Θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η εργασία στην εταιρεία μας, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία σταδιοδρομίας για τα άτομα που πιστεύουν στις ικανότητες και τις δεξιότητές τους και διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, την εμπειρία αλλά κυρίως την επιθυμία να εξελιχθούν.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected] ή εφόσον αναφέρεται σε συγκεκριμένη αγγελία σημειώστε στο θέμα τον αντίστοιχο κωδικό θέσης.

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα για το σκοπό της αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας, καθώς και την τήρησή του στο αρχείο της NEUROPUBLIC για ένα έτος.

Ενημερωθείτε για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της NEUROPUBLIC εδώ.

Προγραμματιστής Εφαρμογών Κινητών Συσκευών (ΜΒΡ_5_2023)

Ενισχύοντας την ομάδα της NEUROPUBLIC, αναζητούμε Προγραμματιστή Εφαρμογών Κινητών Συσκευών

Αρμοδιότητες θέσης

 • Ανάλυση, σχεδιασμός, οπτική σχεδίαση και τεχνική υλοποίηση των εφαρμογών κινητών συσκευών βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών
 • Συγγραφή κώδικα, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού και τα διαθέσιμα εργαλεία ανάπτυξης της εταιρείας.
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα των προγραμματιστών για την ανάπτυξη εφαρμογών.
 • Συνεργασία με το τμήμα Marketing για την τεχνική υλοποίηση των Digital ενεργειών
 • Ανάπτυξη Internal εφαρμογών και εργαλείων ενδοεταιρικής χρήσης
 • Υποστήριξη, συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχόντων εφαρμογών

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ ή ανάλογης σχολής με εξειδίκευση στον τομέα της Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία 3 χρόνια τουλάχιστον σε ανάλογη θέση.
 • Άριστες γνώσεις προγραμματισμού εφαρμογών κινητών συσκευών σε γλώσσα Flutter (iOS, Android)
 • Επιθυμητή γνώση Java
 • Ικανότητα σχεδίασης διεπαφής χρήστη, σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα, χρησιμοποιώντας γραφιστικά εργαλεία όπως Figma
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη επαναχρησιμοποιήσιμων Component
 • Ανάπτυξη λογισμικού χρησιμοποιώντας σύστημα ελέγχου έκδοσης (Git/SVN)
 • Έλεγχος και διαχείριση των Publishing Tool των εφαρμογών
 • Εμπειρία σε ανάλυση και σχεδίαση βάσεων δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των έργων (Postgress, Oracle , Mysql)
 • Λειτουργική γνώση και εμπειρία σχεδιασμού χρησιμοποιώντας διαδικτυακές API υπηρεσίες τρίτων (REST, SOAP)

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ομαδικό Ασφαλιστήριο Πρόγραμμα Νοσοκομειακής & Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected]  αναγράφοντας τον παρακάτω κωδικό: ΜΒΡ_5_2023

Senior UX Designer (Senior UX Designer _4.2023)

We are looking for a talented UX Designer to join our team. As a UX Designer, you will be responsible for designing and improving user experiences for our digital products. If you are a highly motivated individual who thrives in a fast-paced environment and is passionate about UX we encourage you to apply for this position.

Responsibilities:

 • Create wireframes, prototypes, and design specifications for new and existing products
 • Collaborate with cross-functional Product Owner and developers and implement design solutions
 • Conduct usability testing and iterate on designs based on user feedback
 • Ensure consistency across products and maintain design standards and guidelines
 • Stay up-to-date with industry trends and best practices in UX design

Requirements

 • Bachelor’s and Master’s degree in Computer Science, UX-related or related field
 • Comfortable working with Figma
 • Knowledge of Adobe Photoshop and Illustrator
 • HTML/CSS/JS knowledge is a definite plus
 • Portfolio of work that demonstrates UX design skills is a definite plus
 • Good to have Agile practices knowledge
 • 5+ years proven experience working as a UX designer

Personal Characteristics and Skills

 • Excellent communication and presentation skills
 • Analytical and problem-solving skills
 • Great attention to detail
 • Ability to communicate design processes, ideas, and solutions to teams
 • Team spirit, positive attitude, and willingness to work as part of a team is the best asset
 • Ability to handle multiple projects
 • Work well under pressure and meet set deadlines

Benefits

 • Competitive salary
 • Private health insurance
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment

This job position offers the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You will also have the opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV at [email protected] and include the word Senior UX Designer _4.2023 in the e-mail subject.

