Θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η εργασία στην εταιρεία μας, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία σταδιοδρομίας για τα άτομα που πιστεύουν στις ικανότητες και τις δεξιότητές τους και διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, την εμπειρία αλλά κυρίως την επιθυμία να εξελιχθούν.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected] ή εφόσον αναφέρεται σε συγκεκριμένη αγγελία σημειώστε στο θέμα τον αντίστοιχο κωδικό θέσης.

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα για το σκοπό της αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας, καθώς και την τήρησή του στο αρχείο της NEUROPUBLIC για ένα έτος.

Ενημερωθείτε για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της NEUROPUBLIC εδώ.

Μηχανικός Διαχείρισης Συστημάτων (System Administrator) (Μηχ_Διαχ_Συστ_25_2023)

Αναζητούμε Μηχανικό Διαχείρισης Συστημάτων (System Administrator), που θα ενταχθεί στη Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και θα υποστηρίξει τα υπολογιστικά συστήματα μεγάλου δημόσιου Οργανισμού.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Εγκατάσταση, παρακολούθηση (monitoring), συντήρηση και διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων.
 • Διαχείριση συστημάτων Linux (CentOS, AlmaLinux) και διαχείριση υποδομής virtualization (VMs).
 • Διαχείριση συστημάτων λήψης αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάστασης από καταστροφή (disaster recovery).
 • Διαχείριση υποδομής cloud (Azure).
 • Διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων πρόσβασης.

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (AEI/TEI) στον ευρύτερο τομέα της πληροφορικής.
 • Γνώση
 • Η γνώση ορισμένων εκ των παρακάτω τεχνολογιών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα: VMWare ESXi, LDAP, Azure.
 • Τουλάχιστον 1 έτος προϋπηρεσία.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, επικέντρωση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων, ομαδικό πνεύμα εργασίας.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον κωδικό: Μηχ_Διαχ_Συστ_25_2023.

Database Administrator (DB_ADM_26_2023)

Αναζητούμε Database Administrator, που θα ενταχθεί στη Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και θα υποστηρίξει τη διαχείριση των βάσεων δεδομένων της Εταιρείας και των πελατών της.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Διαχείριση βάσεων δεδομένων PostgreSQL και Oracle.
 • Μετάπτωση δεδομένων μεταξύ βάσεων.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση database replication και disaster recovery.
 • Διαχείριση προσβάσεων στις βάσεις δεδομένων.

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (AEI/TEI) στον ευρύτερο τομέα της πληροφορικής.
 • Γνώση PostgreSQL και
 • Η γνώση ορισμένων εκ των παρακάτω τεχνολογιών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα: VMWare ESXi, Azure.
 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, επικέντρωση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων, ομαδικό πνεύμα εργασίας.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας  στη διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον κωδικό: DB_ADM_26_2023.

 

Μηχανικός Cloud – Azure Expert (Cloud - Azure Expert_27_2023)

Αναζητούμε Μηχανικό Cloud  Azure Expert  με ειδίκευση στο περιβάλλον Azure, που θα ενταχθεί στη Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και θα υποστηρίξει το σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση των υποδομών cloud των πελατών της.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων cloud και hybrid cloud στο περιβάλλον Microsoft Azure
 • Μετάπτωση συστημάτων στο cloud.
 • Διαχείριση υποδομής cloud στο Azure.
 • Διαχείριση υποδομής Azure Kubernetes Service (AKS).

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (AEI/TEI) στον ευρύτερο τομέα της πληροφορικής.
 • Γνώση Azure Cloud.
 • Η γνώση ορισμένων τεχνολογιών Kubernetes και ειδικότερα AKS θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, επικέντρωση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων, ομαδικό πνεύμα εργασίας.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον κωδικό Cloud_Azure_Expert_27_2023.

SQL Developer (SQL Developer 9.2023)

NEUROPUBLIC is looking for a highly skilled SQL Developer to join our team, based at our head office in Piraeus, Attica or Thessaloniki, Greece,  for the implementation and support of IT projects of the public sector.

The role would suit a candidate with minimum 3  years experience focusing on the implementation of data modeling and data management frameworks with a strong understanding of databases and data analysis procedures. You will be working with a fast-paced multi-disciplinary team designing and implementing information systems.

