Θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η εργασία στην εταιρεία μας, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία σταδιοδρομίας για τα άτομα που πιστεύουν στις ικανότητες και τις δεξιότητές τους και διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, την εμπειρία αλλά κυρίως την επιθυμία να εξελιχθούν.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected] ή εφόσον αναφέρεται σε συγκεκριμένη αγγελία σημειώστε στο θέμα τον αντίστοιχο κωδικό θέσης.

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα για το σκοπό της αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας, καθώς και την τήρησή του στο αρχείο της NEUROPUBLIC για ένα έτος.

Ενημερωθείτε για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της NEUROPUBLIC εδώ.

FULL STACK DEVELOPER (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: FULL STACK DEVELOPER)

Requirements:

NEUROPUBLIC is looking for an experienced FULL STACK DEVELOPER to join our IT Department in Piraeus. You will have the opportunity to be a part of a top-rated team of talented individuals with different expertise working collaboratively on common goals. You will be expected to show initiative, be flexible and take responsibility. Responsibilities include but are not limited to:

 • Participate in all phases of the development lifecycle focusing on design, coding, unit testing and integration, specifically for products and projects related to customized technology solutions.
 • Work closely with other team members on the development of Neuropublic technology solutions, improving and extending our existing product portfolio, as well as developing and maintaining customized solutions to meet Customer requirements.
 • Keep up to date with emerging technologies, concepts and ideas associated with new products, tools and services.
 • Follow standard code practices and build reusable code and libraries for future use.

Qualifications:

 • University/College Degree in Computer Science or Computer Engineering or relevant technology field
 • Minimum 3 years’ proven experience in similar position.
 • Working experience in: JavaScript/TypeScript (Angular), Java (JAX-RS), Linux OS and Bash scripting
 • Relational databases (i.e. Oracle, PostgreSQL), SQL and PL/SQL
 • Familiarity with Version Control & Task Management systems (Git, Jira)
 • Good command of the English language, both verbal and written

 

Personal Characteristics and Skills:

 • Excellent communication and presentation skills.
 • Ability to manage internal and external partners.
 • Excellent time management and crisis management.
 • Apart from applying analytical and problem-solving skills well, you work well under pressure and meet set deadlines.
 • You are distinguished for your organizational skills.
 • You are a true team player, collaborating well with other team members to produce quality and on-time deliverables.
 • You have completed all military obligations (for male candidates)

Benefits:

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

 

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You ’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV and introductory letter at [email protected] and include the word (FULL STACK DEVELOPER) in the e-mail subject.

Διαχειριστής Συστημάτων (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: SYSADM 1121)

Αναζητούμε Διαχειριστή Συστημάτων (SysAdmin) για την Αθήνα, που θα ενταχθεί στο ΙΤ Dpt της Εταιρείας και θα συμβάλλει ενεργά με δημιουργικότητα και όρεξη να ώστε να πετύχουμε τον στρατηγικό στόχο της εταιρείας, την βελτίωση της παραγωγικότητας και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Διαχείριση συστημάτων (Linux servers (physical & VMs), Storage arrays, Network infrastructure, Docker infrastructure)
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και αναβάθμιση διακομιστών, εφαρμογών, βάσεων δεδομένων, εργαλείων ασφάλειας, εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού, κ.λπ.
 • Διαχείριση και παρακολούθηση logs, λήψη και διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας, διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων πρόσβασης
 • Εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας της εταιρείας βάσει του ISO27001

Προφίλ υποψηφίου

 • Δίπλωμα ή Πτυχίο πανεπιστημίου στον τομέα της Πληροφορικής

(ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο)

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στον τομέα της Πληροφορικής θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη, ιδανικά σε εταιρεία / έργα τεχνολογίας
 • Εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων Linux (κατά προτίμηση CentOS ή/και Ubuntu)
 • Η γνώση των παρακάτω θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως: JBoss, HAProxy, VMWare ESXi, Postgres, Oracle, Docker, LDAP.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας και ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες και συνεργάτες

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

 

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]. Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό SYSADM 1121.

Bid Manager (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: Bid Manager_1221)

Αναζητούμε Bid Manager, με τεχνικό υπόβαθρο που θα ηγηθεί της ομάδας Presales της εταιρείας.

