Η NEUROPUBLIC ενσωματώνει την τεχνολογία του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) στους τηλεμετρικούς σταθμούς που σχεδιάζει και αναπτύσσει στο Εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης που διαθέτει.

Με λίγα λόγια

Οι σταθμοί χρησιμοποιούν ενσωματωμένη τεχνολογία (embedded technology) και το IP πρωτόκολλο (IP protocol), καθιστώντας δυνατή την μετάδοση σε πραγματικό χρόνο (real-time transmission) μέσω του Διαδικτύου των δεδομένων που συλλέγουν από το πεδίο και αφορούν ατμοσφαιρικές, εδαφικές και βιολογικές παραμέτρους.

Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η επικοινωνία των σταθμών με άλλες συσκευές/πλατφόρμες του συστήματος gaiasense προκειμένου να γίνεται η καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων αυτών.