Θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η εργασία στην εταιρεία μας, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία σταδιοδρομίας για τα άτομα που πιστεύουν στις ικανότητες και τις δεξιότητές τους και διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, την εμπειρία αλλά κυρίως την επιθυμία να εξελιχθούν.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected] ή εφόσον αναφέρεται σε συγκεκριμένη αγγελία σημειώστε στο θέμα τον αντίστοιχο κωδικό θέσης.

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα για το σκοπό της αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας, καθώς και την τήρησή του στο αρχείο της NEUROPUBLIC για ένα έτος.

Ενημερωθείτε για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της NEUROPUBLIC εδώ.

Embedded Software Engineer (E.S.E. IOT -0522)

Αναζητούμε Embedded Software Engineer για να αναλάβει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση Υλισμικού (Firmware) για τα Embedded/IoT συστήματα της εταιρείας Neuropublic.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Ανάπτυξη της λειτουργικότητας των IoT (Internet of Things) συστημάτων της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των αγροτηλεμετρικών σταθμών gaiatron)
 • Ενσωμάτωση νέων αισθητήρων και συστημάτων στην υπάρχουσα υποδομή,
 • Υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου IoT
 • Αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων που προκύπτουν στα συστήματα αυτά στο πεδίο
 • Ανάλυση και βελτίωση της αποδοτικότητας, της σταθερότητας και της επεκτασιμότητας των πόρων του συστήματος
 • Συνεργασία και επικοινωνία με τα μέλη του τμήματος ανάπτυξης Δικτύου ΙοΤ, στα πλαίσια Projects Ευφυούς Γεωργίας

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / Προγραμματιστών/ συναφούς σχολής.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο θα εκτιμηθεί.
 • Ευχέρεια στην ανάγνωση, σύνταξη κι αποσφαλμάτωση κώδικα Embedded C.
 • Ευχέρεια στην ανάγνωση σχηματικών και PCB.
 • Ευχέρεια στη χρήση οργάνων εργαστηρίου ηλεκτρονικής (σταθμός συγκόλλησης, εργαστηριακό τροφοδοτικό, παλμογράφος, γεννήτρια σήματος, protocol analyzer).
 • Δυνατότητα υλοποίησης απλών σχηματικών.
 • Εμπειρία σε RF, HTTP, Python λαμβάνεται υπ’ όψη.
 • Διετής προϋπηρεσία σε Embedded συστήματα.
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους).

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

 

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό
(E.S.E. IOT -0522).

Εγκαταστάτης Συνεργείου Τηλεμετρικών Σταθμών (Εγκαταστάτης Συνεργείου Τηλεμετρικών Σταθμών _0522)

Αναζητούμε Εγκαταστάτη Συνεργείου Τηλεμετρικών Σταθμών, με έδρα την Αθήνα, για την εκπόνηση των απαραίτητων εργασιών της ανάπτυξης και ανάλυσης επιστημονικών μοντέλων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Αρμοδιότητες Θέσης

 • Προγραμματισμός και εκτέλεση εγκαταστάσεων τηλεμετρικών συστημάτων σε αγροτικές καλλιέργειες.
 • Συντήρηση και ανάπτυξη υπάρχοντος δικτύου Ευφυούς Γεωργίας, στην Ελληνική επικράτεια
 • Τηλεμετρική επιτήρηση δικτύου Ευφυούς Γεωργίας και εφαρμογών «έξυπνων συστημάτων» για τον αγροτικό τομέα.

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο AEI/AΤΕΙ /ΙΕΚ Τεχνολογικής κατεύθυνσης/ Τεχνικό Λύκειο
 • Δυνατότητα εκτέλεσης βασικών τεχνικών εργασιών με χρήση μηχανοκίνητων εργαλείων χειρός, συναρμολόγησης και εγκατάστασης βάσει εγχειριδίων στα ελληνικά ή αγγλικά (π.χ σκάψιμο, βίδωμα, τρύπημα, κόψιμο).
 • Κατανόηση τεχνικών εννοιών και αγροτικών διαδικασιών και εργασιών
 • Εργασιακή Εμπειρία σε τεχνικές εργασίες θα εκτιμηθεί
 • Ικανότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office) και κινητού τηλεφώνου τύπου smartphone
 • Δυνατότητα μετακινήσεων και ευελιξία σε εξωτερικούς χώρους αγροτικής παραγωγής (ανοιχτές ή κλειστές καλλιέργειες)
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υπευθυνότητα και εχεμύθεια
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Άριστη διαχείριση χρόνου και ιεράρχηση προτεραιοτήτων