Το συγκεκριμένο άτομο θα είναι υπεύθυνο για την διαχείριση όλης της διαδικασίας υποβολής της πρότασης, από την προετοιμασία μέχρι και την τελική υποβολή προσφορών στο πλαίσιο διαγωνισμών Δημοσίου Τομέα.

 

Αρμοδιότητες θέσης

 • Ανάλυση και κατανόηση απαιτήσεων όπως περιγράφονται στα τεύχη διακήρυξης.
 • Συντονισμός και συνεισφορά στη προετοιμασία της τεχνικής λύσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τευχών και συγγραφή των αντίστοιχων τεχνικών κειμένων και συνοδευτικών εγγράφων.
 • Συντονισμός και συνεισφορά στη προετοιμασία τμημάτων της προσφοράς αναφορικά με ομάδα έργου, μεθοδολογίες, διαχείριση έργου και ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής.
 • Συντονισμός εσωτερικών τμημάτων και εξωτερικών συνεργατών / προμηθευτών κατά τη διαδικασία προετοιμασίας προσφορών.
 • Υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
 • Παρακολούθηση εξέλιξης διαγωνιστικής διαδικασίας.
 • Τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου και ταξινόμηση εγγράφων σχετικά με τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
 • Αναζήτηση διαγωνισμών για επέκταση της εταιρικής δραστηριότητας.

 

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε Πληροφορικά Συστήματα ή / και αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε system integrator ή συμβουλευτική εταιρεία.
 • Άριστη γνώστη Αγγλικών.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου (Word, Excel, PowerPoint, MS Project).
 • Επιθυμητή γνώση των διαδικασιών που διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς.

 

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία.
 • Ευκαιρία για εργασία με καινοτόμα προϊόντα που στοχεύουν να μεταμορφώσουν τη γεωργία στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας με την συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]. Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό (Bid Manager_1221).

PCB Assembly Engineer (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: PCB AS ENG -1121)

Αναζητούμε  PCB Assembly Engineer για να αναλάβει τον χειρισμό γραμμής παραγωγής ηλεκτρονικών της εταιρείας Neuropublic.

 

Αρμοδιότητες θέσης

 • Προγραμματισμός και χειρισμός μηχανημάτων παραγωγής PCB τεχνολογίας SMT
 • Επίβλεψη εύρυθμης λειτουργίας μηχανημάτων και συντήρηση μικρής κλίμακας
 • Υποστήριξη οργάνωσης παραγωγής
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
 • Rework πλακετών
 • Κολλήσεις THT εξαρτημάτων
 • Συνεργασία σε σχεδίαση, prototyping & testing

 

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο Ηλεκτρονικού / Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή συναφούς αντικειμένου
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση διαδικασιών συναρμολόγησης πλακετών με βάση πρότυπα IPC/JEDEC
 • Ευχέρεια στη χρήση εξοπλισμού εργαστηρίου
 • Ικανότητες ανάγνωσης σχεδιαστικών αρχείων και εντοπισμού προβλημάτων
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Μεθοδικότητα, συνέπεια και οργανωτικό πνεύμα
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης χρόνου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας

 

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Συνεχή εκπαίδευση σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση  [email protected]. Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό

(PCB AS ENG -1121).

SENIOR EARTH OBSERVATION EXPERT (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: SEO_EXP_1021)

NEUROPUBLIC seeks to recruit a skilled and experienced Earth Observation Expert to join our EO team, based at our head office in Piraeus, Attica, Greece. The role would suit a candidate with minimum 5 years’ experience focusing on remote sensing image processing and analysis. You will be working with a brilliant team of EO Analysts and Geo-information Engineers contributing to national and European EO projects within the agriculture domain. Further, you will be responsible for the technical development of our automated satellite processing chains leading the technical team to develop and implement the project solutions. You will be working closely with the EO Team Lead and the Head of Development of the company.

