Μονάδες υγείας

Η NEUROPUBLIC συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία εξέλιξης και μετάβασης της Υγείας στην ψηφιακή εποχή, αναπτύσσοντας Πληροφοριακά Συστήματα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των μονάδων Υγείας της χώρας.  Αξιοποιώντας την μακρόχρονη τεχνογνωσία των στελεχών...

Περισσότερα