Θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η εργασία στην εταιρεία μας, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία σταδιοδρομίας για τα άτομα που πιστεύουν στις ικανότητες και τις δεξιότητές τους και διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, την εμπειρία αλλά κυρίως την επιθυμία να εξελιχθούν.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας
στη διεύθυνση email που αναφέρεται στην αγγελία που σας ενδιαφέρει, σημειώνοντας στο θέμα τον κωδικό θέσης που σας ενδιαφέρει και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εφόσον οι ικανότητες και η εμπειρία σας αξιολογηθούν θετικά και μπορούν να αξιοποιηθούν στο εργασιακό μας περιβάλλον.

JAVA BACK END DEVELOPER 1120 (JAVA-BACK-END-DEV1120)

NEUROPUBLIC seeks to recruit a skilled a java backend developer to join our Earth Observation team, based at our head office in Piraeus, Attica, Greece. The role would suit a candidate with minimum 2-3 years’ experience focusing on the implementation of REST & SOAP web services in our web applications. You will be working with a fast paced multi-disciplinary EO team contributing to national and European EO projects within the agriculture domain.

 

Responsibilities

 • Develop and support internal and external web-based applications and data reporting systems
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Develop new user facing features
 • Perform data searches and retrievals
 • Develop applications and geolocation tools
 • Backend validation of input data and loading into Database
 • Collaborate with other team members and stakeholders

Requirements

 • A University degree in Informatics, Computer Science or related field
 • Excellent programming skills in Java 7 and Java 8
 • Excellent knowledge of SQL
 • Working Experience with J2EE application servers
 • Knowledge to build REST & SOAP web services in Java
 • Working experience with ORMs and in particular JPA and Hibernate
 • Excellent understanding of the web development process (information gathering, planning, design, development)
 • Strong familiarity with PostgreSQL and Oracle Databases
 • Versions control systems, like Git
 • Excellent Greek and English communication skills, both written and spoken
 • Ability to multitask, prioritize and manage time effectively
 • Team player and communicate effectively
 • Motivated to learn new skills and apply new knowledge in practice

Additional skills:

 • Programing knowledge in Python and bash
 • Programing knowledge in Javascript, TypeScript and AngularJS
 • Experience with GeoServer or another geospatial server
 • Experience of using GIS APIs and SDK to build and develop applications
 • Experience with GIS software (QGIS, OpenJump, SAGA GIS, Whitebox GAT, ArcGIS etc.)

Benefits:

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

 

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond.

Please e-mail your CV and introductory letter at hr@neuropublic.gr and include the word (Ref: JAVA-BACK-END-DEV1120) in the e-mail subject.

SQL-DEVELOPER (IS-DEV-EU)

NEUROPUBLIC seeks to recruit a skilled backend developer to join our agriculture data governance/management team, based at our head office in Piraeus, Attica, Greece or at development branch in Salonica.
The role would suit a candidate with minimum 2-3 years’ experience focusing on the implementation of data modeling and data management frameworks with a strong understanding of databases and data analysis procedures. You will be working with a fast-paced multi-disciplinary team contributing to national and European projects designing and implementing information systems for data sharing in agriculture domain.

Responsibilities:

 • Contribute in technical requirements analysis
 • Data model specification
 • Design, implement and support data management systems
 • Design and implement security mechanism and data access control policies
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Ensure system documentation is kept current and accurate
 • Collaborate with other team members and stakeholders.

Qualifications:

 • A University degree in Informatics, Computer Science or related field
 • Excellent knowledge of SQL and PL/SQL
 • Working experience with Java 7/8 and/or Python
 • Working experience with ORMs
 • Knowledge to build REST web services
 • Excellent understanding of the development process (information gathering, planning, design, development)
 • Versions control systems (Git)
 • Excellent Greek and/or English communication skills, both written and verbal
 • Ability to multitask, prioritize and manage time effectively
 • Team player and communicate effectively
 • Motivated to learn new skills and apply new knowledge in practice
 • Additional Skills:
  • Familiarity with semantic technologies (XML, RDF, RDFS,OWL data models, Triplestores and SPARQL endpoints)
  • Familiarity with developmental, modeling languages (UML)
  • Familiarity with test-automation frameworks

  Benefits:

  • Competitive salary commensurate with the qualifications
  • Collaborate with highly qualified experts across Europe
  • Build your expertise with state of the art technologies
  • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment
  • Opportunity of further training and professional development within the company

  This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You we’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV and introductory letter at hr@neuropublic.gr and include the word (IS-DEV-EU) in the e-mail subject.

