Βροντού Πιερίας – Ακτινίδιο

Σε συνεργασία με την Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισμών ΠΕΣΚΟ – ΣΠΕΚΟ, οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense υποστηρίζουν την καλλιέργεια ακτινιδίου στη Βροντού Πιερίας.

Με λίγα λόγια

Το ακτινίδιο Πιερίας είναι ένα προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης – ΠΓΕ με ιδιαίτερα οργανοληπτικά και διατροφικά χαρακτηριστικά. Καλλιεργείται στην Πιερία, από όπου προέρχεται το περίπου 60% της συνολικής παραγωγής ακτινιδίου στην Ελλάδα.

Η καλλιέργεια ακτινιδίου απαιτεί πολλές και συχνές αρδεύσεις ενώ απειλείται από ασθένειες και εχθρούς όπως η βαμβακάδα και ο βοτρύτης.

Σε συνεργασία με την Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισμών ΠΕΣΚΟ – ΣΠΕΚΟ, οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense υποστηρίζουν την καλλιέργεια ακτινιδίου στη Βροντού Πιερίας. Οι υπηρεσίες εστιάζουν στη βελτιστοποίηση του αρδευτικού νερού, με τον καθορισμό της βέλτιστης αρδευτικής δόσης, αλλά και την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών της καλλιέργειας. Επίσης, θα εξασφαλιστεί η κάλυψη των αναγκών της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της παραγωγής με ταυτόχρονη εξοικονόμηση λιπασμάτων.