Κομοτηνή – Βαμβάκι

Σε συνεργασία με τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια, το σύστημα gaiasense έχει βρει εφαρμογή και έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της παραγωγής βαμβακιού στην περιοχή της Κομοτηνής.

Με λίγα λόγια

Τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα εκκοκκιστήρια βάμβακος στην Ελλάδα, και χαρακτηρίζονται από την εμμονή στην ποιότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την έφεση στην καινοτομία. Για την κάλυψη αυτών των στόχων, τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια αποφάσισαν να στραφούν στην ευφυή γεωργία και το σύστημα gaiasense.

Η συνεργασία ξεκίνησε από τη βελτιστοποίηση της άρδευσης, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην ποιότητα του παραγόμενου βαμβακιού και ταυτόχρονα αποτελεί ένα μεγάλο μέρος του κόστους παραγωγής. Η εφαρμογή της υπηρεσίας ευφυούς άρδευσης του gaiasense που αναπτύχθηκε ειδικά για την καλλιέργεια βαμβακιού στη συγκεκριμένη περιοχή οδήγησε σε σημαντική εξοικονόμηση αρδευτικού νερού.

Όσον αφορά στη φυτοπροστασία, η αντίστοιχη υπηρεσία του gaiasense για το βαμβάκι εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία όσον αφορά στους κυριότερους εχθρούς της καλλιέργειας στην περιοχή, όπως το πράσινο σκουλήκι. Μέσα από την υπηρεσία επιτυγχάνεται η έγκαιρη προειδοποίηση των παραγωγών για την εμφάνιση εχθρών της καλλιέργειας και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των εχθρών αυτών. Τέλος, αναπτύχθηκε η υπηρεσία ευφυούς λίπανσης, η οποία εξασφάλισε τη βέλτιστη δυνατή θρέψη της καλλιέργειας με σημαντικά οφέλη για την ποιότητα του παραγόμενου βαμβακιού.