Δίκτυο SO.DA.NET/CESSDA ΑΤΤΙΚΗ

Η NEUROPUBLIC συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς διαθέτοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στη δημιουργία εφαρμογών που εξυπηρετούν το επιστημονικό και κοινωνικό σύνολο, δημιουργούν εθνική ερευνητική υποδομή για τα κοινωνικά δεδομένα και προωθούν...

Περισσότερα