Λάρισα – Βαμβάκι

Ο κάμπος της Λάρισας αποτελεί έναν από τους κύριους παραγωγούς βαμβακιού στην Ελλάδα και σε συνεργασία με το Συνεταιρισμό Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη  η καλλιέργεια υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense.

Με λίγα λόγια

Το βαμβάκι είναι μια από τις καλλιέργειες στις οποίες έχουν βρει εφαρμογή οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense και έχουν συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγής και τη μείωση του κόστους.

Σε συνεργασία με το Συνεταιρισμό Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη, οι υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί για την καλλιέργεια του βαμβακιού προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες του κάμπου της Λάρισας προκειμένου να δώσουν λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.

Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή εστιάζει στη βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης των κυριότερων εχθρών και ασθενειών του βαμβακιού στην περιοχή, όπως το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι αλλά και η αλτερναρίωση. Παράλληλα, η υπηρεσία ευφυούς άρδευσης θα συμβάλλει στον εξορθολογισμό της χρήσης αρδευτικού νερού, καλύπτοντας με ακρίβεια τις αυξημένες ανάγκες της καλλιέργειας σε νερό ενώ η υπηρεσία ευφυούς λίπανσης θα συμβάλλει στην στοχευμένη παροχή θρεπτικών στοιχείων στα φυτά, αντιμετωπίζοντας το μεγάλο αριθμό λιπάνσεων που απαιτεί η καλλιέργεια.

Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία αναμένεται σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας και του όγκου παραγωγής και μειωμένος περιβαλλοντικός αντίκτυπος της καλλιέργειας.