Ξάνθη – Καπνός

Η συνεργασία της ΣΕΚΕ με τη NEUROPUBLIC αποτελεί την πρώτη εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας στην καλλιέργεια καπνού παγκοσμίως, μια καλλιέργεια με ιδιαίτερη οικονομική σημασία για την Ελλάδα.

Με λίγα λόγια

Η καλλιέργεια του καπνού αποτελεί μια από τις πλέον εξαγώγιμες καλλιέργειες στην Ελλάδα, χάρη στην εξαιρετική ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στις διεθνείς αγορές καθιστά επιτακτική ανάγκη την ποιοτική και ποσοτική βελτιστοποίηση της παραγωγής αλλά και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Μέσα από τη συμφωνία της NEUROPUBLIC με τη Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ Α.Ε.), έναν από τους μεγαλύτερους καπνοπαραγωγούς στα Βαλκάνια αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense υποστηρίζουν τους καπνοπαραγωγούς της ΣΕΚΕ σε καλλιεργητικές εργασίες όπως η λίπανση, η άρδευση και η προστασία της καλλιέργειας από συγκεκριμένες ασθένειες.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών για την ανάπτυξη του sekesense, ενός συστήματος ευφυούς γεωργίας εξειδικευμένου για την καλλιέργεια του καπνού, ξεκίνησε το 2017. Στο πρώτο στάδιο της συνεργασίας, η εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας στον καπνό αφορά περίπου 300 καπνοπαραγωγούς στην περιοχή της Ξάνθης ενώ στη συνέχεια αναμένεται επέκταση της εφαρμογής της στο σύνολο των συνεργαζόμενων με τη ΣΕΚΕ παραγωγών, που αγγίζει τις 15.000.