Στόχος του έργου SmartOliveGrove είναι η βελτίωση της καλλιέργειας ελιάς στην Αιτωλοακαρνανία, η οποία είναι σήμερα ο πρώτος νομός της χώρας σε παραγωγή ελιών Καλαμάτας (50% της συνολικής παραγωγής)


Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της καλλιέργειας ελιάς στην Αιτωλοακαρνανία, η οποία είναι σήμερα ο πρώτος νομός της χώρας σε παραγωγή ελιών Καλαμάτας (50% της συνολικής παραγωγής).

Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός συστήματος Ευφυούς Γεωργίας που θα βοηθήσει στη βελτιστοποίηση της χρήσης νερού και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και βελτιώνοντας την ποιότητα και τη ανταγωνιστικότητα των προϊόντων ελιάς της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Η εφαρμογή της προτεινόμενης ολιστικής μεθοδολογίας ευφυούς γεωργίας και των υπηρεσιών που θα προκύψουν από το έργο, θα βοηθήσουν στη μείωση του κόστους παραγωγής, μέσω της μείωσης εισροών, και την βελτίωση του παραγόμενου προϊόντος μέσω της καλύτερης καταπολέμησης των ασθενειών και τις μείωση της υπολλειματικότητας σκευασμάτων φυτοπροστασίας.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την της βελτίωση της βιωσιμότητας και την αύξηση και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, δίνοντας τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο.

Η NEUROPUBLIC αποτελεί το συντονιστή φορέα του έργου, στο οποίο επίσης συμμετέχουν το Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου – Ναυπακτίας «Η Ένωση» και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καινούργιου.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 (κωδικός έργου: ΔΕΡ6-0021056)»