Θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η εργασία στην εταιρεία μας, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία σταδιοδρομίας για τα άτομα που πιστεύουν στις ικανότητες και τις δεξιότητές τους και διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, την εμπειρία αλλά κυρίως την επιθυμία να εξελιχθούν.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected] ή εφόσον αναφέρεται σε συγκεκριμένη αγγελία σημειώστε στο θέμα τον αντίστοιχο κωδικό θέσης.

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα για το σκοπό της αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας, καθώς και την τήρησή του στο αρχείο της NEUROPUBLIC για ένα έτος.

Ενημερωθείτε για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της NEUROPUBLIC εδώ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Κέντρου Διανομής & Υποστήριξης – ΚΔΥ) (ΥΠΕΥΘ_ΚΔΥ_10_2024)

Αναζητούμε Υπεύθυνους για την στελέχωση υποκαταστημάτων παροχής υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα (Κέντρα Διανομής και Υποστήριξης -ΚΔΥ) στις περιοχές Αλεξανδρούπολης, Κοζάνης και Λάρισας.

Αρμοδιότητες Θέσης:

 • Υπεύθυνος καθημερινής λειτουργίας
 • Οργάνωση εβδομαδιαίου προγράμματος υπαλλήλων
 • Διαχείριση αποθήκης και διακίνησης υλικού
 • Επικοινωνία με παραγωγούς και γεωπόνους της περιοχής

Προφίλ υποψηφίου:

 • Τίτλο σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Κατεύθυνση γεωπονικών ή θετικών επιστημών, θα εκτιμηθεί
 • Τριετή (3 έτη) επαγγελματική εμπειρία με τουλάχιστον το (1) ένα έτος στον τομέα της γεωργίας
 • Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office) και κινητού τηλεφώνου (smartphone)
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Άριστη διαχείριση χρόνου και ιεράρχηση προτεραιοτήτων

Παρακαλούμε, στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον κωδικό ΥΠΕΥΘ_ΚΔΥ_10_2024 και την επιθυμητή περιοχή δραστηριοποίησης.

Τεχνικοί Εγκατάστασης (Τεχν_Εγκατ_9_2024)

Αναζητούμε Τεχνικούς Εγκατάστασης για την κάλυψη των αναγκών μας  για την περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου δικτύου τηλεμετρικών σταθμών. 

 Αρμοδιότητες Θέσης: 

 • Εγκατάσταση μετρητικών οργάνων (αισθητήρων) σε καλλιέργειες 
 • Έλεγχος ορθής λειτουργίας και συντήρηση μετρητικών οργάνων (αισθητήρων)  
 • Λήψη εδαφικών δειγμάτων και νερού 

Προφίλ υποψηφίου: 

 • Πτυχίο ΙΕΚ Τεχνολογικής κατεύθυνσης / Τεχνικού Λυκείου ή άλλης τεχνικής σχολής 
 • Δυνατότητα εκτέλεσης βασικών τεχνικών εργασιών με χρήση μηχανοκίνητων εργαλείων χειρός, συναρμολόγησης και εγκατάστασης (π.χ σκάψιμο, βίδωμα, τρύπημα, κόψιμο). 
 • Εργασιακή Εμπειρία σε τεχνικές εργασίες θα εκτιμηθεί  
 • Βασικές ικανότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office) και κινητού τηλεφώνου (smartphone) 
 • Δυνατότητα μετακινήσεων και ευελιξία σε εξωτερικούς χώρους αγροτικής παραγωγής (ανοιχτές καλλιέργειες) 
 • Δίπλωμα οδήγησης 
 • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα 
 • Άριστη διαχείριση χρόνου και ιεράρχηση προτεραιοτήτων 

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected]  αναγράφοντας στο θέμα του email τον κωδικό κωδ: Τεχν_Εγκατ_9_2024 και την επιθυμητή περιοχή δραστηριοποίησης. 