Java Back-End Developer (Java Back-End Developer_4.2023)

NEUROPUBLIC is looking for a highly skilled Java Back-End Developer. As a Java Back -End Developer, you will be responsible for developing and maintaining the server-side of our applications, ensuring high performance and responsiveness. If you are a highly motivated individual with a passion for developing high-quality software and want to work in a dynamic and challenging environment, then we encourage you to apply for this exciting opportunity at NEUROPUBLIC. The ideal candidate should be familiar with Git and have experience with PostgreSQL databases. Familiarity with J2EE and/or Spring Boot is a plus.

Responsibilities

 • Design, develop and maintain Java-based applications and services
 • Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features
 • Write clean, well-designed, and testable code
 • Troubleshoot and debug complex issues in production environments
 • Participate in code reviews and contribute to our development process
 • Work with Git for version control and collaboration
 • Develop and maintain applications using PostgreSQL databases

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Computer Science or related field
 • Proven experience as a Java Back – End Developer or similar role
 • Strong knowledge of Java, J2EE and/or Spring Boot, and relational databases (PostgreSQL)
 • Experience with RESTful APIs, microservices, and distributed systems
 • Familiarity with agile software development methodologies
 • Familiarity with Git for version control and collaboration

Personal Characteristics and Skills

 • Excellent communication and presentation skills
 • Organizational skills
 • Excellent time management and crisis management
 • Analytical and problem-solving skills
 • Attention to detail
 • Work well under pressure and meet set deadlines
 • Ability to work independently as well as collaboratively in a team environment
 • Strong verbal and written communication skills

Benefits

 • Competitive salary
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment
 • Private health insurance
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond
 • Opportunity of further training and professional development within the company

 

This job position offers the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You will also have the opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV at [email protected] and include the word Java Back-End Developer_4.2023 in the e-mail subject.

Front End Developer (Front End Developer_3.2023)

NEUROPUBLIC is looking for a Front End Developer to join our IT team in Piraeus and to assist in the further development of our internal code generator tool NeuroCode, which is used by other developers. You will work closely with our development team to create responsive web-based applications and implement the latest technologies to enhance the functionality of our tool. If you are a highly motivated individual who thrives in a fast-paced environment and is passionate about front end development, we encourage you to apply for this position.

     Requirements

 • Write, test, and debug web-based applications.
 • Develop user-friendly interfaces and ensure cross-browser compatibility.
 • Work collaboratively with our development team to enhance NeuroCode.
 • Utilize Angular to build highly responsive user interfaces.
 • Implement REST APIs and WebSockets to enable real-time communication with the server.
 • Deploy and manage NeuroCode using Kubernetes and Docker.
 • Utilize version control flow with GIT to maintain code quality.
 • Stay up-to-date with the latest front end development trends and technologies.

Qualifications

 • 2-3 years of experience writing and testing web-based applications.
 • Programming and scripting languages such as TypeScript, Java, HTML, CSS, and JavaScript.
 • Good knowledge Angular, Nodejs, Vuejs, or React.
 • Knowledge of SQL databases such as Oracle, PostgreSQL, and PostGIS.
 • Understanding of REST APIs and WebSockets.
 • Hands-on experience with Kubernetes and Docker.
 • Experience in version control flow with GIT.
 • Degree in Computer Science or similar technical field of study.

Personal Characteristics and Skills

 • Excellent communication and presentation skills.
 • Ability to manage internal and external partners.
 • Excellent time management and crisis management.
 • Αnalytical and problem-solving skills.
 • Work well under pressure and meet set deadlines.
 • Distinguished for your organizational skills.
 • Team player, collaborating well with other team members to produce quality and on-time deliverables.
 • Completed military obligations (for male candidates)

Benefits

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You will have the opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV at [email protected] and include the word Front End Developer_3.2023 in the e-mail subject.