ERP CONSULTANT 0121 (ERP CONSULTANT-0121)

Η NEUROPUBLIC αναζητά ERP Consultant για την Αθήνα/Θεσσαλονίκη, που θα συμβάλλει ενεργά με δημιουργικότητα και όρεξη να ακολουθήσουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό ώστε να πετύχουμε βελτίωση της παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης των πελατών.

Η θέση αναφέρεται στην ERP Business Analyst Supervisor.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Συμμετοχή στην ανάλυση, στην συλλογή απαιτήσεων από τον πελάτη, τον σχεδιασμό και την παραμετροποίηση πληροφοριακών συστημάτων παρακολούθησης οικονομικών-διοικητικών διαδικασιών και λήψης αποφάσεων, ERP εφαρμογών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου.
 • Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών καθώς και συνεργασία με χρήστες για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων και αναγκών των πληροφοριακών συστημάτων και την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων
 • Εντοπισμός, παρακολούθηση, αναφορά και επίλυση δυσλειτουργιών
 • Συγγραφή εγχειριδίων, παρουσιάσεων και κειμένων τεκμηρίωσης

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο πανεπιστημίου (οικονομικής κατεύθυνσης ή/και πληροφορικής)
 • Πολύ καλή γνώση των οικονομικών διαδικασιών του δημοσίου τομέα με έμφαση στην τοπική αυτοδιοίκηση
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια στην ανάλυση απαιτήσεων, παραμετροποίηση και υποστήριξη ERP συστημάτων
 • Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων SQL
 • Ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο και ικανότητα στην παρουσίαση λύσεων
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας και ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες και συνεργάτες

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση hr@neuropublic.gr. Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό (ERP CONSULTANT-0121).

FRONT END WEB DEVELOPER 1020 (FRONT-END-WEB DEV1020)

Responsibilities

 • Develop and support internal and external web-based applications and data reporting systems
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Develop new user facing features
 • Perform data searches and retrievals
 • Develop applications and geolocation tools
 • Front end validation of input data
 • Collaborate with other team members and stakeholders

Requirements:

 • A University degree in Informatics, Computer Science, Geo-informatics or related field
 • Excellent understanding of the web development process (information gathering, planning, design, development)
 • Excellent programming skills in front end development JavaScript, CSS, HTML, etc.
 • Good understanding in TypeScript, AngularJS, etc.
 • Versions control systems, like Git
 • Excellent Greek and English communication skills, both written and spoken
 • Ability to multitask, prioritize and manage time effectively
 • Team player and communicate effectively
 • Motivated to learn new skills and apply new knowledge in practice

Additional skills:

 • Programing knowledge in Python or Java
 • Experience of using GIS APIs and SDK to build and develop applications
 • Experience with GIS software (QGIS, OpenJump, SAGA GIS, Whitebox GAT, ArcGIS etc.)
 • Experience with GeoServer or another geospatial server

Benefits:

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

 

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You we’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV and introductory letter at hr@neuropublic.gr and include the word (Ref: FRONT-END-WEB DEV1020) in the e-mail subject.

Γεωπόνος με ειδίκευση στην άρδευση (AGR_R&D_1020)

Η εταιρεία Neuropublic ΑΕ, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και της συνεχούς πρωτοπορίας στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο με ειδίκευση στην άρδευση, για την εκπόνηση, συντονισμό και προγραμματισμό των απαραίτητων εργασιών της ανάπτυξης και ανάλυσης επιστημονικών μοντέλων άρδευσης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Αρμοδιότητες Θέσης:

 • Σχεδιασμός και επίβλεψη έργων ευφυούς γεωργίας με προσανατολισμό στην άρδευση (ευφυής άρδευση)
 • Έλεγχος, ανάλυση, παραμετροποίηση και προσαρμογή επιστημονικών μοντέλων άρδευσης στις περιοχές που συλλέγονται πειραματικά δεδομένα
 • Σχεδιασμός και επίβλεψη καλλιεργητικών πρακτικών (πχ άρδευση)
 • Επικοινωνία και συντονισμός με συνεργαζόμενους γεωπόνους πεδίου για συλλογή δεδομένων (παρατηρήσεις, δειγματοληψίες κλπ)
 • Παρακολούθηση δεικτών επιστημονικών μοντέλων στο dashboard
 • Καταγραφή και έλεγχος συμβουλών άρδευσης μέσω λογισμικού προγράμματος
 • Χωροθέτηση αισθητήρων εδαφικής υγρασίας και έλεγχος ορθής λειτουργίας τους σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία
 • Παρακολούθηση και προσδιορισμός παραμέτρων άρδευσης
 • Αναζήτηση εναλλακτικών μοντέλων/αλγορίθμων για την άρδευση
 • Συνεργασία με προγραμματιστές για επίλυση ζητημάτων αναφορικά με την ορθή λειτουργία των λογισμικών και των αλγοριθμικών μοντέλων άρδευσης

