Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών της εταιρείας μας σχεδίασε τους πρότυπους τηλεμετρικούς σταθμούς GAIA TRON οι οποίοι αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη ενός πανελλαδικού δικτύου Συγκέντρωσης και Επεξεργασίας Περιβαλλοντικών Δεδομένων GAIA SENSE στα πλαίσια των υπηρεσιών GAIA INFARM.


Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών της εταιρείας μας σχεδίασε τους πρότυπους τηλεμετρικούς σταθμούς GAIA TRON οι οποίοι αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη ενός πανελλαδικού δικτύου Συγκέντρωσης και Επεξεργασίας Περιβαλλοντικών Δεδομένων GAIA SENSE στα πλαίσια των υπηρεσιών GAIA INFARM.

Η τεχνολογική αυτή υποδομή, σχεδιάστηκε ειδικά για τιςεφαρμογές γεωργίας ακριβείας GAIA INFARM. Αποτελεί το βασικό στοιχείο ενός ιδιαίτερα αξιόπιστου και πρωτοποριακού συστήματος  που σχεδιάζουμε για τον Αγροτικό τομέα, το οποίο, σε συνδυασμό με το δίκτυο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) και ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων ερευνητικών κέντρων, αναμένεται πως θα επιφέρει μείωση του κόστους αγροτικής παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων και διατηρησιμότητα των φυσικών πόρων.

Οι τηλεμετρικοί σταθμοί GAIA TRON που αναπτύσσονται από την εταιρεία μας, βρίσκονται στο στάδιο των πιλοτικών δοκιμών πεδίου με ιδιαίτερα θετικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Αποτελούν καινοτόμα και μοναδικά προϊόντα καθώς διαφοροποιούνται από άλλους σταθμούς της αγοράς στα εξής σημεία:

  • Συνδέονται μεταξύ τους σε ασύρματο δίκτυο (wireless mesh networks)
  • Είναι συμπαγείς (compact)
  • Είναι εύκολα μεταφερόμενοι
  • Είναι σχεδιασμένοι ώστε να διαλειτουργούν άψογα με την αρχιτεκτονική της cloud πλατφόρμας τηςGAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
  • Είναι ενεργειακά αυτόνομοι και δε χρειάζονται συχνή συντήρηση
  • Είναι εξαιρετικά χαμηλού κόστους
  • Έχουν όλα τα αισθητήρια μέτρησης ατμοσφαιρικών, εδαφικών και υδατικών παραμέτρων που απαιτούν οι υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας

Το δίκτυο GAIA SENSE σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες ευφϋούς γεωργίας GAIA INFARM τις οποίες εξυπηρετεί, έχει σαν στόχο να αποτελέσει ένα πρωτοποριακό δίκτυο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο που θα ωφελήσει τα μέγιστα την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας.