Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Future Internet Public-Private-Partnership, FI-PPP) έχει ως στόχο να επιταχύνει την ανάπτυξη και υιοθέτηση των τεχνολογιών FI στην Ευρώπη.


Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Future Internet Public-Private-Partnership, FI-PPP) έχει ως στόχο να επιταχύνει την ανάπτυξη και υιοθέτηση των τεχνολογιών FI στην Ευρώπη.

Το έργο XIFI (eXperimental Infrastractures for the Future Internet) επικεντρώνεται στο κομμάτι της πρωτοβουλίας που αφορά συγκεκριμένα στις υποδομές FI και η NEUROPUBLIC αποτελεί τον ισχυρό συνεργάτη του έργου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο τομέας του Διαδικτύου του Μέλλοντος (Future Internet, FI) συσπειρώνει μια σειρά από ερευνητικές και βιομηχανικές δραστηριότητες  που έχουν στόχο να συμβάλλουν στην εξέλιξη των τρεχουσών τεχνολογιών του Διαδικτύου καθώς και στην ανάπτυξη της καινοτομίας σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς μέσω της αξιοποίησης τέτοιων εξελιγμένων τεχνολογιών.

Η πρωτοβουλία για τη Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Future Internet Public-Private-Partnership, FI-PPP) εγκαινιάστηκε το 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ως στόχο να επιταχύνει την ανάπτυξη και υιοθέτηση των τεχνολογιών FI στην Ευρώπη, παρέχοντας μια κοινή πλατφόρμα που υποστηρίζει τις δοκιμές μεγάλης κλίμακας, εφαρμόζεται σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς και αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα υποδομών FI.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο XIFI (eXperimental Infrastractures for the Future Internet) επικεντρώνεται στο κομμάτι της πρωτοβουλίας FI-PPP που αφορά συγκεκριμένα στις υποδομές FI, φιλοδοξώντας να ανοίξει το δρόμο για μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά για τις υπηρεσίες FI – PPP και τις εγκαταστάσεις FI που θα επιτρέπει την ευρεία εκμετάλλευση τους.

Η δημιουργία μιας βιώσιμης ομοσπονδίας υποδομών FI που προσφέρουν υπηρεσίες FI – PPP είναι ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς ξεπερνά τον σημερινό κατακερματισμό των ευρωπαϊκών υποδομών και πλατφορμών FI σε απομονωμένες κλίνες δοκιμών που δεν είναι μεμονωμένα σε θέση να υποστηρίξουν δοκιμές μεγάλης κλίμακας. Παράλληλα, ανοίγει το δρόμο για την διαδεδομένη και αναπαραγόμενη αξιοποίηση των υπηρεσιών και εφαρμογών FI – PPP.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο XIFI (eXperimental Infrastractures for the Future Internet) επικεντρώνεται στο κομμάτι της πρωτοβουλίας FI-PPP που αφορά συγκεκριμένα στις υποδομές FI, φιλοδοξώντας να ανοίξει το δρόμο για μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά για τις υπηρεσίες FI – PPP και τις εγκαταστάσεις FI που θα επιτρέπει την ευρεία εκμετάλλευση τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού η NEUROPUBLIC έχει ενσωματώσει το DATA CENTER της (ΝΡ DC) στην ομοσπονδία υποδομών του XIFI. Το ΝΡ DC είναι ένα πολύ μοντέρνο και τεχνολογικά άρτιο Data Center που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και φιλοδοξεί να στηρίξει την προσφορά XIFI στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, περιοχή που δεν καλύπτεται επαρκώς από κόμβους XIFI μέχρι σήμερα.

H NEUROPUBLIC αποτελεί τον ισχυρό συνεργάτη του XIFI στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς διαθέτει εκτεταμένες και εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, τεχνολογικό υπόβαθρο υψηλής ποιότητας, εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογικής επάρκειας, τεράστιο αριθμό συνδρομών χρηστών και ισχυρές επιχειρηματικές συνεργασίες στην περιοχή.
Παραπομπές
http://www.fi-ppp.eu/
https://www.fi-xifi.eu/home.html