Θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η εργασία στην εταιρεία μας, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία σταδιοδρομίας για τα άτομα που πιστεύουν στις ικανότητες και τις δεξιότητές τους και διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, την εμπειρία αλλά κυρίως την επιθυμία να εξελιχθούν.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected] ή εφόσον αναφέρεται σε συγκεκριμένη αγγελία σημειώστε στο θέμα τον αντίστοιχο κωδικό θέσης.

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα για το σκοπό της αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας, καθώς και την τήρησή του στο αρχείο της NEUROPUBLIC για ένα έτος.

Ενημερωθείτε για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της NEUROPUBLIC εδώ.

Υπεύθυνος Σχεδίασης Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Senior Hardware Engineer) (ΥΠ_ ΣΧΕΔ_ΗΛΕΚ_06.2024)

Αναζητούμε Υπεύθυνο Σχεδίασης Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Senior Hardware Engineer), ο οποίος θα απασχοληθεί στην καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής της Διεύθυνσης Προϊόντων Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) της εταιρείας.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, ανάπτυξη hardware και CAD σχεδίαση ηλεκτρονικών συστημάτων και προϊόντων ΙοΤ σε κατακόρυφο επίπεδο
 • Συμμετοχή στη βελτιστοποίηση παραγωγικής αλυσίδας ηλεκτρονικών προϊόντων

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Κατάρτιση στην σχεδίαση ηλεκτρονικών πλακετών (PCB schematic / Layout)
 • Εξοικείωση σχεδιασμού για αρχιτεκτονικές μικροελεγκτών ARM
 • Εμπειρία σε σχεδιασμό προϊόντων ΙοΤ
 • Άμεση συνεργασία με γραμμή παραγωγής PCB
 • Γνώση λειτουργικών συστημάτων EDA, ECAD, Altium και Microsoft Office
 • Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους).

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον κωδικό (κωδ: ΥΠ_ ΣΧΕΔ_ΗΛΕΚ_06.2024)

Front End Developer (Front End Developer_15_2024)

We are seeking highly motivated and skilled desktop/web application developers that have a good understanding of UI/UX implemented in web technologies, to join our company.

 Requirements

 • Maintain and add new features to our existing applications.
 • Following Test Driven Development, Continuous Integration and Agile methodologies.
 • Demonstrate good judgment in selecting methods and techniques for obtaining solutions.
 • Design and build features from limited specification and without day to day input.

     Qualifications

 • Great understanding of Vue 3, Nuxt 3, TypeScript and design principles.
 • Attention to detail for pixel perfection and UX.
 • Experience building UI component systems.
 • Collaborate with design and build scalable, responsive UI components in CSS and Vue.
 • Write tests (component, regression).
 • 4+ years of experience of Vue/Nuxt and TypeScript.
 • 5+ years of experience building SaaS Web applications and web developer tools using HTML, CSS, JS.
 • Deep understanding of UI/UX principles and understanding of user and developer experience.
 • Great understanding of CI/CD, Github Actions.

Personal Characteristics and Skills

 • Problem-solver, quick learner.
 • Ability to work within tight timelines.
 • Commitment to deliver high quality products.
 • Well-developed interpersonal skills, team player.
 • Ability to work under pressure and adhere to tight deadlines.

Benefits

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You will have the opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV at [email protected] and include the word Front End Developer_15_2024 in the e-mail subject.

Τεχνικοί Εγκατάστασης (Τεχν_Εγκατ_9_2024)

Αναζητούμε Τεχνικούς Εγκατάστασης για την κάλυψη των αναγκών μας  για την περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου δικτύου τηλεμετρικών σταθμών. 

 Αρμοδιότητες Θέσης: 

 • Εγκατάσταση μετρητικών οργάνων (αισθητήρων) σε καλλιέργειες 
 • Έλεγχος ορθής λειτουργίας και συντήρηση μετρητικών οργάνων (αισθητήρων)  
 • Λήψη εδαφικών δειγμάτων και νερού 

Προφίλ υποψηφίου: 

 • Πτυχίο ΙΕΚ Τεχνολογικής κατεύθυνσης / Τεχνικού Λυκείου ή άλλης τεχνικής σχολής 
 • Δυνατότητα εκτέλεσης βασικών τεχνικών εργασιών με χρήση μηχανοκίνητων εργαλείων χειρός, συναρμολόγησης και εγκατάστασης (π.χ σκάψιμο, βίδωμα, τρύπημα, κόψιμο). 
 • Εργασιακή Εμπειρία σε τεχνικές εργασίες θα εκτιμηθεί  
 • Βασικές ικανότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office) και κινητού τηλεφώνου (smartphone) 
 • Δυνατότητα μετακινήσεων και ευελιξία σε εξωτερικούς χώρους αγροτικής παραγωγής (ανοιχτές καλλιέργειες) 
 • Δίπλωμα οδήγησης 
 • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα 
 • Άριστη διαχείριση χρόνου και ιεράρχηση προτεραιοτήτων 

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected]  αναγράφοντας στο θέμα του email τον κωδικό κωδ: Τεχν_Εγκατ_9_2024 και την επιθυμητή περιοχή δραστηριοποίησης. 