Technical Project Manager (TECHPM_0123)

NEUROPUBLIC is looking for a Technical Project Manager who will join our R&D Department in Piraeus. You will have the opportunity to be a part of a top-rated team of talented individuals with diverse expertise working collaboratively on common goals. You will be expected to show initiative, be flexible and take responsibility.

Requirements

Responsibilities include but are not limited to:

 • Managing the whole lifecycle of both commercial and EC funded IT projects.
 • Writing deliverables and reports.
 • Managing scope, budget and timelines.
 • Working closely with the technical team to coordinate implementation.
 • Coordinating with teams of specialists within and outside the company.
 • Coordinating with partners and monitoring work packages on a daily basis.
 • Participating in proposal writing for projects in the context of Horizon Europe and beyond.
 • Preparing and delivering presentation.
 • Participating in project meetings, networking events, conferences & workshops in Greece and abroad.

Qualifications

 • At least 3 years’ experience in managing projects & working directly with technical & commercial teams with proven track record.
 • At least 2 years’ experience specifically in European projects and proposals.
 • Experience in software design and development.
 • Experience in Visio, UML.
 • BSc in Engineering / Computer Science.
 • Fluency in English, both verbal and written.
 • MSc and/or Doctoral degree would be a plus.

Personal Characteristics and Skills

 • Organizational skills and ability to operate in diverse and international teams.
 • Excellent communication and presentation skills.
 • Ability to manage internal and external partners.
 • Excellent time management and crisis management.
 • Availability to travel in Greece and abroad.
 • Personal interest in issues related to rural development, smart farming and various agri-food topics.

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You we’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV at [email protected] and include the word (TECHPM_0123) in the e-mail subject.

Bid Manager (BM_0123)

Αναζητούμε Bid Manager, με τεχνικό υπόβαθρο που θα στελεχώσει την ομάδα Presales της εταιρείας.
Το συγκεκριμένο άτομο θα είναι υπεύθυνο για την διαχείριση διαδικασίας υποβολής προτάσεων, από την προετοιμασία μέχρι και την τελική υποβολή προσφορών στο πλαίσιο διαγωνισμών Δημοσίου Τομέα.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Ανάλυση και κατανόηση απαιτήσεων όπως περιγράφονται στα τεύχη διακήρυξης.
 • Συντονισμός και συνεισφορά στη προετοιμασία της τεχνικής λύσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τευχών και συγγραφή των αντίστοιχων τεχνικών κειμένων και συνοδευτικών εγγράφων.
 • Συντονισμός και συνεισφορά στη προετοιμασία τμημάτων της προσφοράς αναφορικά με ομάδα έργου, μεθοδολογίες, διαχείριση έργου και ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής.
 • Συντονισμός εσωτερικών τμημάτων και εξωτερικών συνεργατών / προμηθευτών κατά τη διαδικασία προετοιμασίας προσφορών.
 • Υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
 • Παρακολούθηση εξέλιξης διαγωνιστικής διαδικασίας.
 • Τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου και ταξινόμηση εγγράφων σχετικά με τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
 • Αναζήτηση διαγωνισμών για επέκταση της εταιρικής δραστηριότητας

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε Πληροφορικά Συστήματα ή / και αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε system integrator ή συμβουλευτική εταιρεία.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου (Word, Excel, PowerPoint, MS Project).
 • Επιθυμητή γνώση των διαδικασιών που διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία.
 • Ευκαιρία για εργασία με καινοτόμα προϊόντα που στοχεύουν να μεταμορφώσουν τη γεωργία στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας τον παρακάτω κωδικό: BM_0123.