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονικών Επιστημών, με ειδίκευση στην άρδευση
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση ERP προγραμμάτων
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υπευθυνότητα και εχεμύθεια
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Άριστη διαχείριση χρόνου και ιεράρχηση προτεραιοτήτων

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση hr@neuropublic.gr. Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό AGR_R&D_1020

Project Management Office administrative expert (PMO-ADMIN-EU)

Requirements:
NEUROPUBLIC asks for an experienced administrative expert who will join the Project Management Office (PMO) of our R&D Department in Piraeus. You will have the opportunity to be a part of a top-rated team of talented individuals with different expertise working collaboratively on common goals. You will be expected to show initiative, be flexible and take responsibility. Responsibilities include but are not limited to:

 • Design and management of the tools for controlling the proper financial progress of the Greek or EC funded research and innovation projects.
 • Compiling financial reports.
 • Controlling budget and timelines, providing budget outlines and financial reports to the PMs and executives.
 • Working closely with the HR to facilitate proper distribution and allocation of human resources in projects’ teams.
 • Working closely with the PM and accounting department to manage financial issues.
 • Collaborating with PMOs outside the company within project’s consortium.
 • Collaborating with certified auditors in case of control.
 • Communicating with the Funding organizations (regional, national and EC level).
 • Keeping project’s digital and physical files.
 • Keeping time-records for the project team’s members.
 • Participating in project meetings in Greece and abroad.

Qualifications:

 • At least 3 years’ experience in a similar position focusing on Greek funded projects, such as ESPA, EDK, RIS3 and/or other similar funding programmes.
 • Experience in European projects, focusing especially in H2020 and LIFE funding programmes will be a plus.
 • Excellent command of MS Excel and/or similar software.
 • BSc in Economics/ Finance, or Management or a related field of study.
 • Fluency in English and Greek, both verbal and written.

Personal Characteristics and Skills:

 • Organizational skills and ability to operate in diverse and international teams.
 • Excellent communication and presentation skills.
 • Ability to manage internal and external partners.
 • Excellent time management and crisis management.
 • Availability to travel in Greece and abroad.

Benefits:

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You we’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV and introductory letter at hr@neuropublic.gr and include the word (PMO-ADMIN-EU) in the e-mail subject.

Technical Project Manager (TPM-EU)

Requirements:
NEUROPUBLIC asks for an experienced Technical Project Manager who will join our R&D Department in Piraeus. You will have the opportunity to be a part of a top-rated team of talented individuals with different expertise working collaboratively on common goals. You will be expected to show initiative, be flexible and take responsibility. Responsibilities include but are not limited to:

 • Managing the whole lifecycle of EC funded Research and Innovation projects.
 • Managing scope and writing deliverables and reports.
 • Working closely with the PMO to manage financial issues.
 • Coordinating with teams of specialists within and outside the company.
 • Coordinating with partners and monitoring work packages on a daily basis.
 • Participating in proposal writing for projects in the context of Horizon 2020, Horizon Europe and beyond.
 • Preparing and delivering presentation.
 • Participating in project meetings, networking events, conferences & workshops in Greece and abroad.
 • Coding experience at least one of the following Programming Languages: Python, C++, Java, JavaScript

Qualifications:

 • At least 3 years’ experience in managing European projects, focusing especially in H2020 and LIFE funding programmes.
 • BSc in Engineering / Computer Science.
 • Fluency in English, both verbal and written.
 • Experience in IT projects focused on IoT, Earth Observation and Big Data will be a plus.
 • Experience in projects focused on Smart Farming or Digital Agriculture would be a plus.
 • PMP certification would be a plus.
 • MSc and/or Doctoral degree would be a plus.

Personal Characteristics and Skills:

 • Organizational skills and ability to operate in diverse and international teams.
 • Excellent communication and presentation skills.
 • Ability to manage internal and external partners.
 • Excellent time management and crisis management.
 • Availability to travel in Greece and abroad.
 • Personal interest in issues related to rural development, smart farming and various agri-food topics.