Role Activities:

 • Support application development of our EO-enabled products and services in agriculture
 • Processing and analysis of optical and radar satellite data, e.g. Sentinel-1 and -2, Landsat 8
 • Support developing automated algorithms and processing workflows
 • Assist with creating concepts for new and innovative EO-enabled solutions
 • Provide technical support to the bidding process within the EO team
 • Writing technical documents and project reports

Profile:

 • A university degree in earth sciences, agricultural science, geography, geoinformatics or remote sensing
 • Firm understanding of key principles of Remote Sensing and GIS
 • Demonstrable proficiency in satellite image processing (optical and radar), preferably with focus on agriculture.
 • Proven experience in Earth Observation/ GIS software applications, such as SNAP, QGIS, GEOMATICA(PCI), Orfeo toolbox, Ecognition, ERDAS up to 5 years
 • Excellent programming skills for processing of raster data in Python and GDAL
 • Experience with spatial databases, in particular PostgreSQL/PostGIS open-source GIS libraries and frameworks (e.g. MapServer/ GeoServer /Leaflet)
 • Excellent Greek and English communication skills, both written and spoken
 • Ability to multitask, prioritize and manage time effectively
 • Team player and effective communication skills
 • Motivated to learn new skills and apply new knowledge in practice
 • A keen interest in earth sciences and space industry

Desired Knowledge:

 • Knowledge in modelling (statistical models, machine learning) and time series analysis
 • Experience with cloud computing such as AWS or Google cloud infrastructure
 • Familiar with SCRUM methodology

Benefits:

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond.
 • Opportunity of further training and professional development within the company

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You we’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV and introductory letter to [email protected] and include the word (SEO_EXP_1021) in the e-mail subject.

Στέλεχος Διαχείρισης Έργων (PMA GR-1121)

Αναζητούμε Στέλεχος Διαχείρισης Έργων , που θα αναλάβει τη διαχείριση έργων Δημοσίου Τομέα της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει ενεργά με δημιουργικότητα και όρεξη να βελτιώσουμε τις διαδικασίες της Διαχείρισης των Έργων  της Εταιρείας στον Δημόσιο Τομέα.

Αρμοδιότητες θέσης
• Διαχείριση του κύκλου ζωής των έργων πληροφορικής.
• Σύνταξη αναφορών και παραδοτέων.
• Διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και των χρονοδιαγραμμάτων.
• Στενή συνεργασία με τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου για το συντονισμό της υλοποίησης.
• Στενή συνεργασία με το PMO
• Επικοινωνία με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και παρακολούθηση της πορείας των εργασιών
• Συντονισμός με συνεργάτες και παρακολούθηση πακέτων εργασίας σε καθημερινή βάση.
• Οργάνωση εκπαιδεύσεων σε συνεργασία με τον πελάτη και την ομάδα εκπαίδευσης της εταιρείας
• Παρακολούθηση τιμολογήσεων, επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα του πελάτη και ενημέρωση PMO για έκδοση εντολών τιμολόγησης
• Συμμετοχή σε συναντήσεις έργων και σχετικές εκδηλώσεις.
• Τήρηση ψηφιακού φακέλου του έργου (Σύμβαση, Παραδοτέα, χρονοδιαγράμματα, πρακτικά, πρωτόκολλα, αλληλογραφία κλπ.)

Προφίλ υποψηφίου

 • Τουλάχιστον 7 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων Δημοσίου Τομέα με αποδεδειγμένο ιστορικό.
 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, θετικών επιστημών ή στο ευρύτερο περιεχόμενο της πληροφορικής και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
 • Εμπειρία σε έργα πληροφορικής που επικεντρώνονται σε Πληροφοριακά Συστήματα ERP θα αξιολογηθεί θετικά.
 • Πιστοποίηση PMP / PRINCE2 θα αξιολογηθεί θετικά.
 • Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό θα αξιολογηθεί θετικά.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα λειτουργίας σε διαφορετικές ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης.
 • Ικανότητα διαχείρισης εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών.
 • Εξαιρετική διαχείριση χρόνου και διαχείριση κρίσεων.
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια στην Ελλάδα.

Προσφέρουμε
• Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
• Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]. Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό
(PMA GR-1121).

