Αίγινα – Κελυφωτό φιστίκι

Οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense υποστηρίζουν την παραγωγή φιστικιού Αιγίνης, ενός προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης  με ξεχωριστή ποιότητα και οικονομική αξία.

Με λίγα λόγια

Το φιστίκι Αιγίνης αποτελεί ένα ιδιαίτερο και παραδοσιακό ΠΟΠ προϊόν της Ελλάδας, με σημαντική διατροφική και θρεπτική αξία. Η καλλιέργεια ευδοκιμεί στην Αίγινα, περιοχή που με τα ιδιαίτερα μικροκλιματικά χαρακτηριστικά της προσδίδει ξεχωριστή ποιότητα στο προϊόν.

Mε σκοπό την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η καλλιέργεια και οι παραγωγοί, ξεκίνησε πρόσφατα η συνεργασία του gaiasense με παραγωγούς φιστικιού Αιγίνης. Οι τέσσερις τηλεμετρικοί σταθμοί του gaiasense που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα σε φιστικεώνες της Αίγινας εξασφαλίζουν την κάλυψη συνολικής έκτασης 16.000 στρεμμάτων φιστικιάς σχεδόν σε ολόκληρο το νησί.

Η συνεργασία έρχεται να δώσει απάντηση στη μειωμένη παραγωγή των τελευταίων ετών και εστιάζει στην αντιμετώπιση των εχθρών και των ασθενειών της φιστικιάς όπως η σεπτόρια και η βοτρυοσφαίρια, τη μείωση του κόστους παραγωγής και ταυτόχρονα την εξασφάλιση παραγωγής φιστικιού σταθερά υψηλής ποιότητας.

Παράδειγμα αποτελεί η συνεισφορά της υπηρεσίας ευφυούς άρδευσης, η οποία θα δώσει λύση στην περιορισμένη διαθεσιμότητα αρδευτικού νερού στο νησί βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα κάθε αρδευτικού κύκλου.

Ταυτόχρονα, αναμένεται μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της καλλιέργειας, κάτι που αποτελεί αντικείμενο του ευρωπαϊκού έργου LIFE GAIA Sense, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η συγκεκριμένη συνεργασία.