Καλύβια Πέλλας – Ροδάκινο

Περισσότερες πληροφορίες

Οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense αναπτύσσονται και θα εφαρμοστούν στην καλλιέργεια επιτραπέζιου ροδάκινου στα Καλύβια Πέλλας.

Με λίγα λόγια

Η καλλιέργεια του επιτραπέζιου ροδάκινου αντιμετωπίζει πολλούς εχθρούς και απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση προκειμένου να διατηρηθεί υψηλή η ποιότητα και η ποσότητα της παραγωγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, και σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλυβίων Πέλλας, αναπτύσσονται υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας για την καλλιέργεια του επιτραπέζιου ροδάκινου, εστιάζοντας στην άρδευση, τη λίπανση και την προστασία της από τους κυριότερους εχθρούς και ασθένειες όπως η μονίλια και ο εξώασκος.

Στόχος της συνεργασίας είναι η καλύτερη δυνατή διαχείριση των εισροών με σκοπό τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και τη μείωση του κόστους παραγωγής, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του προϊόντος στην αγορά.