Η NEUROPUBLIC συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς διαθέτοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στη δημιουργία εφαρμογών που εξυπηρετούν το επιστημονικό και κοινωνικό σύνολο, δημιουργούν εθνική ερευνητική υποδομή για τα κοινωνικά δεδομένα και προωθούν τη διάχυση της επιστημονικής και ερευνητικής γνώσης.


Η NEUROPUBLIC συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς διαθέτοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στη δημιουργία εφαρμογών που εξυπηρετούν το επιστημονικό και κοινωνικό σύνολο, δημιουργούν εθνική ερευνητική υποδομή για τα κοινωνικά δεδομένα και προωθούν τη διάχυση της επιστημονικής και ερευνητικής γνώσης.

Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει δημιουργήσει για τον Ελληνικό Εθνικό Κόμβο της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής So.Da.Net. (όπου συντονιστικό ρόλο έχει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών – ΕΚΚΕ), εφαρμογή εξειδικευμένου λογισμικού για την τεκμηρίωση ερευνών και κύβων βάσει του διεθνούς προτύπου μεταδεδομένων Data Documentation Initiative 3 (DDI3) καθώς και αποθετήριο για την αποθήκευση δεδομένων, μεταδεδομένων και τεκμηρίων των συμβεβλημένων ερευνητικών φορέων (επιμέρους τοπικοί κόμβοι).

Στα πλαίσια του ίδιου έργου η εταιρεία έχει αναπτύξει εθνικό Portal μέσω του οποίου το ερευνητικό αποτέλεσμα των φορέων του δικτύου So.Da.Net. θα είναι διαθέσιμο σε από κοινού αναζήτηση ερευνών και κύβων για όλα τα αποθετήρια των φορέων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Αρχείων Κοινωνικών Δεδομένων (CESSDA).
Ειδικότερα, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες web-based εφαρμογές με τις εξής κυριότερες λειτουργίες / δυνατότητες

Εφαρμογή Τεκμηρίωσης συμβατή με το πρότυπο DDI3 – Social Data Documentation Tool (SODADOC)

 • Τεκμηρίωση και Δημοσίευση (στο Αποθετήριο) Έργων Τεκμηρίωσης, Σειρών, Ερευνών, Κύβων, Πακέτων Μεταδεδομένων και των ακόλουθων οντοτήτων σύμφωνα με το πρότυπο DDI3:
  • Θεμελιώδεις Οντότητες (Σύνολα Εννοιών / Έννοιες, Σύνολα Πληθυσμών / Πληθυσμούς, Σύνολα Φορέων Δράσης / Φορείς Δράσεις)
  • Κατηγοριοποιήσεις (Σύνολα Κατηγοριών / Κατηγορίες, Σύνολα Κωδικών / Κωδικούς)
  • Συλλογές Δεδομένων (Σύνολα Ερωτήσεων / Ερωτήσεις, Ερωτηματολόγια)
  • Λογικές Αναπαραστάσεις (Λογικές Δομές, Σχήματα Μεταβλητών, Ομάδες Μεταβλητών, Μεταβλητές)
  • Φυσικές Αναπαραστάσεις (Αρχείο Δεδομένων)
  • Τεκμήρια
 • Πολυγλωσσική τεκμηρίωση (υποστήριξη Ελληνικών / Αγγλικών)
 • Ορισμός πολιτικής πρόσβασης για την εκάστοτε τεκμηριωμένη οντότητα
 • Εισαγωγή SPSS αρχείου δεδομένων και Excel
 • Ψηφιοποίηση Περιοχών σε Χάρτη
 • Σύνδεση Κωδικών με Περιοχές σε Χάρτη
 • Προεπισκόπηση Κύβου
 • Εισαγωγή DDI2 XML
 • Εξαγωγή DDI3 XML
 • Εξαγωγή τεκμηρίωσης σε pdf
 • Προεπισκόπηση Έργου
 • Διαχείριση Θησαυρού Όρων

Εφαρμογή Αποθετηρίου – Social Data Repository (SODAREP)

 • Προβολή τεκμηρίωσης Ερευνών, Σειρών, Κύβων, Πακέτων Μεταδεδομένων και Έργων Τεκμηρίωσης του εκάστοτε Αποθετηρίου
 • Αναζήτηση οντοτήτων βάσει πολλαπλών κριτηρίων στο εκάστοτε Αποθετήριο
 • Προβολή χαρτών με απεικονίσεις δεδομένων για γεωγραφικές μεταβλητές
 • Online περιγραφική στατιστική ανάλυση
 • Εξαγωγή τεκμηρίωσης σε pdf

Εφαρμογή Διαδικτυακής Πύλης – Sodanet Portal

 • Προβολή τεκμηρίωσης Ερευνών, Σειρών, Κύβων, Πακέτων Μεταδεδομένων και Έργων Τεκμηρίωσης του συνόλου των Αποθετηρίων
 • Αναζήτηση βάσει πολλαπλών κριτηρίων ανά οντότητα τεκμηρίωσης στο σύνολο των Αποθετηρίων
 • Προβολή χαρτών με απεικονίσεις δεδομένων για γεωγραφικές μεταβλητές
 • Online περιγραφική στατιστική ανάλυση
 • Εξαγωγή τεκμηρίωσης σε pdf

Το έργο αποτελεί ένα μοναδικό επιστημονικό και κοινωνικό εργαλείο, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς παρέχει τη δυνατότητα σε ένα ευρύτατο δίκτυο επιστημονικών Ιδρυμάτων να διεξάγουν, να αποθέτουν και να προβάλουν το ερευνητικό τους έργο. Το έργο αυτό που στη συνέχεια μπορεί να αναζητηθεί, να εξερευνηθεί και να αξιοποιηθεί από επιστημονικούς φορείς αποτελεί εν τέλει υλικό εθνικής υποδομής για την ευρύτερη ενημέρωση και ανάπτυξη καθιστώντας την Ελλάδα κόμβο στο πανευρωπαϊκό δίκτυο CESSDA.

Το Ελληνικό δίκτυο So.Da.Net. αποτελείται σήμερα από το ΕΚΚΕ, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, το Πάντειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης- τμήμα Κοινωνιολογίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – τμήμα Κοινωνιολογίας, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης και σύντομα αναμένεται να προστεθούν σε αυτό και άλλα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο μπορείτε να βρείτε στον επίσημο ιστότοπο του Social Data Network εδώ