Ναύπλιο – Πορτοκάλι

Σε συνεργασία με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας, το gaiasense βρίσκει εφαρμογή στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών στην Αργολίδα, μια περιοχή με μεγάλη παράδοση στη συγκεκριμένη καλλιέργεια.

Με λίγα λόγια

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες του gaiasense αναπτύσσονται για την καλλιέργεια πορτοκαλιού στην ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της παραγωγής. Μέσα από την καταγραφή των μικροκλιματικών συνθηκών της περιοχής και άλλων πληροφοριών, θα αναπτυχθούν υπηρεσίες για την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία της καλλιέργειας πορτοκαλιού.

Καθώς ο Αργολικός κάμπος αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα νιτρορύπανσης από την έκπλυση αζωτούχων λιπασμάτων στο υπέδαφος, οι υπηρεσίες ευφυούς άρδευσης και λίπανσης του gaiasense αναμένεται να δώσουν λύση στην ορθολογική άρδευση και θρέψη της καλλιέργειας, αντίστοιχα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού της αντικτύπου.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμών Αργολίδας (Ε.Α.Σ.Α.), η οποία εκπροσωπεί 32 πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς-μέλη και παρέχει υπηρεσίες σε 17.000 αγρότες.