Benefits:

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You we’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV and introductory letter at hr@neuropublic.gr and include the word (TPM-EU) in the e-mail subject.

JAVA BACK END DEVELOPER 0121 (JAVA-BACK-END-DEV0121)

NEUROPUBLIC seeks to recruit a skilled a java backend developer to join our development team, based at our head office in Piraeus, Attica or at our development branch in Salonica. The role would suit a candidate with minimum 2-3 years’ experience focusing on the implementation of REST & SOAP web services in our web applications. You will be working with a fast paced multi-disciplinary development team contributing to national and European projects within the agriculture domain.
NEUROPUBLIC seeks to recruit a skilled a java backend developer to join our development team, based at our head office in Piraeus, Attica or at our development branch in Salonica. The role would suit a candidate with minimum 2-3 years’ experience focusing on the implementation of REST & SOAP web services in our web applications. You will be working with a fast paced multi-disciplinary development team contributing to national and European projects within the agriculture domain.

Responsibilities

 • Develop and support internal and external web-based applications and data reporting systems
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Develop new user facing features
 • Perform data searches and retrievals
 • Develop applications and geolocation tools
 • Backend validation of input data and loading into Database
 • Collaborate with other team members and stakeholders

Requirements

 • A University degree in Informatics, Computer Science or related field
 • Excellent programming skills in Java 7 and Java 8
 • Excellent knowledge of SQL
 • Working Experience with J2EE application servers
 • Knowledge to build REST & SOAP web services in Java
 • Working experience with ORMs and in particular JPA and Hibernate
 • Excellent understanding of the web development process (information gathering, planning, design, development)
 • Strong familiarity with PostgreSQL and Oracle Databases
 • Versions control systems, like Svn and Git
 • Excellent Greek and English communication skills, both written and spoken
 • Ability to multitask, prioritize and manage time effectively
 • Team player and communicate effectively
 • Motivated to learn new skills and apply new knowledge in practice

Additional Skills:

 • Programing knowledge in Python and bash
 • Programing knowledge in Javascript, TypeScript and AngularJS

Benefits:

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You we’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV and introductory letter at hr@neuropublic.gr and include the word (Ref: JAVA-BACK-END-DEV0121) in the e-mail subject.

Sales Account Manager (SLS-CR/ SLS –TH/ SLS _PEL/ SLS_LRS/ SLS_AGR)

Requirements:
NEUROPUBLIC is looking for an experienced Sales Account Manager who will join our Sales Team. You will have the opportunity to be a part of a top-rated team of talented individuals with different expertise working collaboratively on common goals. You will be expected to show initiative, be flexible and take responsibility. Responsibilities include but are not limited to:

 • New business development and customer base expansion within a specific territory (direct clients and local partners)
 • Developing a growth strategy focused both on financial gain and customer satisfaction
 • Building long-term relationships with new and existing customers
 • Assisting prospect clients to create the business cases / use cases and estimate the ROI
 • Taking the lead in preparing commercial & technical offers
 • Conveying sales contracts ensuring adherence to law-established rules and guidelines
 • Providing insightful market feedback and cooperating with product/service development and marketing teams
 • Responsible for the full sales management of a territory

Qualifications:

 • University degree in agronomy, business administration, engineering, computer science or relevant discipline
 • 5+ years of proven working experience in business development or sales department
 • Demonstrable sales track record with target account selling, solution selling, and/or consultative sales techniques
 • Self-motivated, willing to take initiative and ownership, solution oriented, able to work independently
 • Active listener with good presentation skills; communicate effectively on different levels
 • Strong problem solving skills and ability to analyze complex multivariate problems
 • An aptitude for understanding how technology solves business problems
 • Strong time management, organizational and decision-making skills
 • Constant drive to keep market intelligence level up to date
 • Fluency in English (spoken & written)
 • Availability to travel in Greece
 • The drive to succeed and to participate in the growth of an exciting, fast-paced company.
 • Personal interest in issues related to rural development, smart farming and various agri-food topics.