Responsibilities

 • Contribute in technical requirements analysis
 • Data model specification
 • Design, implement and support data management systems
 • Design and implement security mechanism and data access control policies
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Ensure system documentation is kept current and accurate
 • Collaborate with other team members and stakeholders.

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Informatics, Computer Science or related field
 • Excellent knowledge of SQL and PL/SQL
 • Working experience with Java 7/8 and/or Python
 • Working experience with ORMs
 • Knowledge to build REST web services
 • Excellent understanding of the development process (information gathering, planning, design, development)
 • Versions control systems (Git)
 • Excellent Greek and English communication skills, both written and verbal

Personal Characteristics and Skills

 • Excellent communication and presentation skills
 • Organizational skills
 • Excellent time management and crisis management
 • Analytical and problem-solving skills
 • Attention to detail
 • Work well under pressure and meet set deadlines
 • Ability to work independently as well as collaboratively in a team environment
 • Strong verbal and written communication skills

Benefits

 • Competitive salary
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment
 • Private health insurance
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond
 • Opportunity of further training and professional development within the company

This job position offers the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You will also have the opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV at [email protected] and include “SQL Developer 9.2023″ in the e-mail subject.

Προγραμματιστής Εφαρμογών Κινητών Συσκευών (ΜΒΡ_5_2023)

Ενισχύοντας την ομάδα της NEUROPUBLIC, αναζητούμε Προγραμματιστή Εφαρμογών Κινητών Συσκευών

Αρμοδιότητες θέσης

 • Ανάλυση, σχεδιασμός, οπτική σχεδίαση και τεχνική υλοποίηση των εφαρμογών κινητών συσκευών βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών
 • Συγγραφή κώδικα, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού και τα διαθέσιμα εργαλεία ανάπτυξης της εταιρείας.
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα των προγραμματιστών για την ανάπτυξη εφαρμογών.
 • Συνεργασία με το τμήμα Marketing για την τεχνική υλοποίηση των Digital ενεργειών
 • Ανάπτυξη Internal εφαρμογών και εργαλείων ενδοεταιρικής χρήσης
 • Υποστήριξη, συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχόντων εφαρμογών

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ ή ανάλογης σχολής με εξειδίκευση στον τομέα της Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία 3 χρόνια τουλάχιστον σε ανάλογη θέση.
 • Άριστες γνώσεις προγραμματισμού εφαρμογών κινητών συσκευών σε γλώσσα Flutter (iOS, Android)
 • Επιθυμητή γνώση Java
 • Ικανότητα σχεδίασης διεπαφής χρήστη, σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα, χρησιμοποιώντας γραφιστικά εργαλεία όπως Figma
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη επαναχρησιμοποιήσιμων Component
 • Ανάπτυξη λογισμικού χρησιμοποιώντας σύστημα ελέγχου έκδοσης (Git/SVN)
 • Έλεγχος και διαχείριση των Publishing Tool των εφαρμογών
 • Εμπειρία σε ανάλυση και σχεδίαση βάσεων δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των έργων (Postgress, Oracle , Mysql)
 • Λειτουργική γνώση και εμπειρία σχεδιασμού χρησιμοποιώντας διαδικτυακές API υπηρεσίες τρίτων (REST, SOAP)

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ομαδικό Ασφαλιστήριο Πρόγραμμα Νοσοκομειακής & Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected]  αναγράφοντας τον παρακάτω κωδικό: ΜΒΡ_5_2023

Java Back-End Developer (Java Back-End Developer_4.2023)

NEUROPUBLIC is looking for a highly skilled Java Back-End Developer. As a Java Back -End Developer, you will be responsible for developing and maintaining the server-side of our applications, ensuring high performance and responsiveness. If you are a highly motivated individual with a passion for developing high-quality software and want to work in a dynamic and challenging environment, then we encourage you to apply for this exciting opportunity at NEUROPUBLIC. The ideal candidate should be familiar with Git and have experience with PostgreSQL databases. Familiarity with J2EE and/or Spring Boot is a plus.

