Ανάπτυξη τηλεμετρικών σταθμών

Στρατηγική επιλογή της εταιρείας είναι η έρευνα και η ολοκληρωμένη ανάπτυξη τεχνολογιών και υποδομών στον τομέα της ευφυούς γεωργίας.

Η NEUROPUBLIC διαθέτει ένα σύγχρονο εργαστήριο στα πλαίσια του τμήματος Embedded/IoT R&D (Τμήμα Ενσωματωμένων/ IoT Έρευνας και Ανάπτυξης).

Με λίγα λόγια

Συνδυάζοντας ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης με εμπειρία χρόνων στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών (στους κλάδους της Άμυνας, των Τηλεπικοινωνιών και της Ενέργειας) και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, το εργαστήριο της εταιρείας προσφέρει ένα ευέλικτο και ισχυρό φυτώριο για λύσεις IoT στον τομέα της Γεωργίας.

Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολόκληρης της υποδομής ΙοΤ για το σύστημα gaiasense, δηλαδή για όλα τα συστήματα που συνιστούν τους σταθμούς gaiaTron (από άποψη hardware, firmware και software), τα συστήματα/πλατφόρμες για την απόκτηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την αναμετάδοση, συλλογή  και την εξασφάλιση της ακρίβειας και της εγκυρότητας όλων των ενδείξεων, καθώς και την μεταξύ τους διασύνδεση και επικοινωνία (IP, m2m protocols).

Σχετικά Case Studies