Embedded Software Engineer (S.E.IOT_0721)

Αναζητούμε  Embedded Software Engineer  για να αναλάβει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση Υλισμικού (Firmware) για τα  Embedded/IoT συστήματα της εταιρείας Neuropublic.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Ανάπτυξη της λειτουργικότητας των IoT (Internet of Things) συστημάτων της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των αγροτηλεμετρικών σταθμών gaiatron),
 • Ενσωμάτωση νέων αισθητήρων και συστημάτων στην υπάρχουσα υποδομή
 • Υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου IoT,
 • Αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων που προκύπτουν στα συστήματα αυτά στο πεδίο
 • Ανάλυση και βελτίωση της αποδοτικότητας, της σταθερότητας και της επεκτασιμότητας των πόρων του συστήματος
 • Συνεργασία και επικοινωνία με τα μέλη του τμήματος ανάπτυξης Δικτύου ΙοΤ, στα πλαίσια του μεγαλύτερου Project Ευφυούς Γεωργίας στην Ελλάδα.

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / Προγραμματιστών/ συναφούς σχολής.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο θα εκτιμηθεί.
 • Ευχέρεια στην ανάγνωση, σύνταξη κι αποσφαλμάτωση κώδικα Embedded C.
 • Ευχέρεια στην ανάγνωση σχηματικών και PCB.
 • Ευχέρεια στη χρήση οργάνων εργαστηρίου ηλεκτρονικής (σταθμός συγκόλλησης, εργαστηριακό τροφοδοτικό, παλμογράφος, γεννήτρια σήματος, protocol analyzer).
 • Δυνατότητα υλοποίησης απλών σχηματικών.
 • Εμπειρία σε RF, HTTP, Python λαμβάνεται υπ’ όψη.
 • Διετής προϋπηρεσία σε Embedded συστήματα.
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους).

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]. Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό (S.E.IOT_0721).

Senior Node.js JavaScript Developer (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: Senior Node.js JavaScript Developer)

NEUROPUBLIC is looking for an experienced Senior Node.js JavaScript Developer to join our IT Department in Piraeus. You will be part of a team that develops a blockchain-based platform to enable the traceability of olive products. The Trace Olive platform will be based on Hyperledger Fabric, the open source blockchain solution offered and supported by The Linux Foundation. It will comprise a set of cloud services for farmers, manufacturers, and retailers in the supply chain of table olive products and will provide reliable information to consumers.

You will have the opportunity to be a part of a top-rated team of talented individuals with different expertise working collaboratively on common goals. You will be expected to show initiative, be flexible and take responsibility. Responsibilities include but are not limited to:

 • Participate in all phases of the development lifecycle focusing on design, coding, unit testing and integration, specifically for products and projects related to customized technology solutions.
 • Work closely with other team members on the Development of Neuropublic Technology Solutions, improving and extending our existing product portfolio, as well as developing and maintaining customized solutions to meet Customer requirements.
 • Keep up to date with emerging technologies, concepts and ideas associated with new products, tools and services.
 • Follow standard code practices and build reusable code and libraries for future use.

Qualifications:

 • University/College Degree in Computer Science or Computer Engineering or relevant technology field
 • Minimum 3 years’ proven experience in similar position.
 • Working experience in: JavaScript/ TypeScript, Node.js
 • Familiarity with Version Control & Task Management systems (Git, SVN)
 • Working experience in: Unit testing, TDD, BDD
 • Familiarity with Blockchain Technology and in particular Hyperledger is a big plus
 • Good command of the English language, both verbal and written

 

Personal Characteristics and Skills:

 • Excellent communication and presentation skills.
 • Ability to manage internal and external partners.
 • Excellent time management and crisis management.
 • Apart from applying analytical and problem-solving skills well, you work well under pressure and meet set deadlines.
 • You are distinguished for your organizational skills.
 • You are a true team player, collaborating well with other team members to produce quality and on-time deliverables.
 • You have completed all military obligations (for male candidates)

Benefits:

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You ’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV and introductory letter at [email protected] and include the word (Senior Node.js JavaScript Developer) in the e-mail subject.

Senior Frontend Developer (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: Senior Frontend Developer)

Requirements:
NEUROPUBLIC is looking for an experienced Senior Frontend Developer to join our IT Department in Piraeus. You will have the opportunity to be a part of a top-rated team of talented individuals with different expertise working collaboratively on common goals. You will be expected to show initiative, be flexible and take responsibility. Responsibilities include but are not limited to:

 • Participate in all phases of the development lifecycle focusing on design, coding, unit testing and integration, specifically for products and projects related to customized technology solutions.
 • Work closely with other team members on the Development of Neuropublic Technology Solutions, improving and extending our existing product portfolio, as well as developing and maintaining customized solutions to meet Customer requirements.
 • Keep up to date with emerging technologies, concepts and ideas associated with new products, tools and services.
 • Follow standard code practices and build reusable code and libraries for future use.