Responsibilities

 • Design, develop and maintain Java-based applications and services
 • Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features
 • Write clean, well-designed, and testable code
 • Troubleshoot and debug complex issues in production environments
 • Participate in code reviews and contribute to our development process
 • Work with Git for version control and collaboration
 • Develop and maintain applications using PostgreSQL databases

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Computer Science or related field
 • Proven experience as a Java Back – End Developer or similar role
 • Strong knowledge of Java, J2EE and/or Spring Boot, and relational databases (PostgreSQL)
 • Experience with RESTful APIs, microservices, and distributed systems
 • Familiarity with agile software development methodologies
 • Familiarity with Git for version control and collaboration

Personal Characteristics and Skills

 • Excellent communication and presentation skills
 • Organizational skills
 • Excellent time management and crisis management
 • Analytical and problem-solving skills
 • Attention to detail
 • Work well under pressure and meet set deadlines
 • Ability to work independently as well as collaboratively in a team environment
 • Strong verbal and written communication skills

Benefits

 • Competitive salary
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment
 • Private health insurance
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond
 • Opportunity of further training and professional development within the company

 

This job position offers the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You will also have the opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV at [email protected] and include the word Java Back-End Developer_4.2023 in the e-mail subject.

Front End Developer (Front End Developer_3.2023)

NEUROPUBLIC is looking for a Front End Developer to join our IT team in Piraeus and to assist in the further development of our internal code generator tool NeuroCode, which is used by other developers. You will work closely with our development team to create responsive web-based applications and implement the latest technologies to enhance the functionality of our tool. If you are a highly motivated individual who thrives in a fast-paced environment and is passionate about front end development, we encourage you to apply for this position.

     Requirements

 • Write, test, and debug web-based applications.
 • Develop user-friendly interfaces and ensure cross-browser compatibility.
 • Work collaboratively with our development team to enhance NeuroCode.
 • Utilize Angular to build highly responsive user interfaces.
 • Implement REST APIs and WebSockets to enable real-time communication with the server.
 • Deploy and manage NeuroCode using Kubernetes and Docker.
 • Utilize version control flow with GIT to maintain code quality.
 • Stay up-to-date with the latest front end development trends and technologies.

Qualifications

 • 2-3 years of experience writing and testing web-based applications.
 • Programming and scripting languages such as TypeScript, Java, HTML, CSS, and JavaScript.
 • Good knowledge Angular, Nodejs, Vuejs, or React.
 • Knowledge of SQL databases such as Oracle, PostgreSQL, and PostGIS.
 • Understanding of REST APIs and WebSockets.
 • Hands-on experience with Kubernetes and Docker.
 • Experience in version control flow with GIT.
 • Degree in Computer Science or similar technical field of study.

Personal Characteristics and Skills

 • Excellent communication and presentation skills.
 • Ability to manage internal and external partners.
 • Excellent time management and crisis management.
 • Αnalytical and problem-solving skills.
 • Work well under pressure and meet set deadlines.
 • Distinguished for your organizational skills.
 • Team player, collaborating well with other team members to produce quality and on-time deliverables.
 • Completed military obligations (for male candidates)

Benefits

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You will have the opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV at [email protected] and include the word Front End Developer_3.2023 in the e-mail subject.

Bid Manager (BM_0123)

Αναζητούμε Bid Manager, με τεχνικό υπόβαθρο που θα στελεχώσει την ομάδα Presales της εταιρείας.
Το συγκεκριμένο άτομο θα είναι υπεύθυνο για την διαχείριση διαδικασίας υποβολής προτάσεων, από την προετοιμασία μέχρι και την τελική υποβολή προσφορών στο πλαίσιο διαγωνισμών Δημοσίου Τομέα.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Ανάλυση και κατανόηση απαιτήσεων όπως περιγράφονται στα τεύχη διακήρυξης.
 • Συντονισμός και συνεισφορά στη προετοιμασία της τεχνικής λύσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τευχών και συγγραφή των αντίστοιχων τεχνικών κειμένων και συνοδευτικών εγγράφων.
 • Συντονισμός και συνεισφορά στη προετοιμασία τμημάτων της προσφοράς αναφορικά με ομάδα έργου, μεθοδολογίες, διαχείριση έργου και ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής.
 • Συντονισμός εσωτερικών τμημάτων και εξωτερικών συνεργατών / προμηθευτών κατά τη διαδικασία προετοιμασίας προσφορών.
 • Υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
 • Παρακολούθηση εξέλιξης διαγωνιστικής διαδικασίας.
 • Τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου και ταξινόμηση εγγράφων σχετικά με τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
 • Αναζήτηση διαγωνισμών για επέκταση της εταιρικής δραστηριότητας

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε Πληροφορικά Συστήματα ή / και αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε system integrator ή συμβουλευτική εταιρεία.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου (Word, Excel, PowerPoint, MS Project).
 • Επιθυμητή γνώση των διαδικασιών που διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία.
 • Ευκαιρία για εργασία με καινοτόμα προϊόντα που στοχεύουν να μεταμορφώσουν τη γεωργία στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας τον παρακάτω κωδικό: BM_0123.

