Κιάτο – Μαρούλι

Πρόκειται για μια συνεργασία μεταξύ της NEUROPUBLIC και του 1ου ΕΠΑΛ Κιάτου, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της NEUROPUBLIC.

Με λίγα λόγια

Οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense θα εφαρμοστούν πειραματικά στην καλλιέργεια μαρουλιού σε αστικό κήπο του 1ου ΕΠΑΛ Κιάτου.

Πιο συγκεκριμένα, σε διάστημα δύο ετών και σε συνεργασία με μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς του σχολείου θα γίνεται καταγραφή και σύγκριση των εισροών στην καλλιέργεια μαρουλιού όταν αυτά ποτίζονται μέσω συστήματος ψηφιακής άρδευσης και με τον παραδοσιακό τρόπο. Σκοπός είναι να αποτυπωθεί το οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος από αυτή τη σύγχρονη, ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης του αρδευτικού νερού και η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της καλλιέργειας.

Στόχος της συγκεκριμένης εφαρμογής του gaiasense είναι κυρίως να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν το ρόλο της τεχνολογίας και των δεδομένων στην παραγωγή τροφίμων.