Project Manager (PM-EU_0123)

NEUROPUBLIC is looking for an experienced Project Manager who will join our R&D Department in Piraeus. You will have the opportunity to be a part of a top-rated team of talented individuals with diverse expertise working collaboratively on common goals. You will be expected to show initiative, be flexible and take responsibility. Responsibilities include but are not limited to Managing and Coordinating the whole lifecycle of EC funded Research and Innovation projects, such as H2020 Ploutos (https://ploutos-h2020.eu/), QuantiFarm (https://quantifarm.eu/)

Requirements

 • Managing scope and writing deliverables and reports.
 • Working closely with the PMO to manage financial issues.
 • Coordinating with teams of specialists within and outside the company.
 • Coordinating with partners and monitoring work packages on a frequent basis.
 • Participating in proposal writing for projects in the context of Horizon Europe and other funding instruments.
 • Preparing and delivering presentation.

Qualifications

 • At least 4 years’ experience in managing European projects, focusing especially in H2020/HE programme. Experience in the coordination of projects will be appreciated.
 • BSc in Engineering / Computer Science or Agronomic Sciences or other relevant filed.
 • Fluency in English, both verbal and written.
 • Experience in projects focused on Smart Farming/ Digital Agriculture and/or on IoT, Earth Observation and Big Data technologies will be a plus.
 • PMP certification would be a plus.

Personal Characteristics and Skills

 • Organizational skills and ability to operate in diverse and international teams.
 • Excellent communication and presentation skills.
 • Ability to manage internal and external partners.
 • Excellent time management and crisis management.
 • Availability to travel in Greece and abroad.

Benefits

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

 

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You we’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV at [email protected] and include the word PM-EU_0123 in the e-mail subject.

 

Στέλεχος Διαχείρισης Έργων Δημοσίου Τομέα (PMA GR-0123)

Αναζητούμε Στέλεχος Διαχείρισης Έργων Δημοσίου Τομέα, που θα αναλάβει τη διαχείριση έργων Δημοσίου Τομέα της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει ενεργά με δημιουργικότητα και όρεξη στην βελτίωση των διαδικασιών της Διαχείρισης των Έργων. Η θέση αναφέρεται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα

Αρμοδιότητες θέσης

 • Διαχείριση του κύκλου ζωής των έργων πληροφορικής.
 • Σύνταξη αναφορών και παραδοτέων.
 • Διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και των χρονοδιαγραμμάτων.
 • Στενή συνεργασία με τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου για το συντονισμό της υλοποίησης.
 • Στενή συνεργασία με το PMO.
 • Επικοινωνία με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και παρακολούθηση της πορείας των εργασιών.
 • Συντονισμός με συνεργάτες και παρακολούθηση πακέτων εργασίας σε καθημερινή βάση.
 • Οργάνωση εκπαιδεύσεων σε συνεργασία με τον πελάτη και την ομάδα εκπαίδευσης της εταιρείας.
 • Παρακολούθηση τιμολογήσεων, επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα του πελάτη και ενημέρωση PMO για έκδοση εντολών τιμολόγησης.
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις έργων και σχετικές εκδηλώσεις.
 • Τήρηση ψηφιακού φακέλου του έργου (Σύμβαση, Παραδοτέα, χρονοδιαγράμματα, πρακτικά, πρωτόκολλα, αλληλογραφία κλπ.)

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, θετικών επιστημών ή στο ευρύτερο περιεχόμενο της πληροφορικής και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
 • Πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) στον συντονισμό, στην παρακολούθηση και στην διαχείριση διοίκηση έργων ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων.
 • Εμπειρία σε ένα (1) τουλάχιστον έργο με κύριο αντικείμενο την επέκταση εν λειτουργία Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων υφιστάμενου λογισμικού στον χώρο των ΟΤΑ ή των ΝΠΔΔ, ως υπεύθυνος έργου ή αναπληρωτής (αντίστοιχα) το οποίο ολοκληρώθηκε.
 • Πιστοποίηση Διαχείρισης Έργων κατά PMI, ή PRINCE.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα λειτουργίας σε διαφορετικές ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης.
 • Ικανότητα διαχείρισης εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών.
 • Εξαιρετική διαχείριση χρόνου και διαχείριση κρίσεων.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια στην Ελλάδα.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected]  αναγράφοντας τον παρακάτω κωδικό: PMA GR-0123

Βοηθός Τμήματος Διαχείρισης Έργων Δημοσίου Τομέα (κωδικός αγγελίας: ΑPMA GR-0123)