Qualifications:

 • University/College Degree in Computer Science or Computer Engineering or relevant technology field
 • Minimum 3 years’ proven experience in similar position.
 • Working experience in: HTML, CSS/SASS/PostCSS, JavaScript/ TypeScript, JAX-RS API, Angular/React/ VueJS
 • Relational databases (i.e. Oracle, PostgreSQL), SQL and PL/SQL
 • Familiarity with setup front-end-task runners/bundlers (Webpack, Gulp, CLI)
 • Familiarity with Version Control & Task Management systems (Git, SVN, Jira)
 • Working experience in: Unit testing, TDD, BDD
 • Familiarity with Flutter, Dart is a plus
 • Good command of the English language, both verbal and written

Personal Characteristics and Skills:

 • Excellent communication and presentation skills.
 • Ability to manage internal and external partners.
 • Excellent time management and crisis management.
 • Apart from applying analytical and problem-solving skills well, you work well under pressure and meet set deadlines.
 • You are distinguished for your organizational skills.
 • You are a true team player, collaborating well with other team members to produce quality and on-time deliverables.
 • You have completed all military obligations (for male candidates)

Benefits:

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You ’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV and introductory letter at [email protected] and include the phrase (Senior Frontend Developer) in the e-mail subject.

Backend Developer (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: IS-DEV-EU-21)

NEUROPUBLIC seeks to recruit a skilled backend developer to join our agriculture data governance/management team, based at our head office in Piraeus, Attica, Greece.
The role would suit a candidate with minimum 2-3 years’ experience focusing on the implementation of data modeling and data management frameworks with a strong understanding of databases and data analysis procedures. You will be working with a fast-paced multi-disciplinary team contributing to national and European projects designing and implementing information systems for data sharing in agriculture domain.

Responsibilities

 • Contribute in technical requirements analysis
 • Data model specification
 • Design, implement and support data management systems
 • Design and implement security mechanism and data access control policies
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Ensure system documentation is kept current and accurate
 • Collaborate with other team members and stakeholders.

Qualifications

 • A University degree in Informatics, Computer Science or related field
 • Excellent programming skills in Java 7/8 and/or Python 3
 • Excellent knowledge of SQL
 • Working experience with ORMs
 • Knowledge to build REST web services
 • Excellent understanding of the development process (information gathering, planning, design, development)
 • Versions control systems (Git)
 • Excellent Greek and/or English communication skills, both written and verbal
 • Ability to multitask, prioritize and manage time effectively
 • Team player and communicate effectively
 • Motivated to learn new skills and apply new knowledge in practice

Additional skills:

 • Familiarity with semantic technologies (XML, RDF, RDFS,OWL data models, Triplestores and SPARQL endpoints)
 • Familiarity with developmental, modeling languages (UML)
 • Familiarity with test-automation frameworks

Benefits:

 • Competitive salary commensurate with the qualifications
 • Collaborate with highly qualified experts across Europe
 • Build your expertise with state of the art technologies
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment
 • Opportunity of further training and professional development within the company

 

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You we’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV and introductory letter at [email protected] and include the word (IS-DEV-EU-21) in the e-mail subject.

JAVA BACK END DEVELOPER 1120 (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: JAVA-BACK-END-DEV1120)

NEUROPUBLIC seeks to recruit a skilled a java backend developer to join our Earth Observation team, based at our head office in Piraeus, Attica, Greece. The role would suit a candidate with minimum 2-3 years’ experience focusing on the implementation of REST & SOAP web services in our web applications. You will be working with a fast paced multi-disciplinary EO team contributing to national and European EO projects within the agriculture domain.

