Λάρισα – Βιομηχανική τομάτα

Οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense υποστηρίζουν την καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας στην περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου, σε συνεργασία με τον αγροτικό συνεταιρισμό ΘΕΣΤΟ.

Με λίγα λόγια

Στην περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΘΕΣΤΟ καλλιεργεί μεγάλο αριθμό αγροτεμαχίων με βιομηχανική τομάτα.

Η καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας βρίσκει υποστηρικτή τις υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ποιοτική και ποσοτική παραγωγή με τις λιγότερες εισροές.

Με τη φράση “λιγότερες εισροές” με την χρήση του gaiasense εννοούμε αρχικά τον ποσοτικό και χρονικό καθορισμό των αρδεύσεων με στόχο την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων. Παράλληλα επιδιώκεται η ακριβής παροχή των θρεπτικών στοιχείων που πραγματικά έχουν ανάγκη τα φυτά για την θρέψη τους. Τέλος σημαντική είναι η συμβολή της ευφυούς γεωργίας στην αναβάθμιση του τρόπου αντιμετώπισης των κυριότερων ασθενειών της βιομηχανικής τομάτας στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως ο βοτρύτης, ο περονόσπορος και η αλτερνάρια, αλλά και εχθρών όπως το πράσινο σκουλήκι.