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία.
 • Ευκαιρία για εργασία με καινοτόμα προϊόντα που στοχεύουν να μεταμορφώσουν τη γεωργία στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected] Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό
(Eγκαταστάτης Συνεργείου Τηλεμετρικών Σταθμών_0522)

Στέλεχος Διαχείρισης Έργων (PMA GR-0522)

Αναζητούμε Στέλεχος Διαχείρισης Έργων, που θα αναλάβει τη διαχείριση έργων Δημοσίου Τομέα της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει ενεργά με δημιουργικότητα και όρεξη να βελτιώσουμε τις διαδικασίες της Διαχείρισης των Έργων της Εταιρείας στον Δημόσιο Τομέα.
Η θέση αναφέρεται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Διαχείριση του κύκλου ζωής των έργων Πληροφορικής.
 • Σύνταξη αναφορών και παραδοτέων.
 • Ευθύνη οργάνωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και των χρονοδιαγραμμάτων.
 • Συνεργασία με τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου για το συντονισμό της υλοποίησης.
 • Συνεργασία με το PMO
 • Επικοινωνία με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και παρακολούθηση της πορείας των εργασιών.
 • Συντονισμός με συνεργάτες και παρακολούθηση πακέτων εργασίας σε καθημερινή βάση.
 • Οργάνωση εκπαιδεύσεων σε συνεργασία με τον πελάτη και την ομάδα εκπαίδευσης της εταιρείας.
 • Παρακολούθηση τιμολογήσεων, επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα του πελάτη και ενημέρωση PMO για έκδοση εντολών τιμολόγησης.
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις έργων και σχετικές εκδηλώσεις.
 • Τήρηση ψηφιακού φακέλου του έργου (Σύμβαση, Παραδοτέα, χρονοδιαγράμματα, πρακτικά, πρωτόκολλα, αλληλογραφία κλπ.)

Προφίλ υποψηφίου

 • Τουλάχιστον 7 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων Πληροφορικής Δημοσίου Τομέα με αποδεδειγμένο ιστορικό.
 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, θετικών επιστημών ή στο ευρύτερο περιεχόμενο της Πληροφορικής.
 • Πιστοποίηση PMP / PRINCE2 θα αξιολογηθεί θετικά.
 • Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό θα αξιολογηθεί θετικά.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα λειτουργίας σε διαφορετικές ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης.
 • Ικανότητα διαχείρισης εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών.
 • Εξαιρετική διαχείριση χρόνου και διαχείριση κρίσεων.
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια στην Ελλάδα.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]. Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό (PMA GR-0522).

Βοηθός Τμήματος Διαχείρισης Έργων (APMA GR-0522)

Αναζητούμε Βοηθό Τμήματος Διαχείρισης Έργων , που θα αναλάβει τη διαχείριση έργων Δημοσίου Τομέα της εταιρείας,

Η θέση αναφέρεται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

 

Αρμοδιότητες θέσης

 • Υποστήριξη των έργων Πληροφορικής.
 • Σύνταξη αναφορών και παραδοτέων έργων.
 • Διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και των χρονοδιαγραμμάτων.
 • Συνεργασία με τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου για το συντονισμό της υλοποίησης.
 • Συνεργασία με το PMO
 • Παρακολούθηση του έργου και της πορείας των εργασιών
 • Συντονισμός εκπαιδεύσεων σε συνεργασία με τον πελάτη και την ομάδα εκπαίδευσης της εταιρείας.
 • Διοικητική υποστήριξη όλων των εργασιών του τμήματος (διαχείριση επικοινωνίας, αλληλογραφίας, εγγράφων, φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων)
 • Παρακολούθηση τιμολογήσεων, επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα του πελάτη και ενημέρωση PMO για έκδοση εντολών τιμολόγησης
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις έργων και σχετικές εκδηλώσεις.
 • Τήρηση ψηφιακού φακέλου του έργου (Σύμβαση, Παραδοτέα, χρονοδιαγράμματα, πρακτικά, πρωτόκολλα, αλληλογραφία κλπ.)
 • Τήρηση αρχείου-καταχώρηση και αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Διοικητική υποστήριξη όλων των εργασιών του τμήματος (διαχείριση επικοινωνίας, αλληλογραφίας, εγγράφων, φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων)
 • Υποστήριξη των εργασιών του Manager

Προφίλ υποψηφίου

 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων Πληροφορικής.
 • Πτυχίο Πληροφορικής /Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης (Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι).
 • Πιστοποίηση PMP / PRINCE2 θα αξιολογηθεί θετικά.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα λειτουργίας σε διαφορετικές ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης.
 • Ικανότητα διαχείρισης εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών.
 • Εξαιρετική διαχείριση χρόνου και διαχείριση κρίσεων.
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια στην Ελλάδα.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]. Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό (APMA GR-0522).