Διαχειριστής Συστημάτων (System Administrator) (SYST_ADM_02.2024)

Αναζητούμε Διαχειριστή Συστημάτων (Systems Administrator), που θα ενταχθεί στη Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και θα συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και των πληροφοριακών υποδομών της Εταιρείας.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Διαχείριση συστημάτων (Linux servers (physical & VMs), podman, Kubernetes platform)
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και αναβάθμιση διακομιστών linux, διακομιστών βάσεων δεδομένων, εργαλείων ασφάλειας, εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού, κ.λπ.
 • Διαχείριση και παρακολούθηση logs, διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων πρόσβασης.
 • Εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας της εταιρείας βάσει του ISO27001

Προφίλ υποψηφίου

 • Δίπλωμα ή Πτυχίο πανεπιστημίου στον τομέα της Πληροφορικής (ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη, ιδανικά σε εταιρεία / έργα τεχνολογίας
 • Εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων Linux (κατά προτίμηση CentOS, AlmaLinux)
 • Η γνώση των παρακάτω θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως: VMWare/ESXi, podman, Kubernetes, Zabbix, JBoss, HAProxy, LDAP, Postfix.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας και ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες και συνεργάτες

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected]  αναγράφοντας τον παρακάτω κωδικό: SYST_ADM_02.2024.

SQL Developer (SQL Developer 9.2023)

NEUROPUBLIC is looking for a highly skilled SQL Developer to join our team, based at our head office in Piraeus, Attica or Thessaloniki, Greece,  for the implementation and support of IT projects of the public sector.

The role would suit a candidate with minimum 3  years experience focusing on the implementation of data modeling and data management frameworks with a strong understanding of databases and data analysis procedures. You will be working with a fast-paced multi-disciplinary team designing and implementing information systems.

Responsibilities

 • Contribute in technical requirements analysis
 • Data model specification
 • Design, implement and support data management systems
 • Design and implement security mechanism and data access control policies
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Ensure system documentation is kept current and accurate
 • Collaborate with other team members and stakeholders.

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Informatics, Computer Science or related field
 • Excellent knowledge of SQL and PL/SQL
 • Working experience with Java 7/8 and/or Python
 • Working experience with ORMs
 • Knowledge to build REST web services
 • Excellent understanding of the development process (information gathering, planning, design, development)
 • Versions control systems (Git)
 • Excellent Greek and English communication skills, both written and verbal

Personal Characteristics and Skills

 • Excellent communication and presentation skills
 • Organizational skills
 • Excellent time management and crisis management
 • Analytical and problem-solving skills
 • Attention to detail
 • Work well under pressure and meet set deadlines
 • Ability to work independently as well as collaboratively in a team environment
 • Strong verbal and written communication skills

Benefits

 • Competitive salary
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment
 • Private health insurance
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond
 • Opportunity of further training and professional development within the company

This job position offers the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You will also have the opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV at [email protected] and include “SQL Developer 9.2023″ in the e-mail subject.

Προγραμματιστής Εφαρμογών Κινητών Συσκευών (ΜΒΡ_5_2023)

Ενισχύοντας την ομάδα της NEUROPUBLIC, αναζητούμε Προγραμματιστή Εφαρμογών Κινητών Συσκευών

Αρμοδιότητες θέσης

 • Ανάλυση, σχεδιασμός, οπτική σχεδίαση και τεχνική υλοποίηση των εφαρμογών κινητών συσκευών βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών
 • Συγγραφή κώδικα, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού και τα διαθέσιμα εργαλεία ανάπτυξης της εταιρείας.
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα των προγραμματιστών για την ανάπτυξη εφαρμογών.
 • Συνεργασία με το τμήμα Marketing για την τεχνική υλοποίηση των Digital ενεργειών
 • Ανάπτυξη Internal εφαρμογών και εργαλείων ενδοεταιρικής χρήσης
 • Υποστήριξη, συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχόντων εφαρμογών