Αναζητούμε Βοηθό Τμήματος Διαχείρισης Έργων Δημοσίου Τομέα, για την υποστήριξη της διαχείρισης έργων του Δημοσίου Τομέα της εταιρείας. Η θέση αναφέρεται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Υποστήριξη των έργων Πληροφορικής.
 • Σύνταξη αναφορών και παραδοτέων έργων.
 • Διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και των χρονοδιαγραμμάτων.
 • Συνεργασία με τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου για το συντονισμό της υλοποίησης.
 • Συνεργασία με το PMO
 • Παρακολούθηση του έργου και της πορείας των εργασιών
 • Συντονισμός εκπαιδεύσεων σε συνεργασία με τον πελάτη και την ομάδα εκπαίδευσης της εταιρείας.
 • Διοικητική υποστήριξη όλων των εργασιών του τμήματος (διαχείριση επικοινωνίας, αλληλογραφίας, εγγράφων, φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων)
 • Παρακολούθηση τιμολογήσεων, επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα του πελάτη και ενημέρωση PMO για έκδοση εντολών τιμολόγησης
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις έργων και σχετικές εκδηλώσεις.
 • Τήρηση ψηφιακού φακέλου του έργου (Σύμβαση, Παραδοτέα, χρονοδιαγράμματα, πρακτικά, πρωτόκολλα, αλληλογραφία κλπ.)
 • Τήρηση αρχείου-καταχώρηση και αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Διοικητική υποστήριξη όλων των εργασιών του τμήματος (διαχείριση επικοινωνίας, αλληλογραφίας, εγγράφων, φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων)
 • Υποστήριξη των εργασιών του Manager

Προφίλ υποψηφίου

 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων Πληροφορικής.
 • Πτυχίο Πληροφορικής /Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης (Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι).
 • Πιστοποίηση PMP / PRINCE2 θα αξιολογηθεί θετικά.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα λειτουργίας σε διαφορετικές ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης.
 • Ικανότητα διαχείρισης εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών.
 • Εξαιρετική διαχείριση χρόνου και διαχείριση κρίσεων.
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια στην Ελλάδα.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected]  αναγράφοντας τον παρακάτω κωδικό: (APMA GR-0123).

Embedded Software Engineer (E.S.E. IOT_0123)

Αναζητούμε Embedded Software Engineer για να αναλάβει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση Υλισμικού (Firmware) για τα Embedded/IoT συστήματα της εταιρείας NEUROPUBLIC.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Ανάπτυξη της λειτουργικότητας των IoT (Internet of Things) συστημάτων της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των αγροτηλεμετρικών σταθμών gaiatron)
 • Ενσωμάτωση νέων αισθητήρων και συστημάτων στην υπάρχουσα υποδομή,
 • Υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου IoT
 • Αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων που προκύπτουν στα συστήματα αυτά στο πεδίο
 • Ανάλυση και βελτίωση της αποδοτικότητας, της σταθερότητας και της επεκτασιμότητας των πόρων του συστήματος
 • Συνεργασία και επικοινωνία με τα μέλη του τμήματος ανάπτυξης Δικτύου ΙοΤ, στα πλαίσια Projects Ευφυούς Γεωργίας

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / Προγραμματιστών/ συναφούς σχολής.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο θα εκτιμηθεί.
 • Ευχέρεια στην ανάγνωση, σύνταξη κι αποσφαλμάτωση κώδικα Embedded C.
 • Ευχέρεια στην ανάγνωση σχηματικών και PCB.
 • Ευχέρεια στη χρήση οργάνων εργαστηρίου ηλεκτρονικής (σταθμός συγκόλλησης, εργαστηριακό τροφοδοτικό, παλμογράφος, γεννήτρια σήματος, protocol analyzer).
 • Δυνατότητα υλοποίησης απλών σχηματικών.
 • Εμπειρία σε RF, HTTP, Python λαμβάνεται υπ’ όψη.
 • Διετής προϋπηρεσία σε Embedded συστήματα.
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους).

