Ορεστιάδα – Σκόρδο

Στην Νέα Βύσσα Ορεστιάδας έχει ξεκινήσει η εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας του gaiasense στην καλλιέργεια του σκόρδου, μια καλλιέργεια για την οποία φημίζεται η περιοχή.

Με λίγα λόγια

Το σκόρδο αποτελεί μια από τις κύριες καλλιέργειες της Νέας Βύσσας Ορεστιάδας και παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να γίνονται προσπάθειες για την κατοχύρωσή του ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Θέλοντας να εξασφαλίσουν σταθερά υψηλή ποιότητα και ποσότητα παραγωγής αλλά να μειώσουν το κόστος, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγής, Επεξεργασίας και Εμπορίας Σκόρδου της Νέας Βύσσας αποφάσισε να υιοθετήσει το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense.

Σκοπός της εφαρμογής είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος μέσα από τη μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και τη βελτιστοποίηση των εισροών που θα επιτευχθεί μέσα από τις υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας. Η καλλιέργεια του σκόρδου είναι εντατική, και απαιτεί σχετικά μεγάλο αριθμό ψεκασμών και αρδεύσεων για να εξασφαλιστεί το μέγιστο ύψος και ποιότητα παραγωγής, με αποτέλεσμα αυξημένο κόστος παραγωγής.

Με τη συλλογή των δεδομένων και την προσαρμογή των απαραίτητων επιστημονικών μοντέλων για την άρδευση και την προστασία της καλλιέργειας απέναντι σε ασθένειες όπως η σκωρίαση και ο βοτρύτης, θα αναπτυχθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες για την καλλιέργεια του σκόρδου.