Αστερούσια – Ελιά

Η καλλιέργεια της ελιάς στα Αστερούσια Ηρακλείου θα υποστηριχθεί με τις υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense για άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία, σε συνεργασία με τον Α.Σ. Αστερουσίων.

Με λίγα λόγια

Οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense που έχουν αναπτυχθεί για την καλλιέργεια της ελιάς θα προσαρμοστούν στο μικροκλίμα της περιοχής έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αποτελεσματικότητά τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες έρχονται να δώσουν λύση σε θέματα φυτοπροστασίας όπως η αποτελεσματική αντιμετώπιση κυρίως του δάκου και δευτερευόντως του κυκλοκόνιου και του πυρηνοτρήτη. Ταυτόχρονα, το gaiasense θα δώσει λύσεις για την άρδευση των ελαιοδέντρων, σε μια περιοχή που το αρδευτικό νερό είναι πολύτιμο καθώς συνήθως βρίσκεται σε έλλειψη.

Επίσης, μέσω της υπηρεσίας ευφυούς λίπανσης θα γίνει προσπάθεια για τον εξορθολογισμό της προσθήκης λιπασμάτων, μέσα από την ανάλυση των αναγκών των ελαιοδέντρων σε συγκεκριμένα θρεπτικά στοιχεία.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ελαιοπαραγωγοί του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αστερουσίων θα μπορέσουν να ελέγξουν καλύτερα τους εχθρούς και ασθένειες της καλλιέργειάς τους και να βελτιστοποιήσουν τη χρήση εισροών στους ελαιώνες τους.