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

 

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας τον παρακάτω κωδικό: E.S.E. IOT_0123.

SQL DEVELOPER (SQL-DEV-0922)

NEUROPUBLIC seeks to recruit a skilled backend developer to join our agriculture data governance/management team, based at our head office in Piraeus, Attica, Greece.
The role would suit a candidate with minimum 2-3 years’ experience focusing on the implementation of data modeling and data management frameworks with a strong understanding of databases and data analysis procedures. You will be working with a fast-paced multi-disciplinary team contributing to national and European projects designing and implementing information systems for data sharing in agriculture domain.

Responsibilities:

 • Contribute in technical requirements analysis
 • Data model specification
 • Design, implement and support data management systems
 • Design and implement security mechanism and data access control policies
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Ensure system documentation is kept current and accurate
 • Collaborate with other team members and stakeholders.

Qualifications:

 • A University degree in Informatics, Computer Science or related field
 • Excellent knowledge of SQL and PL/SQL
 • Working experience with Java 7/8 and/or Python
 • Working experience with ORMs
 • Knowledge to build REST web services
 • Excellent understanding of the development process (information gathering, planning, design, development)
 • Versions control systems (Git)
 • Excellent Greek and/or English communication skills, both written and verbal
 • Ability to multitask, prioritize and manage time effectively
 • Team player and communicate effectively
 • Motivated to learn new skills and apply new knowledge in practice

Additional Skills:

 • Familiarity with semantic technologies (XML, RDF, RDFS,OWL data models, Triplestores and SPARQL endpoints)
 • Familiarity with developmental, modeling languages (UML)
 • Familiarity with test-automation frameworks

Benefits:

 • Competitive salary commensurate with the qualifications
 • Collaborate with highly qualified experts across Europe
 • Build your expertise with state of the art technologies
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment
 • Opportunity of further training and professional development within the company

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You we’ll have to opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV and introductory letter at [email protected] and include the word (SQL-DEV-0922) in the e-mail subject.

FULL STACK WEB DEVELOPER (FWD-0922)

Ενισχύοντας την ομάδα της NEUROPUBLIC αναζητούμε FULL STACK WEB DEVELOPER

Αρμοδιότητες θέσης

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων λειτουργιών σε υπάρχουσες ή νέες web εφαρμογές
 • Δημιουργία και καθοδήγηση της αρχιτεκτονικής του ιστότοπου
 • Δημιουργία διεπαφών του χρήστη
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη των εσωτερικών εργαλείων

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ ή ανάλογης σχολής με εξειδίκευση στον τομέα της Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία 3 χρόνια τουλάχιστον σε ανάλογη θέση.
 • Άριστη Γνώση HTML5 και CSS
 • Άριστη Γνώση Javascript, Typescript και JQuery
 • Άριστη γνώση και εμπειρία σε ένα ή περισσότερα Frontend Frameworks όπως Angular, Vue, React
 • Άριστη γνώση αρχιτεκτονικής Single Page Applications
 • Άριστη γνώση Java
 • Άριστη γνώση χρήσης Βάσεων δεδομένων όπως Postgress, Oracle , Mysql
 • Άριστη Γνώση WordPress (Framework, Plugins, ρυθμίσεις, παραμετροποίηση, επίλυση τεχνικών προβλημάτων κ.α)
 • Ανάπτυξη λογισμικού χρησιμοποιώντας σύστημα ελέγχου έκδοσης (SVN)
 • Λειτουργική γνώση και εμπειρία σχεδιασμού χρησιμοποιώντας Διαδικτυακές API υπηρεσίες τρίτων (REST, SOAP)
 • Ισχυρή αντίληψη των αρχών ασφάλειας και του τρόπου εφαρμογής τους στις εφαρμογές
 • Γνώση ενδεδειγμένων τεχνικών SEO (Technical, On Page etc.)
 • Γνώση ενδεδειγμένων τεχνικών Social Media
 • Επιθυμητή βασική γνώση Photoshop

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ομαδικό Ασφαλιστήριο Πρόγραμμα Νοσοκομειακής & Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε, στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]
Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό (REF. FWD-0922).