 

Responsibilities

 • Develop and support internal and external web-based applications and data reporting systems
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Develop new user facing features
 • Perform data searches and retrievals
 • Develop applications and geolocation tools
 • Backend validation of input data and loading into Database
 • Collaborate with other team members and stakeholders

Requirements

 • A University degree in Informatics, Computer Science or related field
 • Excellent programming skills in Java 7 and Java 8
 • Excellent knowledge of SQL
 • Working Experience with J2EE application servers
 • Knowledge to build REST & SOAP web services in Java
 • Working experience with ORMs and in particular JPA and Hibernate
 • Excellent understanding of the web development process (information gathering, planning, design, development)
 • Strong familiarity with PostgreSQL and Oracle Databases
 • Versions control systems, like Git
 • Excellent Greek and English communication skills, both written and spoken
 • Ability to multitask, prioritize and manage time effectively
 • Team player and communicate effectively
 • Motivated to learn new skills and apply new knowledge in practice

Additional skills:

 • Programing knowledge in Python and bash
 • Programing knowledge in Javascript, TypeScript and AngularJS
 • Experience with GeoServer or another geospatial server
 • Experience of using GIS APIs and SDK to build and develop applications
 • Experience with GIS software (QGIS, OpenJump, SAGA GIS, Whitebox GAT, ArcGIS etc.)

Benefits:

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

 

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond.

Please e-mail your CV and introductory letter at [email protected] and include the word (Ref: JAVA-BACK-END-DEV1120) in the e-mail subject.

SQL-DEVELOPER (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: IS-DEV-EU)

NEUROPUBLIC seeks to recruit a skilled backend developer to join our agriculture data governance/management team, based at our head office in Piraeus, Attica, Greece or at development branch in Salonica.
The role would suit a candidate with minimum 2-3 years’ experience focusing on the implementation of data modeling and data management frameworks with a strong understanding of databases and data analysis procedures. You will be working with a fast-paced multi-disciplinary team contributing to national and European projects designing and implementing information systems for data sharing in agriculture domain.

Responsibilities:

 • Contribute in technical requirements analysis
 • Data model specification
 • Design, implement and support data management systems
 • Design and implement security mechanism and data access control policies
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Ensure system documentation is kept current and accurate
 • Collaborate with other team members and stakeholders.

Qualifications:

 • A University degree in Informatics, Computer Science or related field
 • Excellent knowledge of SQL and PL/SQL
 • Working experience with Java 7/8 and/or Python
 • Working experience with ORMs
 • Knowledge to build REST web services
 • Excellent understanding of the development process (information gathering, planning, design, development)
 • Versions control systems (Git)
 • Excellent Greek and/or English communication skills, both written and verbal
 • Ability to multitask, prioritize and manage time effectively
 • Team player and communicate effectively
 • Motivated to learn new skills and apply new knowledge in practice
 • Additional Skills:
  • Familiarity with semantic technologies (XML, RDF, RDFS,OWL data models, Triplestores and SPARQL endpoints)
  • Familiarity with developmental, modeling languages (UML)
  • Familiarity with test-automation frameworks

  Benefits:

  • Competitive salary commensurate with the qualifications
  • Collaborate with highly qualified experts across Europe
  • Build your expertise with state of the art technologies
  • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment
  • Opportunity of further training and professional development within the company

  This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You we’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV and introductory letter at [email protected] and include the word (IS-DEV-EU) in the e-mail subject.

FRONT END WEB DEVELOPER 1020 (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: FRONT-END-WEB DEV1020)

Responsibilities

 • Develop and support internal and external web-based applications and data reporting systems
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Develop new user facing features
 • Perform data searches and retrievals
 • Develop applications and geolocation tools
 • Front end validation of input data
 • Collaborate with other team members and stakeholders

Requirements:

 • A University degree in Informatics, Computer Science, Geo-informatics or related field
 • Excellent understanding of the web development process (information gathering, planning, design, development)
 • Excellent programming skills in front end development JavaScript, CSS, HTML, etc.
 • Good understanding in TypeScript, AngularJS, etc.
 • Versions control systems, like Git
 • Excellent Greek and English communication skills, both written and spoken
 • Ability to multitask, prioritize and manage time effectively
 • Team player and communicate effectively
 • Motivated to learn new skills and apply new knowledge in practice

Additional skills:

 • Programing knowledge in Python or Java
 • Experience of using GIS APIs and SDK to build and develop applications
 • Experience with GIS software (QGIS, OpenJump, SAGA GIS, Whitebox GAT, ArcGIS etc.)
 • Experience with GeoServer or another geospatial server

Benefits:

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

 

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You we’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV and introductory letter at [email protected] and include the word (Ref: FRONT-END-WEB DEV1020) in the e-mail subject.