Preferred qualifications and experience:

 • MBA or other similar degree
 • Proven sales experience and successful track record within the ICT and the agri-food industry

Benefits:

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You we’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV and introductory letter at hr@neuropublic.gr and include the below references, depending on the area of your interest, in the e-mail subject:
(SLS_CR) -> based in Crete
(SLS_TH) -> based in Thessaloniki
(SLS _PEL) -> based in the Peloponnese
(SLS_LM) -> based in Lamia
(SLS_AGR) -> based in AGRINIO

Υποστήριξη Λογισμικού Μισθοδοσίας / Payroll Software Consultant (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: PSC_0620)

Αρμοδιότητες Θέσης:

 • Παρουσίαση λογισμικών εφαρμογών της εταιρείας στους πελάτες και διαχείριση των αναγκών τους για την εγκατάσταση των εφαρμογών.
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση των λογισμικών εφαρμογών και εκπαίδευση των χρηστών σε αυτές.
 • Τηλεφωνική/on site Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης των εφαρμογών στους πελάτες της εταιρείας
 • Ανάπτυξη και Διαχείριση νέου Πελατολογίου
 • Συμμετοχή σε cross-functional ομάδες (συμβούλων / developers) για τη διαχείριση σύνθετων έργων μεγάλων πελατών
 • Ανάλυση αναγκών πελατών και σύνταξη αντίστοιχων προδιαγραφών και προτάσεων (gap analysis, customization κ.λπ.) και έλεγχος λειτουργίας πριν την παράδοση της εφαρμογής
 • Συνεργασία με το εμπορικό τμήμα για παρουσιάσεις των προσφερόμενων λύσεων σε υποψήφιους πελάτες.
 • Δημιουργία εγχειριδίων με ενημερώσεις εφαρμογής για τους χρήστες

Προφίλ υποψηφίου:

 • Σπουδές ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης (Οικονομικά/ Λογιστικά/ Πληροφορική)
 • Άριστη γνώση εφαρμογών μισθοδοσίας που αξιοποιούνται στην ελληνική αγορά από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
 • Τουλάχιστον 3 ετών επαγγελματική εμπειρία σε υποστήριξη εφαρμογών μισθοδοσίας
 • Άριστη γνώση εργατικής νομοθεσίας
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες και εμπειρία στη διαχείριση πελατών και έργων
 • Ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • Πελατοκεντρική αντίληψη

Επιθυμητές Γνώσεις:

 • Γνώσεις βάσεων δεδομένων MS SQL (σύνταξη SQL ή/και Scripting)
 • Πολύ καλή γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής
 • Γνώσεις reporting tools
Project Manager (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: PM-EU)

NEUROPUBLIC asks for an experienced Project Manager who will join our R&D Department in Piraeus. You will have the opportunity to be a part of a top-rated team of talented individuals with different expertise working collaboratively on common goals. You will be expected to show initiative, be flexible and take responsibility.

Responsibilities include but are not limited to:

 • Managing the whole lifecycle of EC funded IT projects.
 • Writing deliverables and reports.
 • Managing scope, budget and timelines.
 • Working closely with the technical PM to coordinate implementation.
 • Working closely with the PMO to manage financial issues.
 • Coordinating with teams of specialists within and outside the company.
 • Coordinating with partners and monitoring work packages on a daily basis.
 • Participating in proposal writing for projects in the context of Horizon 2020 and beyond.
 • Preparing and delivering presentation.
 • Participating in project meetings, networking events, conferences & workshops in Greece and abroad.

 
Qualifications:

 • At least 3 years’ experience in managing projects with proven track record.
 • At least 2 years’ experience specifically in European projects and proposals, focusing especially in H2020, FP7, ICT-PSP and LIFE funding programmes.
 • BSc in Engineering / Computer Science / Agronomic Sciences or Management.
 • Fluency in English, both verbal and written.
 • Experience in IT projects focused on rural development, smart farming or other agri-food topics would be a plus.
 • PMP certification would be a plus.
 • MSc and/or Doctoral degree would be a plus.

Personal Characteristics and Skills:

 • Organizational skills and ability to operate in diverse and international teams.
 • Excellent communication and presentation skills.
 • Ability to manage internal and external partners.
 • Excellent time management and crisis management.
 • Availability to travel in Greece and abroad.
 • Personal interest in issues related to rural development, smart farming and various agri-food topics.

Benefits:

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You we’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV and introductory letter at cvnp@neuropublic.gr and include the word (PM-EU) in the e-mail subject.

Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: STPROM-01)

H NEUROPUBLIC Α.Ε., με έδρα τον Πειραιά, αναζητά στέλεχος για το τμήμα προμηθειών με κύριο προσανατολισμό τις προμήθειες για την παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας.