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ ή ανάλογης σχολής με εξειδίκευση στον τομέα της Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία 3 χρόνια τουλάχιστον σε ανάλογη θέση.
 • Άριστες γνώσεις προγραμματισμού εφαρμογών κινητών συσκευών σε γλώσσα Flutter (iOS, Android)
 • Επιθυμητή γνώση Java
 • Ικανότητα σχεδίασης διεπαφής χρήστη, σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα, χρησιμοποιώντας γραφιστικά εργαλεία όπως Figma
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη επαναχρησιμοποιήσιμων Component
 • Ανάπτυξη λογισμικού χρησιμοποιώντας σύστημα ελέγχου έκδοσης (Git/SVN)
 • Έλεγχος και διαχείριση των Publishing Tool των εφαρμογών
 • Εμπειρία σε ανάλυση και σχεδίαση βάσεων δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των έργων (Postgress, Oracle , Mysql)
 • Λειτουργική γνώση και εμπειρία σχεδιασμού χρησιμοποιώντας διαδικτυακές API υπηρεσίες τρίτων (REST, SOAP)

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ομαδικό Ασφαλιστήριο Πρόγραμμα Νοσοκομειακής & Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected]  αναγράφοντας τον παρακάτω κωδικό: ΜΒΡ_5_2023

Java Back-End Developer (Java Back-End Developer_4.2023)

NEUROPUBLIC is looking for a highly skilled Java Back-End Developer. As a Java Back -End Developer, you will be responsible for developing and maintaining the server-side of our applications, ensuring high performance and responsiveness. If you are a highly motivated individual with a passion for developing high-quality software and want to work in a dynamic and challenging environment, then we encourage you to apply for this exciting opportunity at NEUROPUBLIC. The ideal candidate should be familiar with Git and have experience with PostgreSQL databases. Familiarity with J2EE and/or Spring Boot is a plus.

Responsibilities

 • Design, develop and maintain Java-based applications and services
 • Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features
 • Write clean, well-designed, and testable code
 • Troubleshoot and debug complex issues in production environments
 • Participate in code reviews and contribute to our development process
 • Work with Git for version control and collaboration
 • Develop and maintain applications using PostgreSQL databases

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Computer Science or related field
 • Proven experience as a Java Back – End Developer or similar role
 • Strong knowledge of Java, J2EE and/or Spring Boot, and relational databases (PostgreSQL)
 • Experience with RESTful APIs, microservices, and distributed systems
 • Familiarity with agile software development methodologies
 • Familiarity with Git for version control and collaboration

Personal Characteristics and Skills

 • Excellent communication and presentation skills
 • Organizational skills
 • Excellent time management and crisis management
 • Analytical and problem-solving skills
 • Attention to detail
 • Work well under pressure and meet set deadlines
 • Ability to work independently as well as collaboratively in a team environment
 • Strong verbal and written communication skills

Benefits

 • Competitive salary
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment
 • Private health insurance
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond
 • Opportunity of further training and professional development within the company

 

This job position offers the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You will also have the opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV at [email protected] and include the word Java Back-End Developer_4.2023 in the e-mail subject.

Front End Developer (Front End Developer_3.2023)

NEUROPUBLIC is looking for a Front End Developer to join our IT team in Piraeus and to assist in the further development of our internal code generator tool NeuroCode, which is used by other developers. You will work closely with our development team to create responsive web-based applications and implement the latest technologies to enhance the functionality of our tool. If you are a highly motivated individual who thrives in a fast-paced environment and is passionate about front end development, we encourage you to apply for this position.

