Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense είναι ένα καινοτόμο εργαλείο ανάπτυξης της ψηφιακής αγροτικής συμβουλευτικής. Συμβουλεύει ήδη χιλιάδες αγρότες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και επεκτείνεται με έναν εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης.

Με λίγα λόγια

Η NEUROPUBLIC αναπτύσσει όλες τις τεχνολογικές συνιστώσες του συστήματος gaiasense, δηλαδή το λογισμικό, τους τηλεμετρικούς σταθμούς, τους αισθητήρες, τα υπολογιστικά συστήματα, τις αναλυτικές μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων, και επιπλέον, έχει την επιχειρησιακή ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος των σταθμών σε ένα εκτεταμένο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα.

Το σύστημα gaiasense υποστηρίζεται καθημερινά από το πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών του φορέα παροχής γεωργικών συμβουλών ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΕ.

Highlights

Χαρακτηριστικά

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα που αποτελείται από τεχνολογική υποδομή χιλιάδων αισθητήρων IoT εγκατεστημένων σε καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής γης. Μια ψηφιακή πλατφόρμα συγκέντρωσης και επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων παρατήρησης γης, ένα οικοσύστημα cloud εφαρμογών λογισμικού για κινητές συσκευές και υπολογιστές. Το gaiasense μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί από αγρότες, γεωπόνους, ερευνητές, βιομηχανίες και εργαστήρια αναλύσεων.

Οφέλη για τον αγρότη

Με το σύστημα gaiasense o αγρότης απολαμβάνει μια από τις πιο προηγμένες, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας, καταβάλλοντας μόνο μια ετήσια συνδρομή που είναι ανάλογη προς το μέγεθος της εκμετάλλευσής του.

Για πρώτη φορά στην Ευρώπη μέσα από αυτό, οι μικροκαλλιεργητές και όχι μόνο οι μεγαλοκτηματίες έχουν πρόσβαση στα προνόμια και τις δυνατότητες της ευφυούς γεωργίας.

Η πρωτοπορία gaiasense

Για πρώτη φορά στην Ευρώπη δημιουργήθηκε και λειτουργεί ένα τόσο ολοκληρωμένο σύστημα ευφυούς γεωργίας, που αφενός περιλαμβάνει μια τεχνολογική υποδομή μεγάλης κλίμακας και αφετέρου μια επιχειρησιακή υποδομή με γεωπόνους, ερευνητές και εργαστήρια που πλαισιώνουν την υποδομή αυτή. Το gaiasense είναι στην πράξη μια εξελιγμένη αλλά ταυτόχρονα και απλή στη χρήση υπηρεσία, για τον κάθε αγρότη, ανεξαρτήτως από το πόσο εξοικειωμένος είναι στις νέες τεχνολογίες.

Τεχνολογίες που αξιοποιούνται

Το σύστημα gaiasense συνδυάζει ένα πλήθος από τεχνολογίες πληροφορικής όπως μεγάλα δεδομένα (Big Data), υπολογιστικό νέφος (Cloud Computing), Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), μηχανική εκμάθηση (Machine Learning), πολυεπίπεδες αρχιτεκτονικές για υπηρεσίες πλατφόρμας (Service oriented Architectures), γλώσσες προγραμματισμού και σημασιολογικό Διαδίκτυο (Semantic Web) με διεπιστημονικούς τομείς όπως η εδαφολογία, η γεωργική μηχανική, η μετεωρολογία, οι αγρονομικές, γεωπονικές και βιολογικές επιστήμες, και επιστήμες του περιβάλλοντος.