Η Δορυφορική Τηλεπισκόπηση ή αλλιώς Παρατήρηση Γης (Earth Observation) είναι η απόκτηση πληροφοριών σχετικά με ένα αντικείμενο ή οποιοδήποτε φαινόμενο, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε φυσική επαφή με το αντικείμενο.

Με λίγα λόγια

Ο τομέας αυτός έχει πολυάριθμες εφαρμογές, όπως η φωτογραφία, η τοπογραφία, η γεωλογία, η δασοκομία κλπ. Ειδικότερα στον τομέα της γεωργίας, η δορυφορική τηλεπισκόπηση χρησιμοποιείται ευρύτατα από ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εφαρμογών παγκοσμίως, ενώ συνδυάζεται με την Επιστήμη των Δεδομένων για την ευφυή επεξεργασία των δεδομένων που επεξεργάζεται.

Οι μέθοδοι και τα εργαλεία επιστήμης δεδομένων που αξιοποιεί η NEUROPUBLIC βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας του χώρου της Γεωπληροφορικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα στη γεωργία, η δορυφορική τηλεπισκόπηση με τα εργαλεία της Επιστήμης των Δεδομένων χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της αναμενόμενης απόδοσης των καλλιεργειών και για τον προσδιορισμό της ποσότητας της σοδειάς που θα συγκομιστεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες, την ταυτοποίηση των ειδών των καλλιεργειών και τη χαρτογράφησή τους.

Η NEUROPUBLIC έχει αναπτύξει ένα πληροφοριακό σύστημα που χαρτογραφεί τα διαφορετικά είδη καλλιεργειών στην Ελλάδα και παράγει στατιστικά στοιχεία για τη γεωγραφική τους κατανομή.

Highlights

Ευφυείς εφαρμογές

Η NEUROPUBLIC, πρωτοπόρα στο χώρο της πληροφορικής και της επιστήμης των δεδομένων, αναπτύσσει μοντέλα στατιστικής ανάλυσης και μηχανικής μάθησης με σκοπό την ανάπτυξη «ευφυών» εφαρμογών στον γεωργικό τομέα. Επίσης, αξιοποιεί έναν μεγάλο όγκο εικόνων και από τους δορυφόρους της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (E.S.A.) για να δώσει στους αγρότες και τους Δημόσιους οργανισμούς έξυπνες παρατηρήσεις και λύσεις. Συγκεκριμένα, αυτές οι μέθοδοι αξιοποιούν πολυδιάστατα δεδομένα/εικόνες όλου του φάσματος με χωρικές και χρονικές διαστάσεις.

Αγρότες και Γεωπόνοι

Καινοτομώντας και σε αυτόν τον τομέα, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που έχει αναπτύξει η NEUROPUBLIC και παρακολουθεί τις καλλιέργειες σε επίπεδο αγροτεμαχίου, δίνει συμβουλές άρδευσης, φυτοπροστασίας και λίπανσης σε αγρότες και γεωπόνους

Οργανισμοί

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα απευθύνεται σε οργανισμούς που υλοποιούν τις πληρωμές και τους ελέγχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρέχει τη δυνατότητα για:

  • Παρακολούθηση και έλεγχο της ορθής γεωγραφικής και χωρικής δήλωσης των αγροτεμαχίων
  • Επιβεβαίωση της δηλωθείσας καλλιέργειας ανά αγροτεμάχιο.

με έναν σύγχρονο, μαζικό και αυτοματοποιημένο τρόπο, σε τεράστια κλίμακα και με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

Σχετικά Case Studies