Technical Project Manager (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: TPM-EU)

Requirements:
NEUROPUBLIC asks for an experienced Technical Project Manager who will join our R&D Department in Piraeus. You will have the opportunity to be a part of a top-rated team of talented individuals with different expertise working collaboratively on common goals. You will be expected to show initiative, be flexible and take responsibility. Responsibilities include but are not limited to:

 • Managing the whole lifecycle of EC funded Research and Innovation projects.
 • Managing scope and writing deliverables and reports.
 • Working closely with the PMO to manage financial issues.
 • Coordinating with teams of specialists within and outside the company.
 • Coordinating with partners and monitoring work packages on a daily basis.
 • Participating in proposal writing for projects in the context of Horizon 2020, Horizon Europe and beyond.
 • Preparing and delivering presentation.
 • Participating in project meetings, networking events, conferences & workshops in Greece and abroad.
 • Coding experience at least one of the following Programming Languages: Python, C++, Java, JavaScript

Qualifications:

 • At least 3 years’ experience in managing European projects, focusing especially in H2020 and LIFE funding programmes.
 • BSc in Engineering / Computer Science.
 • Fluency in English, both verbal and written.
 • Experience in IT projects focused on IoT, Earth Observation and Big Data will be a plus.
 • Experience in projects focused on Smart Farming or Digital Agriculture would be a plus.
 • PMP certification would be a plus.
 • MSc and/or Doctoral degree would be a plus.

Personal Characteristics and Skills:

 • Organizational skills and ability to operate in diverse and international teams.
 • Excellent communication and presentation skills.
 • Ability to manage internal and external partners.
 • Excellent time management and crisis management.
 • Availability to travel in Greece and abroad.
 • Personal interest in issues related to rural development, smart farming and various agri-food topics.

Benefits:

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You we’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV and introductory letter at [email protected] and include the word (TPM-EU) in the e-mail subject.

Project Manager (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: PM-EU)

NEUROPUBLIC asks for an experienced Project Manager who will join our R&D Department in Piraeus. You will have the opportunity to be a part of a top-rated team of talented individuals with different expertise working collaboratively on common goals. You will be expected to show initiative, be flexible and take responsibility.

Responsibilities include but are not limited to:

 • Managing the whole lifecycle of EC funded IT projects.
 • Writing deliverables and reports.
 • Managing scope, budget and timelines.
 • Working closely with the technical PM to coordinate implementation.
 • Working closely with the PMO to manage financial issues.
 • Coordinating with teams of specialists within and outside the company.
 • Coordinating with partners and monitoring work packages on a daily basis.
 • Participating in proposal writing for projects in the context of Horizon 2020 and beyond.
 • Preparing and delivering presentation.
 • Participating in project meetings, networking events, conferences & workshops in Greece and abroad.

 
Qualifications:

 • At least 3 years’ experience in managing projects with proven track record.
 • At least 2 years’ experience specifically in European projects and proposals, focusing especially in H2020, FP7, ICT-PSP and LIFE funding programmes.
 • BSc in Engineering / Computer Science / Agronomic Sciences or Management.
 • Fluency in English, both verbal and written.
 • Experience in IT projects focused on rural development, smart farming or other agri-food topics would be a plus.
 • PMP certification would be a plus.
 • MSc and/or Doctoral degree would be a plus.

Personal Characteristics and Skills:

 • Organizational skills and ability to operate in diverse and international teams.
 • Excellent communication and presentation skills.
 • Ability to manage internal and external partners.
 • Excellent time management and crisis management.
 • Availability to travel in Greece and abroad.
 • Personal interest in issues related to rural development, smart farming and various agri-food topics.

Benefits:

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You we’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV and introductory letter at [email protected] and include the word (PM-EU) in the e-mail subject.

Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: STPROM-01)

H NEUROPUBLIC Α.Ε., με έδρα τον Πειραιά, αναζητά στέλεχος για το τμήμα προμηθειών με κύριο προσανατολισμό τις προμήθειες για την παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας.

