Βέροια – Ροδάκινο

Σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Venus Growers, οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense εφαρμόζονται με επιτυχία στην καλλιέργεια της ροδακινιάς

Με λίγα λόγια

Το συμπύρηνο ροδάκινο αποτελεί ένα από τα κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας μας. Μέσα από τις υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense επιτυγχάνεται βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του στις διεθνείς αγορές, μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής με ταυτόχρονη βελτίωση της παραγωγής ποιοτικά και ποσοτικά.

O Αγροτικός Συνεταιρισμός Βέροιας Venus Growers είναι ένας από πλέον εξωστρεφείς συνεταιρισμούς της χώρας μας, καθώς περισσότερο από το 9ο% των προϊόντων του διατίθεται σε αγορές του εξωτερικού όπως χώρες της Ε.Ε., η Ιαπωνία, ο Καναδάς, οι Η.Π.Α. κ.ο.κ. Αυτή η εξωστρέφεια και η επιμονή του Συνεταιρισμού για σταθερά υψηλή ποιότητα οδήγησε στην υιοθέτηση του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense για τη διαχείριση της παραγωγής του ροδάκινου.

Με την αξιοποίηση των υπηρεσιών του gaiasense, οι παραγωγοί πετυχαίνουν εξορθολογισμό της άρδευσης αποφεύγοντας τη σπατάλη νερού, αλλά και καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενειών της καλλιέργειας όπως ο εξώασκος. Ταυτόχρονα καλύπτουν με ακρίβεια τις ανάγκες της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία, με αποτέλεσμα όχι μόνο τη μείωση του κόστους παραγωγής χάρη στην αποφυγή της σπατάλης των εισροών, αλλά και τη βελτίωση της παραγωγής ως προς την ποιότητα και την ποσότητα.