SQL Developer (SQL Developer 9.2023)

NEUROPUBLIC is looking for a highly skilled SQL Developer to join our team, based at our head office in Piraeus, Attica or Thessaloniki, Greece,  for the implementation and support of IT projects of the public sector.

The role would suit a candidate with minimum 3  years experience focusing on the implementation of data modeling and data management frameworks with a strong understanding of databases and data analysis procedures. You will be working with a fast-paced multi-disciplinary team designing and implementing information systems.

Responsibilities

 • Contribute in technical requirements analysis
 • Data model specification
 • Design, implement and support data management systems
 • Design and implement security mechanism and data access control policies
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Ensure system documentation is kept current and accurate
 • Collaborate with other team members and stakeholders.

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Informatics, Computer Science or related field
 • Excellent knowledge of SQL and PL/SQL
 • Working experience with Java 7/8 and/or Python
 • Working experience with ORMs
 • Knowledge to build REST web services
 • Excellent understanding of the development process (information gathering, planning, design, development)
 • Versions control systems (Git)
 • Excellent Greek and English communication skills, both written and verbal

Personal Characteristics and Skills

 • Excellent communication and presentation skills
 • Organizational skills
 • Excellent time management and crisis management
 • Analytical and problem-solving skills
 • Attention to detail
 • Work well under pressure and meet set deadlines
 • Ability to work independently as well as collaboratively in a team environment
 • Strong verbal and written communication skills

Benefits

 • Competitive salary
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment
 • Private health insurance
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond
 • Opportunity of further training and professional development within the company

This job position offers the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You will also have the opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV at [email protected] and include “SQL Developer 9.2023″ in the e-mail subject.

Προγραμματιστής Εφαρμογών Κινητών Συσκευών (ΜΒΡ_5_2023)

Ενισχύοντας την ομάδα της NEUROPUBLIC, αναζητούμε Προγραμματιστή Εφαρμογών Κινητών Συσκευών

Αρμοδιότητες θέσης

 • Ανάλυση, σχεδιασμός, οπτική σχεδίαση και τεχνική υλοποίηση των εφαρμογών κινητών συσκευών βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών
 • Συγγραφή κώδικα, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού και τα διαθέσιμα εργαλεία ανάπτυξης της εταιρείας.
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα των προγραμματιστών για την ανάπτυξη εφαρμογών.
 • Συνεργασία με το τμήμα Marketing για την τεχνική υλοποίηση των Digital ενεργειών
 • Ανάπτυξη Internal εφαρμογών και εργαλείων ενδοεταιρικής χρήσης
 • Υποστήριξη, συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχόντων εφαρμογών

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ ή ανάλογης σχολής με εξειδίκευση στον τομέα της Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία 3 χρόνια τουλάχιστον σε ανάλογη θέση.
 • Άριστες γνώσεις προγραμματισμού εφαρμογών κινητών συσκευών σε γλώσσα Flutter (iOS, Android)
 • Επιθυμητή γνώση Java
 • Ικανότητα σχεδίασης διεπαφής χρήστη, σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα, χρησιμοποιώντας γραφιστικά εργαλεία όπως Figma
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη επαναχρησιμοποιήσιμων Component
 • Ανάπτυξη λογισμικού χρησιμοποιώντας σύστημα ελέγχου έκδοσης (Git/SVN)
 • Έλεγχος και διαχείριση των Publishing Tool των εφαρμογών
 • Εμπειρία σε ανάλυση και σχεδίαση βάσεων δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των έργων (Postgress, Oracle , Mysql)
 • Λειτουργική γνώση και εμπειρία σχεδιασμού χρησιμοποιώντας διαδικτυακές API υπηρεσίες τρίτων (REST, SOAP)

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ομαδικό Ασφαλιστήριο Πρόγραμμα Νοσοκομειακής & Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected]  αναγράφοντας τον παρακάτω κωδικό: ΜΒΡ_5_2023

Java Back-End Developer (Java Back-End Developer_4.2023)

NEUROPUBLIC is looking for a highly skilled Java Back-End Developer. As a Java Back -End Developer, you will be responsible for developing and maintaining the server-side of our applications, ensuring high performance and responsiveness. If you are a highly motivated individual with a passion for developing high-quality software and want to work in a dynamic and challenging environment, then we encourage you to apply for this exciting opportunity at NEUROPUBLIC. The ideal candidate should be familiar with Git and have experience with PostgreSQL databases. Familiarity with J2EE and/or Spring Boot is a plus.