Περιγραφή Θέσης

 • Έρευνα και εντοπισμός εγχώριων και διεθνών προμηθευτών με στόχο την βέλτιστη απόδοση της κατηγορίας (επικοινωνία, συλλογή προσφορών, επιλογή σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας και της διαδικασίες ISO, αξιολόγηση προμηθευτών και προϊόντων, δημιουργία βάσης δεδομένων μέσω μηχανογραφημένου αρχείου)
 • Έλεγχος των διαθέσιμων αποθεμάτων και ανεύρεση εναλλακτικών επιλογών όταν αυτό απαιτείται (πχ. προβλήματα διαθεσιμότητας)
 • Υποστήριξη της οργάνωσης παραγωγής των προϊόντων ευθύνης του
 • Αναλαμβάνει τον πλήρη κύκλο των παραγγελιών (παρακολούθηση και έλεγχος παραγγελιών, έλεγχος παραστατικών, τήρηση χρόνου παράδοσης, επιμέρους συμφωνίες κτλ.)
 • Άμεση συνεργασία με τα εμπλεκόμενα τμήματα (υπεύθυνους σχεδίασης και παραγωγής κτλ.)
 • Παραλαβή παραγγελιών, καταχώρηση παραστατικών σε μηχανογραφημένο σύστημα και ενημέρωση των συνεργαζόμενων τμημάτων.
 • Διεκπεραίωση εισαγωγών/εξαγωγών, όπου αυτό απαιτείται (σε συνεργασία με εκτελωνιστή)
 • Ηλεκτρονική καταχώρηση/διαχείριση Α υλών, προϊόντων & εμπορευμάτων στο υποσύστημα διαχείρισης παραγωγής μέσω εφαρμογών ERP
 • Έλεγχος και συντονισμός της διαχείρισης της αποθήκης (έκδοση και διαχείριση παραστατικών μέσω μηχανογραφημένου συστήματος ERP κτλ.)
 • Σύνταξη αναφορών κλπ.

Απαραίτητα προσόντα & Δεξιότητες

 • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης με ειδίκευση σε Logistics, Supply Chain Management, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο συναφές αντικείμενο
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση καθώς και εμπειρία στο τομέα των Προμηθειών (κατά προτίμηση σε μηχανολογικό εξοπλισμό)
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και βασικών εφαρμογών γραφείου (Word, Excel, PowerPoint)
 • Άριστη χρήση προγραμμάτων ERP
 • Άριστος προφορικός και γραπτός λόγος σε Ελληνικά και Αγγλικά (πιστοποιητικό επιπέδου C2 [Proficiency])
 • Τεχνικές γνώσεις σε τομείς ηλεκτρονικών & μηχανολογικών εξαρτημάτων
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και κίνητρο για συνεχή μάθηση και βελτίωση
 • Μεθοδικότητα, συνέπεια και οργανωτικό πνεύμα
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης χρόνου
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες με έμφαση στις ικανότητες διαπραγμάτευσης και επιρροής
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και κίνητρο για συνεχή μάθηση και βελτίωση

Λοιπά επιθυμητά προσόντα& Δεξιότητες

 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδος (συναντήσεις με προμηθευτές, συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ)
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ, μοτοσυκλέτας

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]. Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό STPROM-01

Έμπειρος Αναλυτής – Προγραμματιστής (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: SENIOR ANALYST)

Requirements
Ζητείται έμπειρος αναλυτής-προγραμματιστής για να πραγματοποιεί ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση για ηλεκτρονικές, cloud-based υπηρεσίες.
Ο υποψήφιος απαιτείται να έχει:

 • πτυχίο μηχανικού λογισμικού ή ισοδύναμο καθώς και τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην ανάλυση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.
 • γνώσεις σχεσιακών βάσεων δεδομένων, με εμπειρία στην σχεδίαση σύνθετων σχεσιακών σχημάτων.
 • ικανότητα συγγραφής και χειρισμού τεχνικών κειμένων (ανάλυση απαιτήσεων, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ)
 • ικανότητα επικοινωνίας με τον τελικό πελάτη και οργάνωσης μικρών ομάδων ανάπτυξης

Τα παρακάτω θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα:

 • Εμπειρία σε ανάπτυξη με Java και PL/SQL.
 • Εμπειρία σε τεχνολογίες Διαδικτύου (JavaScript/CSS/HTML)
 • Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε τεχνολογίες πληροφορικής
 • Διάθεση εκμάθησης νέων τεχνολογιών

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]. Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό (SENIOR ANALYST)

ΝΕΟ GAIASENSE APP

μάθε περισσότερα