Περιγραφή Θέσης

 • Έρευνα και εντοπισμός εγχώριων και διεθνών προμηθευτών με στόχο την βέλτιστη απόδοση της κατηγορίας (επικοινωνία, συλλογή προσφορών, επιλογή σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας και της διαδικασίες ISO, αξιολόγηση προμηθευτών και προϊόντων, δημιουργία βάσης δεδομένων μέσω μηχανογραφημένου αρχείου)
 • Έλεγχος των διαθέσιμων αποθεμάτων και ανεύρεση εναλλακτικών επιλογών όταν αυτό απαιτείται (πχ. προβλήματα διαθεσιμότητας)
 • Υποστήριξη της οργάνωσης παραγωγής των προϊόντων ευθύνης του
 • Αναλαμβάνει τον πλήρη κύκλο των παραγγελιών (παρακολούθηση και έλεγχος παραγγελιών, έλεγχος παραστατικών, τήρηση χρόνου παράδοσης, επιμέρους συμφωνίες κτλ.)
 • Άμεση συνεργασία με τα εμπλεκόμενα τμήματα (υπεύθυνους σχεδίασης και παραγωγής κτλ.)
 • Παραλαβή παραγγελιών, καταχώρηση παραστατικών σε μηχανογραφημένο σύστημα και ενημέρωση των συνεργαζόμενων τμημάτων.
 • Διεκπεραίωση εισαγωγών/εξαγωγών, όπου αυτό απαιτείται (σε συνεργασία με εκτελωνιστή)
 • Ηλεκτρονική καταχώρηση/διαχείριση Α υλών, προϊόντων & εμπορευμάτων στο υποσύστημα διαχείρισης παραγωγής μέσω εφαρμογών ERP
 • Έλεγχος και συντονισμός της διαχείρισης της αποθήκης (έκδοση και διαχείριση παραστατικών μέσω μηχανογραφημένου συστήματος ERP κτλ.)
 • Σύνταξη αναφορών κλπ.

Απαραίτητα προσόντα & Δεξιότητες

 • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης με ειδίκευση σε Logistics, Supply Chain Management, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο συναφές αντικείμενο
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση καθώς και εμπειρία στο τομέα των Προμηθειών (κατά προτίμηση σε μηχανολογικό εξοπλισμό)
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και βασικών εφαρμογών γραφείου (Word, Excel, PowerPoint)
 • Άριστη χρήση προγραμμάτων ERP
 • Άριστος προφορικός και γραπτός λόγος σε Ελληνικά και Αγγλικά (πιστοποιητικό επιπέδου C2 [Proficiency])
 • Τεχνικές γνώσεις σε τομείς ηλεκτρονικών & μηχανολογικών εξαρτημάτων
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και κίνητρο για συνεχή μάθηση και βελτίωση
 • Μεθοδικότητα, συνέπεια και οργανωτικό πνεύμα
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης χρόνου
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες με έμφαση στις ικανότητες διαπραγμάτευσης και επιρροής
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και κίνητρο για συνεχή μάθηση και βελτίωση

Λοιπά επιθυμητά προσόντα& Δεξιότητες

 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδος (συναντήσεις με προμηθευτές, συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ)
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ, μοτοσυκλέτας

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση cvnp@neuropublic.com. Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό STPROM-01

Έμπειρος Αναλυτής – Προγραμματιστής (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: SENIOR ANALYST)

Requirements
Ζητείται έμπειρος αναλυτής-προγραμματιστής για να πραγματοποιεί ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση για ηλεκτρονικές, cloud-based υπηρεσίες.
Ο υποψήφιος απαιτείται να έχει:

 • πτυχίο μηχανικού λογισμικού ή ισοδύναμο καθώς και τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην ανάλυση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.
 • γνώσεις σχεσιακών βάσεων δεδομένων, με εμπειρία στην σχεδίαση σύνθετων σχεσιακών σχημάτων.
 • ικανότητα συγγραφής και χειρισμού τεχνικών κειμένων (ανάλυση απαιτήσεων, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ)
 • ικανότητα επικοινωνίας με τον τελικό πελάτη και οργάνωσης μικρών ομάδων ανάπτυξης

Τα παρακάτω θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα:

 • Εμπειρία σε ανάπτυξη με Java και PL/SQL.
 • Εμπειρία σε τεχνολογίες Διαδικτύου (JavaScript/CSS/HTML)
 • Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε τεχνολογίες πληροφορικής
 • Διάθεση εκμάθησης νέων τεχνολογιών

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση cvnp2@neuropublic.com. Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό(SENIOR ANALYST)