Ελασσόνα – Αμύγδαλο

Η καλλιέργεια του αμυγδάλου, όπως και άλλων ακρόδρυων, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή ως προς την επάρκεια νερού αλλά και θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος. Ταυτόχρονα, η καλλιέργεια απειλείται από διάφορους εχθρούς και ασθένειες.

Με λίγα λόγια

Σε συνεργασία με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελασσόνας, το gaiasense υποστηρίζει την καλλιέργεια αμυγδάλου στην περιοχή.  Η συγκεκριμένη καλλιέργεια, όπως και άλλα ακρόδρυα, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή ως προς την επάρκεια νερού αλλά και θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος. Ταυτόχρονα, η καλλιέργεια απειλείται από διάφορους εχθρούς και ασθένειες.

Μέσα από την εφαρμογή των υπηρεσιών του για άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία που αναπτύχθηκαν για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια στη συγκεκριμένη περιοχή, οι παραγωγοί εξασφαλίζουν πιο αποτελεσματική προστασία της καλλιέργειάς τους από εχθρούς και ασθένειες, καθώς και καλύτερη παραγωγή με χαμηλότερο κόστος. Ταυτόχρονα, η βελτίωση της παραγωγής ως προς την ποιότητα αλλά και την ποσότητα, επιτρέπει στους παραγωγούς να απολαμβάνουν καλύτερη τιμή διάθεσης του προϊόντος τους.