     Requirements

 • Write, test, and debug web-based applications.
 • Develop user-friendly interfaces and ensure cross-browser compatibility.
 • Work collaboratively with our development team to enhance NeuroCode.
 • Utilize Angular to build highly responsive user interfaces.
 • Implement REST APIs and WebSockets to enable real-time communication with the server.
 • Deploy and manage NeuroCode using Kubernetes and Docker.
 • Utilize version control flow with GIT to maintain code quality.
 • Stay up-to-date with the latest front end development trends and technologies.

Qualifications

 • 2-3 years of experience writing and testing web-based applications.
 • Programming and scripting languages such as TypeScript, Java, HTML, CSS, and JavaScript.
 • Good knowledge Angular, Nodejs, Vuejs, or React.
 • Knowledge of SQL databases such as Oracle, PostgreSQL, and PostGIS.
 • Understanding of REST APIs and WebSockets.
 • Hands-on experience with Kubernetes and Docker.
 • Experience in version control flow with GIT.
 • Degree in Computer Science or similar technical field of study.

Personal Characteristics and Skills

 • Excellent communication and presentation skills.
 • Ability to manage internal and external partners.
 • Excellent time management and crisis management.
 • Αnalytical and problem-solving skills.
 • Work well under pressure and meet set deadlines.
 • Distinguished for your organizational skills.
 • Team player, collaborating well with other team members to produce quality and on-time deliverables.
 • Completed military obligations (for male candidates)

Benefits

 • Competitive salary commensurate with the qualifications.
 • Work in a friendly, diverse, dynamic and extroverted environment.
 • Opportunity to work with innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond.
 • Opportunity of further training and professional development within the company.

This job position offers a competitive salary commensurate with the qualifications and the opportunity to work in a friendly, diverse and dynamic environment that promotes further training and professional development. You will have the opportunity to work on innovative products that aim to transform agriculture in Greece and beyond. Please e-mail your CV at [email protected] and include the word Front End Developer_3.2023 in the e-mail subject.

FULL STACK WEB DEVELOPER (FWD-0922)

Ενισχύοντας την ομάδα της NEUROPUBLIC αναζητούμε FULL STACK WEB DEVELOPER

Αρμοδιότητες θέσης

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων λειτουργιών σε υπάρχουσες ή νέες web εφαρμογές
 • Δημιουργία και καθοδήγηση της αρχιτεκτονικής του ιστότοπου
 • Δημιουργία διεπαφών του χρήστη
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη των εσωτερικών εργαλείων

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ ή ανάλογης σχολής με εξειδίκευση στον τομέα της Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία 3 χρόνια τουλάχιστον σε ανάλογη θέση.
 • Άριστη Γνώση HTML5 και CSS
 • Άριστη Γνώση Javascript, Typescript και JQuery
 • Άριστη γνώση και εμπειρία σε ένα ή περισσότερα Frontend Frameworks όπως Angular, Vue, React
 • Άριστη γνώση αρχιτεκτονικής Single Page Applications
 • Άριστη γνώση Java
 • Άριστη γνώση χρήσης Βάσεων δεδομένων όπως Postgress, Oracle , Mysql
 • Άριστη Γνώση WordPress (Framework, Plugins, ρυθμίσεις, παραμετροποίηση, επίλυση τεχνικών προβλημάτων κ.α)
 • Ανάπτυξη λογισμικού χρησιμοποιώντας σύστημα ελέγχου έκδοσης (SVN)
 • Λειτουργική γνώση και εμπειρία σχεδιασμού χρησιμοποιώντας Διαδικτυακές API υπηρεσίες τρίτων (REST, SOAP)
 • Ισχυρή αντίληψη των αρχών ασφάλειας και του τρόπου εφαρμογής τους στις εφαρμογές
 • Γνώση ενδεδειγμένων τεχνικών SEO (Technical, On Page etc.)
 • Γνώση ενδεδειγμένων τεχνικών Social Media
 • Επιθυμητή βασική γνώση Photoshop

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ομαδικό Ασφαλιστήριο Πρόγραμμα Νοσοκομειακής & Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε, στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]
Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό (REF. FWD-0922).