Responsibilities

 • Design, develop and maintain Java-based applications and services
 • Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features
 • Write clean, well-designed, and testable code
 • Troubleshoot and debug complex issues in production environments
 • Participate in code reviews and contribute to our development process
 • Work with Git for version control and collaboration
 • Develop and maintain applications using PostgreSQL databases

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Computer Science or related field
 • Proven experience as a Java Back – End Developer or similar role
 • Strong knowledge of Java, J2EE and/or Spring Boot, and relational databases (PostgreSQL)
 • Experience with RESTful APIs, microservices, and distributed systems
 • Familiarity with agile software development methodologies
 • Familiarity with Git for version control and collaboration

Personal Characteristics and Skills

 • Excellent communication and presentation skills
 • Organizational skills
 • Excellent time management and crisis management
 • Analytical and problem-solving skills
 • Attention to detail
 • Work well under pressure and meet set deadlines
 • Ability to work independently as well as collaboratively in a team environment
 • Strong verbal and written communication skills

Benefits

 • Competitive salary
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment
 • Private health insurance
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond
 • Opportunity of further training and professional development within the company

 

This job position offers the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You will also have the opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV at [email protected] and include the word Java Back-End Developer_4.2023 in the e-mail subject.

Front End Developer (Front End Developer_3.2023)

NEUROPUBLIC is looking for a Front End Developer to join our IT team in Piraeus and to assist in the further development of our internal code generator tool NeuroCode, which is used by other developers. You will work closely with our development team to create responsive web-based applications and implement the latest technologies to enhance the functionality of our tool. If you are a highly motivated individual who thrives in a fast-paced environment and is passionate about front end development, we encourage you to apply for this position.

     Requirements

 • Write, test, and debug web-based applications.
 • Develop user-friendly interfaces and ensure cross-browser compatibility.
 • Work collaboratively with our development team to enhance NeuroCode.
 • Utilize Angular to build highly responsive user interfaces.
 • Implement REST APIs and WebSockets to enable real-time communication with the server.
 • Deploy and manage NeuroCode using Kubernetes and Docker.
 • Utilize version control flow with GIT to maintain code quality.
 • Stay up-to-date with the latest front end development trends and technologies.

Qualifications

 • 2-3 years of experience writing and testing web-based applications.
 • Programming and scripting languages such as TypeScript, Java, HTML, CSS, and JavaScript.
 • Good knowledge Angular, Nodejs, Vuejs, or React.
 • Knowledge of SQL databases such as Oracle, PostgreSQL, and PostGIS.
 • Understanding of REST APIs and WebSockets.
 • Hands-on experience with Kubernetes and Docker.
 • Experience in version control flow with GIT.
 • Degree in Computer Science or similar technical field of study.

Personal Characteristics and Skills

 • Excellent communication and presentation skills.
 • Ability to manage internal and external partners.
 • Excellent time management and crisis management.
 • Αnalytical and problem-solving skills.
 • Work well under pressure and meet set deadlines.
 • Distinguished for your organizational skills.
 • Team player, collaborating well with other team members to produce quality and on-time deliverables.
 • Completed military obligations (for male candidates)

Benefits

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You will have the opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV at [email protected] and include the word Front End Developer_3.2023 in the e-mail subject.

FULL STACK WEB DEVELOPER (FWD-0922)

Ενισχύοντας την ομάδα της NEUROPUBLIC αναζητούμε FULL STACK WEB DEVELOPER

Αρμοδιότητες θέσης

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων λειτουργιών σε υπάρχουσες ή νέες web εφαρμογές
 • Δημιουργία και καθοδήγηση της αρχιτεκτονικής του ιστότοπου
 • Δημιουργία διεπαφών του χρήστη
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη των εσωτερικών εργαλείων

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ ή ανάλογης σχολής με εξειδίκευση στον τομέα της Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία 3 χρόνια τουλάχιστον σε ανάλογη θέση.
 • Άριστη Γνώση HTML5 και CSS
 • Άριστη Γνώση Javascript, Typescript και JQuery
 • Άριστη γνώση και εμπειρία σε ένα ή περισσότερα Frontend Frameworks όπως Angular, Vue, React
 • Άριστη γνώση αρχιτεκτονικής Single Page Applications
 • Άριστη γνώση Java
 • Άριστη γνώση χρήσης Βάσεων δεδομένων όπως Postgress, Oracle , Mysql
 • Άριστη Γνώση WordPress (Framework, Plugins, ρυθμίσεις, παραμετροποίηση, επίλυση τεχνικών προβλημάτων κ.α)
 • Ανάπτυξη λογισμικού χρησιμοποιώντας σύστημα ελέγχου έκδοσης (SVN)
 • Λειτουργική γνώση και εμπειρία σχεδιασμού χρησιμοποιώντας Διαδικτυακές API υπηρεσίες τρίτων (REST, SOAP)
 • Ισχυρή αντίληψη των αρχών ασφάλειας και του τρόπου εφαρμογής τους στις εφαρμογές
 • Γνώση ενδεδειγμένων τεχνικών SEO (Technical, On Page etc.)
 • Γνώση ενδεδειγμένων τεχνικών Social Media
 • Επιθυμητή βασική γνώση Photoshop

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ομαδικό Ασφαλιστήριο Πρόγραμμα Νοσοκομειακής & Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε, στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]
Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό (REF. FWD-0922).