Γεννήτορας Κώδικα

Η NEUROPUBLIC έχει αναπτύξει ένα πρωτοποριακό εργαλείο γεννήτορα κώδικα, το οποίο χρησιμοποιούν αποκλειστικά οι προγραμματιστές της, για τη δημιουργία και συντήρηση της πλειονότητας των εφαρμογών της εταιρείας. Οι εφαρμογές που παράγονται από τον γεννήτορα κώδικα είναι web based crud εφαρμογές ή και mobile εφαρμογές για Android και iOS.

Με λίγα λόγια

Ο γεννήτορας κώδικα της NEUROPUBLIC χρησιμοποιεί ως input, αρχεία γραμμένα σε DSL (Domain Specific Language) γλώσσα η οποία έχει αναπτυχθεί επίσης από τη NEUROPUBLIC. Σε αυτά τα αρχεία (nrl files) ο προγραμματιστής έχει τη δυνατότητα να περιγράψει πλήρως, όλες τις οθόνες και τις custom λειτουργίες της εφαρμογής.

Ο γεννήτορας κώδικα επεξεργάζεται τα nrl files και τις παραμέτρους που δίνονται από τον προγραμματιστή και παράγει την web εφαρμογή, η οποία αποτελείται από το backend σε J2EE τεχνολογία και το front-end υλοποιημένο σε πλατφόρμα AngularJs και γλώσσα Typescript. Η επικοινωνία γίνεται με χρήση RESTful web services.

Highlights

Code generator και σε mοbile εφαρμογές

Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα δημιουργίας κώδικα για mobile εφαρμογή σε Flutter, παράγοντας τα απαραίτητα αρχεία σε γλώσσα dart της Google. Η mobile εφαρμογή που αναπτύσσεται επικοινωνεί μέσω των ίδιων web services με το backend της web εφαρμογής, επιτυγχάνοντας έτσι ομοιογένεια στις δύο διεπαφές (web και mobile).

Πλεονεκτήματα

Με τη χρήση του γεννήτορα κώδικα αποφεύγονται πιθανά λάθη που θα έκανε ο προγραμματιστής γράφοντας τον κώδικα με το χέρι, αυξάνεται σε τεράστιο βαθμό η παραγωγικότητα τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά και οι εφαρμογές για κάθε πελάτη αποκτούν ομοιόμορφη εικόνα και ίδιο τρόπο χειρισμού χωρίς να απαιτείται εκ νέου εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες. Οι τεχνολογίες AngularJs για web και Flutter για mobile, οι οποίες χρησιμοποιούνται στον παραγόμενο κώδικα είναι από τις πιο σύγχρονες, με μεγάλη απήχηση και αποδοχή στον τομέα τους που ολοένα αυξάνει

Άλλες Τεχνολογίες