδη παράγει εκατομμύρια γραμμές κώδικα για τις εφαρμογές cloud της εταιρείας μειώνοντας στο ελάχιστο τα όποια λάθη στα συστήματά μας και δίνοντας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της NEUROPUBLIC τη σταθερότητα και την αξιοπιστία που μέχρι σήμερα απολαμβάνει μόνο το διαστημικό λογισμικό.