Το DataBio είναι έργο του Ορίζοντα 2020 με αντικείμενο τις εφαρμογές μεγάλων δεδομένων για τη Γεωργία και τη Βιοοικονομία


Το DataBio είναι έργο του Ορίζοντα 2020 με αντικείμενο τις εφαρμογές μεγάλων δεδομένων για τη Γεωργία και τη Βιοοικονομία

DataBioΤο έργο στοχεύει στην υλοποίηση λύσεων Big Data προκειμένου να δώσει ώθηση στην βιοοικονομία και ειδικότερα στη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες.
Η NEUROPUBLIC θα καθοδηγήσει τα πιλοτικά της Γεωργίας Ακριβείας σε όλες τις εμπλεκόμενες Ευρωπαϊκές χώρες και θα αναπτύξει τεχνολογικές λύσεις υποστήριξης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε.

Παραπομπή : https://www.databio.eu/en/

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020» με αριθμό συμφωνίας 732064