Embedded Software Engineer (E.S.E. IOT_0123)

Αναζητούμε Embedded Software Engineer για να αναλάβει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση Υλισμικού (Firmware) για τα Embedded/IoT συστήματα της εταιρείας NEUROPUBLIC.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Ανάπτυξη της λειτουργικότητας των IoT (Internet of Things) συστημάτων της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των αγροτηλεμετρικών σταθμών gaiatron)
 • Ενσωμάτωση νέων αισθητήρων και συστημάτων στην υπάρχουσα υποδομή,
 • Υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου IoT
 • Αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων που προκύπτουν στα συστήματα αυτά στο πεδίο
 • Ανάλυση και βελτίωση της αποδοτικότητας, της σταθερότητας και της επεκτασιμότητας των πόρων του συστήματος
 • Συνεργασία και επικοινωνία με τα μέλη του τμήματος ανάπτυξης Δικτύου ΙοΤ, στα πλαίσια Projects Ευφυούς Γεωργίας

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / Προγραμματιστών/ συναφούς σχολής.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο θα εκτιμηθεί.
 • Ευχέρεια στην ανάγνωση, σύνταξη κι αποσφαλμάτωση κώδικα Embedded C.
 • Ευχέρεια στην ανάγνωση σχηματικών και PCB.
 • Ευχέρεια στη χρήση οργάνων εργαστηρίου ηλεκτρονικής (σταθμός συγκόλλησης, εργαστηριακό τροφοδοτικό, παλμογράφος, γεννήτρια σήματος, protocol analyzer).
 • Δυνατότητα υλοποίησης απλών σχηματικών.
 • Εμπειρία σε RF, HTTP, Python λαμβάνεται υπ’ όψη.
 • Διετής προϋπηρεσία σε Embedded συστήματα.
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους).

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

 

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας τον παρακάτω κωδικό: E.S.E. IOT_0123.

FULL STACK WEB DEVELOPER (FWD-0922)

Ενισχύοντας την ομάδα της NEUROPUBLIC αναζητούμε FULL STACK WEB DEVELOPER

Αρμοδιότητες θέσης

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων λειτουργιών σε υπάρχουσες ή νέες web εφαρμογές
 • Δημιουργία και καθοδήγηση της αρχιτεκτονικής του ιστότοπου
 • Δημιουργία διεπαφών του χρήστη
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη των εσωτερικών εργαλείων

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ ή ανάλογης σχολής με εξειδίκευση στον τομέα της Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία 3 χρόνια τουλάχιστον σε ανάλογη θέση.
 • Άριστη Γνώση HTML5 και CSS
 • Άριστη Γνώση Javascript, Typescript και JQuery
 • Άριστη γνώση και εμπειρία σε ένα ή περισσότερα Frontend Frameworks όπως Angular, Vue, React
 • Άριστη γνώση αρχιτεκτονικής Single Page Applications
 • Άριστη γνώση Java
 • Άριστη γνώση χρήσης Βάσεων δεδομένων όπως Postgress, Oracle , Mysql
 • Άριστη Γνώση WordPress (Framework, Plugins, ρυθμίσεις, παραμετροποίηση, επίλυση τεχνικών προβλημάτων κ.α)
 • Ανάπτυξη λογισμικού χρησιμοποιώντας σύστημα ελέγχου έκδοσης (SVN)
 • Λειτουργική γνώση και εμπειρία σχεδιασμού χρησιμοποιώντας Διαδικτυακές API υπηρεσίες τρίτων (REST, SOAP)
 • Ισχυρή αντίληψη των αρχών ασφάλειας και του τρόπου εφαρμογής τους στις εφαρμογές
 • Γνώση ενδεδειγμένων τεχνικών SEO (Technical, On Page etc.)
 • Γνώση ενδεδειγμένων τεχνικών Social Media
 • Επιθυμητή βασική γνώση Photoshop

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ομαδικό Ασφαλιστήριο Πρόγραμμα Νοσοκομειακής & Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε, στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]
Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό (REF. FWD-0922).