Σταθμοί—IoT Devices

Η NEUROPUBLIC έχει δημιουργήσει την πρώτη και μοναδική υποδομή μεγάλης κλίμακας Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) στην Ελλάδα, με χιλιάδες ασύρματους αισθητήρες εγκατεστημένους στην αγροτική γη, δικής της σχεδίασης και κατασκευής, μέρος του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense

Με λίγα λόγια

Το δίκτυο

Η υποδομή αποτελείται (2019) από 800 περίπου σταθμούς, εγκατεστημένους μέσα σε παραγωγικά αγροτεμάχια σε όλη την Ελληνική επικράτεια (και 30 περίπου σταθμούς σε άλλες 5 Ευρωπαϊκές χώρες). Καθένας από τους σταθμούς αυτούς είναι εφοδιασμένος με αρκετές δεκάδες αισθητήρων που μετρούν περιβαλλοντικά μεγέθη σε πολλαπλά σημεία.

Πλατφόρμα IoT

Οι δεκάδες χιλιάδες των μετρήσεων που πραγματοποιούνται κάθε δέκα λεπτά της ώρας, συγκεντρώνονται στην ειδική πλατφόρμα IoT στο cloud της εταιρείας, όπου συνδυάζονται με δορυφορικά δεδομένα και τροφοδοτούν συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων που δίνουν συμβουλές και οδηγίες στους γεωπόνους και τους αγρότες για τις καθημερινές καλλιεργητικές εργασίες.