Η NEUROPUBLIC συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία εξέλιξης και μετάβασης της Υγείας στην ψηφιακή εποχή, αναπτύσσοντας Πληροφοριακά Συστήματα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των μονάδων Υγείας της χώρας.  Αξιοποιώντας την μακρόχρονη τεχνογνωσία των στελεχών μας και τις δυνατότητες που μας παρέχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών προσφέρουμε στους οργανισμούς και τις μονάδες Υγείας ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες διαχείρισης, προσαρμοσμένες στις πραγματικές τους ανάγκες με τη χρήση ενός browser (cloud υπηρεσία).


Η NEUROPUBLIC συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία εξέλιξης και μετάβασης της Υγείας στην ψηφιακή εποχή, αναπτύσσοντας Πληροφοριακά Συστήματα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των μονάδων Υγείας της χώρας.  Αξιοποιώντας την μακρόχρονη τεχνογνωσία των στελεχών μας και τις δυνατότητες που μας παρέχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών προσφέρουμε στους οργανισμούς και τις μονάδες Υγείας ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες διαχείρισης, προσαρμοσμένες στις πραγματικές τους ανάγκες με τη χρήση ενός browser (cloud υπηρεσία).

Η χρήση των υπηρεσιών αυτών από τις μονάδες υγείας αποτελεί έναν καθοριστικής σημασίας παράγοντα ανάπτυξης για τους φορείς γιατί έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας υπηρεσίες με χαμηλό κόστος και ελάχιστη επένδυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό.

To ενιαίο και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημαυ Ygeia της NEUROPUBLIC, δημιουργήθηκε για τους φορείς Υγείας με σκοπό να αποτελέσει το βασικό εργαλείο της Διοίκησής τους. Δίνει τη δυνατότητα στις Διοικήσεις να παρακολουθούν, να ελέγχουν την πορεία των εσόδων και δαπανών, να χαράσσουν και να υλοποιούν προϋπολογισμούς και γενικά να διοικούν τον οργανισμό με διαφανείς και ασφαλείς διαδικασίες.

Καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές, διοικητικές και οικονομικές ανάγκες των Οργανισμών Υγείας και Ψυχικής Υγείας, προσαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία στις ανάγκες μικρών και μεγάλων οργανισμών και υλοποιείται είτε με τοπική εγκατάσταση είτε ως cloud υπηρεσία.
Το σύστημα υποστηρίζει με απόλυτη επάρκεια τις Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες των φορέων Υγείας, το τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων με πλήρες σύστημα Μισθοδοσίας (ενημερωμένο με τις τελευταίες αλλαγές βάσει του Ενιαίου Μισθολογίου), πλήρως παραμετροποιήσιμα σύμφωνα με τις ανάγκες ενός εκάστου οργανισμού καθώς και Ιατρικό Φάκελο Υγείας, όπου καλύπτονται πλήρως και τα ειδικά πρωτόκολλα της Ψυχιατρικής (Ψυχιατρικός Φάκελος, Πρωτόκολλα Καθηλώσεων, Ψυχολογικός Φάκελος, Κοινωνικός Φάκελος, Ατομικό πλάνο Αποασυλοποίησης – Κοινωνικής Ένταξης κ.λ.π.).

Το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας παρακολουθεί, εφαρμόζει το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις διατάξεις λειτουργίας των Οργανισμών Υγείας, προσαρμόζει και επικαιροποιεί το σύστημα με τις εκάστοτε νέες εκδόσεις, μέσω Internet χωρίς οι χρήστες να πρέπει να ανησυχούν για αυτές, ενώ η cloud τεχνολογία του διασφαλίζει την 100% διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των δεδομένων τους. Το σύστημα έχει εγκατασταθεί και υποστηρίζεται ως cloud υπηρεσία σε διάφορα νοσοκομεία μεταξύ των οποίων το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Ραφήνας (ΠΨΝ ΡΑΦΗΝΑΣ)