Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης (ΟΠΣΕΑΕ)

Από το 2006, η NEUROPUBLIC είναι ο βασικός προμηθευτής του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Η εταιρεία αναπτύσσει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Πληροφοριακά Συστήματα που σχετίζονται με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και την Αγροτική Ανάπτυξη.

Με λίγα λόγια

Δημιουργώντας μια ισχυρή συνεργασία, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, έχει αναπτύξει ειδικότερα τα παρακάτω Πληροφοριακά Συστήματα για τις ανάγκες του Οργανισμού:

  • Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης Αγροτών (AEE): Η NEUROPUBLIC αναπτύσσει επί σειρά ετών το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές της ΕΕ για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.)
  • Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης: Η NEUROPUBLIC αναπτύσσει κάθε χρόνο το Λογισμικό Συλλογής Αιτήσεων Μεταβιβάσεων Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Αυτό το σύστημα διαθέτει πολλαπλά σημεία ελέγχων, προκειμένου να αποφεύγονται προφανή λάθη καταχώρησης.
  • Έντυπα Ελέγχων: Η NEUROPUBLIC αναπτύσσει το λογισμικό συμπλήρωσης των ελέγχων που πραγματοποιούνται από τον Οργανισμό Πληρωμών
  • Καρτέλα Αγρότη: Το 2017 ξεκίνησε η ανάπτυξη του υποσυστήματος της Καρτέλας Αγρότη. Το σύστημα αυτό κάθε χρόνο εμπλουτίζεται με νέες καρτέλες, προκειμένου ο παραγωγός να έχει πάντα άμεση ενημέρωση και πρόσβαση σε διάφορα θέματα που τον αφορούν.
  • Υπολογισμός Πληρωμών: Η εταιρεία έχει αναπτύξει το λογισμικό με το οποίο ο παραγωγός μπορεί να ενημερωθεί εξατομικευμένα για την πληρωμή του, απευθυνόμενος είτε στο ΚΥΔ που υπέβαλε την αίτηση του ή σε κάποιο γραφείου του Οργανισμού Πληρωμών.
  • Υποσύστημα Κατανομής Βοσκοτόπων: Σε εφαρμογή που έχει αναπτύξει η NEUROPUBLIC αποτυπώνεται η κατανεμηθείσα έκταση ανά παραγωγό.
  • Υποσύστημα Συνδεδεμένων ενισχύσεων: Στο συγκεκριμένο υποσύστημα που ανέπτυξε η NEUROPUBLIC συνδέονται χρήστες του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως και χρήστες από Μεταποιητικές Επιχειρήσεις, Ομάδες Παραγωγών και τον ΕΛΓΑ.