Ορεστιάδα – Βαμβάκι

Το σύστημα gaiasense εφαρμόζεται στην καλλιέργεια βαμβακιού στην Ορεστιάδα, καλλιέργεια για την οποία έχουν αναπτυχθεί τα απαραίτητα επιστημονικά μοντέλα άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας.

Με λίγα λόγια

Σε συνεργασία με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ορεστιάδας, οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense που έχουν αναπτυχθεί για την καλλιέργεια του βαμβακιού προσαρμόζονται στις μικροκλιματικές συνθήκες της περιοχής προκειμένου να εξασφαλιστούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Πρόκειται για υπηρεσίες που θα εστιάσουν στη βελτιστοποίηση της άρδευσης, της λίπανσης και της προστασίας της καλλιέργειας από τους κυριότερους εχθρούς και ασθένειες, όπως το πράσινο σκουλήκι.

Έτσι, οι βαμβακοπαραγωγοί της Ορεστιάδας θα επωφεληθούν από το μειωμένο κόστος παραγωγής και τη διαχείριση της καλλιέργειάς τους με μεγαλύτερη ακρίβεια.