Ιδιωτικός Τομέας

Η εξειδίκευση της NEUROPUBLIC στον αγροτικό τομέα, η τεχνολογική επάρκεια και η συσσωρευμένη εμπειρία της στο χώρο αυτό συντέλεσαν στον προσανατολισμό της στις νέες ανάγκες του δημόσιου τομέα και στη στροφή της προς...

Περισσότερα  

Οργανισμοί Πληρωμών

Από το 2006, η NEUROPUBLIC είναι ο βασικός προμηθευτής του εθνικού Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) όσον αφορά στην ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων σχετιζόμενων με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και την Αγροτική Ανάπτυξη....

Περισσότερα  

ΥΠΑΑΤ

Το 2014 η NEUROPUBLIC ανέλαβε ένα μεγάλο έργο Πληροφορικής για λογαριασμό του του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και Φορέα Υλοποίησης τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Το έργο ονομάζεται «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών...

Περισσότερα